XLIX OLIMPIADA HISTORYCZNA 2022/2023

Za nami eliminacje szkolne i okręgowe 49. Olimpiady Historycznej dla szkół
ponadpodstawowych.
Z ogromną przyjemnością informujemy, że Karolina Cebula – uczennica kl. IV Technikum
Informatycznego zakończyła zmagania w tej wymagającej i trudnej Olimpiadzie.
I etap olimpiady odbywał się w szkole i składał się z dwóch części. Eliminacje pisemne polegały
na napisaniu pracy badawczej, która musiała spełnić określone wymagania. Karolina
przygotowała wspaniałą pracę w wybranym obszarze „Historia XX wieku” na temat
„Scharakteryzuj rolę kultury masowej i sportu w Europie i na świecie w okresie
międzywojennym”. Następnym etapem był egzamin ustny, który wymagał perfekcyjnej
odpowiedzi na trzy pytania z zakresu: podstawy programowej z historii dla szkół
ponadpodstawowych (zakres rozszerzony), wybranej specjalności – „Historia XX wieku” oraz
znajomości 5 lektur z wybranej specjalności.
Po analizie dokumentacji Komitet Okręgowy OH w Kielcach zaprosił Karolinę do etapu
okręgowego na eliminacje pisemne. Nasza uczennica, kontynuując wybraną epokę XX wieku
napisała pracę badawczą na temat „Scharakteryzuj i oceń politykę mocarstw wobec Polski
podczas II wojny światowej”.


Z 76 uczestników tylko 24 osoby zostało zakwalifikowane do eliminacji ustnych.
Miło nam, że wśród najlepszych 24. uczniów z całego województwa świętokrzyskiego
i południowej części województwa mazowieckiego znalazła się Karolina. Tylko 4 uczestników
mogło zakwalifikować się do eliminacji centralnych.
Karolina była znakomita. Jej pracowitość, dyscyplina, wiedza, pasja historyczna, umiejętność
analizy, selekcji i hierarchizacji faktów, wykazanie związków przyczynowo – skutkowych
zasługują na ogromne uznanie. Oto kilka słów od uczennicy:
„Udział w tej olimpiadzie wymagał ode mnie dużo pracy i zaangażowania, ale przede wszystkim
wytrwałości, gdyż okres przygotowań rozpoczął się już we wrześniu. Choć nie udało mi się
dotrzeć do eliminacji centralnych, nie żałuję jednak w żadnym wypadku podjęcia próby dotarcia
tam. Wierzę, że wiedzę którą zdobyłam z pewnością wykorzystam w przyszłości, a sam udział
w olimpiadzie traktuję jako cenne doświadczenie. Pragnę również bardzo podziękować mojemu
opiekunowi merytorycznemu Pani Wioletcie Hatak za zgromadzenie dla mnie niezbędnych
materiałów, konsultacje i pomoc, która okazała się kluczowa podczas przygotowań. W tym roku
ostatni raz miałam okazję reprezentować naszą szkołę w olimpiadach naukowych, dlatego tym
bardziej cieszę się, że udało mi się dotrzeć aż do finału eliminacji okręgowych. Szczerze
zachęcam także innych do podejmowania wyzwań i mierzenia się ze swoimi możliwościami, bo
nic co jest coś warte, nie przychodzi łatwo.”
Gratulujemy Karolinie oraz p. Wioletcie Hatak, która pomagała uczennicy przygotować się do
tych trudnych, historycznych zmagań.
Dziękujemy za reprezentowanie naszej szkoły i powiatu staszowskiego na XLIX Olimpiadzie
Historycznej.
Jest to kolejny sukces Karoliny Cebuli oraz Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.

Skip to content