Sukces uczennicy „Staszicówki”  Karoliny Cebuli podczas 48. Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej

W dniach 15 i 25 stycznia 2022 r. w Kielcach, w siedzibie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  odbyły się eliminacje okręgowe 48. Olimpiady Historycznej. W Instytucie Historii UJK spotkało się 78 najlepszych pasjonatów historii z województwa świętokrzyskiego i południowej części województwa mazowieckiego. Ten etap składał się z dwóch części. W pierwszej każdy uczestnik przystąpił do napisania pracy na jeden z sześciu podanych tematów (czas 3 godziny). Karolina wybrała starożytność, napisała bardzo dobrą pracę na temat: „Scharakteryzuj i oceń osiągnięcia cywilizacyjne ludów starożytnego Bliskiego Wschodu”. Znalazła się tym samym w gronie 30 uczniów zakwalifikowanych do drugiej części: egzaminu ustnego. Uczestnicy odpowiadali na trudne pytania z zakresu wybranej specjalności z podstawy programowej – zakres rozszerzony oraz ze znajomości 5 lektur z wykazu ogłoszonego przez Komitet Główny Olimpiady. Karolina wykazała się ogromną wiedzą i niezwykłymi umiejętnościami.

Karolina, gratulujemy wysokiej oceny na 48  Olimpiadzie Historycznej!

 

Uczennicę przygotowywała pani Wioletta Hatak

Skip to content