Warsztaty „Papiery do kariery” dla uczniów Zespołu Szkół

 

W dniu 7 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół odbyły się zajęcia dla klas: II a i II s LO; I i II Ti w ramach projektu  “Papiery do kariery” prowadzone przez Pana Macieja Ziernika z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Warsztaty „Papiery do kariery” uczą, jak odnaleźć się na rynku pracy i edukacji, poznać swoje słabe i mocne strony oraz skutecznie zaprezentować swoje kwalifikacje.

W czasie zajęć uczniowie dogłębnie poznają i analizują dokumenty składające się na portfolio Europassa.  Uczą się je wypełniać i przekonują się, dlaczego warto  korzystać z nich przy ocenie i prezentowaniu swoich umiejętności i kwalifikacji potencjalnym pracodawcom. Lekcje i warsztaty „Papiery do kariery” to efekt partnerstwa pomiędzy dwoma unijnymi programami: Europassem i Eurodeskiem.

Zajęcia prowadzone w formie aktywnej podczas 45 -minutowej lekcji.

Metody pracy: pogadanka, burza mózgów, praca w grupach, praca indywidualna, analiza case study.

 

Skip to content