Dokumenty i opłaty

Kwestionariusz o przyznanie miejsca w internacie

– Oświadczenia rodziców: POLSKA, UKRAINA

Opłata za wyżywienie i pobyt wychowanka w Internacie Zespołu Szkół w Staszowie to:
– 18,00 zł. dziennej stawki żywieniowej plus 70,00 zł. miesięcznej opłaty stałej
– Opłaty należy dokonać w pierwszych trzech dniach każdego nowego miesiąca przelewem na numer podanego rachunku bankowego:

41 9431 0005 2001 0021 8593 0011

Karta  przyjęcia kursanta do internatu Zespołu Szkół w Staszowie

Opłata za pobyt kursanta w internacie 

– 18,00 zł. dziennej stawki żywieniowej plus 70,00 zł. opłaty stałej za każdy tydzień pobytu w internacie
– opłatę należy dokonać przelewem w pierwszych trzech dniach pobytu na numer podanego rachunku bankowego: 41 9431 0005 2001 0021 8593 0011

–  Rodo

Skip to content