10 Zasad Rodzicielskiego Wychowania

  1. Obfita miłość.
  2. Konstruktywna dyscyplina.
  3. Wspólne spędzania czasu.
  4. Zaspokojenie osobistych potrzeb wszystkich członków rodziny.
  5. Rozwijanie wzajemnego szacunku w rodzinie.
  6. Uczenie odróżniania dobra od zła.
  7. Prawdziwe słuchanie.
  8. Służenie radą.
  9. Rozwijanie niezależności.
  10. Poczucie realizmu życiowego.
Skip to content