Sukces w XLVIII Olimpiadzie Języka Rosyjskiego

W dniach 4-5 marca 2017 roku odbyły się zawody II stopnia XLVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego w Krakowie. Z naszej szkoły udział w olimpiadzie wzięły trzy uczennice:

  • Bała Karolina z kl. IIIa LO
  • Chynek Żaneta z kl. Ia LO
  • Szewczuk Weronika  kl. IIIa LO

W olimpiadzie uczestniczyło 55 uczniów. Zawody okręgowe składały się z dwóch części: pisemnej i ustnej.W pierwszym dniu olimpiady uczennice rozwiązywały zadania o charakterze leksykalno – gramatycznym z elementami wiedzy realioznawczej, a w drugim dniu omawiały wylosowany temat z 15 zagadnień przygotowanych przez uczestniczki olimpiady. Zarówno za część ustną jak i pisemną można było otrzymać max. 100 punktów. Uczennice z naszej szkoły otrzymały:

  • Bała Karolina – 79 pkt
  • Chynek Żaneta – 73 pkt
  • Szewczuk Weronika 61 pkt

Dwie uczennice Bała Karolina i Chynek Żaneta otrzymały wyróżnienia.Wyniki konkursu są dla nas zadowalające, gdyż poziom konkursu był bardzo wysoki. Większość uczestników olimpiady, tj. ok 60% to młodzież z Rozji i Ukrainy. Uczennice godnie reprezentowały naszą szkołę i wykazały się ogromną wiedzą z języka rosyjskiego.

Bała Karolina (wyróżniona w olimpiadzie po raz trzeci) wraz z nauczycielem prowadzącym p. mgr Beatą Bryłą
Chynek Żaneta wraz z nauczycielem prowadzącym p. mgr Grażyną Sikorą
Skip to content