Zapoznaj się z naszą szkołą oraz ofertą edukacyjną

LICEUM
 
Film promocyjny Zespołu Szkół w Staszowie
ZAPRASZAMY!
Tu jest miejsce dla Ciebie!
 

Liceum Ogólnokształcące – szkoła, w której nauka trwa 4 lata. Jak sama nazwa wskazuje, daje ona wiedzę ogólną. Nie zapewnia konkretnego zawodu, przygotowuje do dalszej nauki, np. na studiach.

 •          

 

Interesujesz się dziennikarstwem? Zapraszamy do naszego liceum –  do klasy…

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

 

 

ü  Chcesz pracować w telewizji – mamy TV Staszic !!!

 

ü  Chcesz pracować w radio – mamy Radio Staszic !!!

 

ü  Chcesz rozwijać swoje umiejętności biorąc udział w audycjach i  akademiach, rozwijać swoją kreatywnośćten kierunek jest dla Ciebie!

 

Nasze filmiki znajdziesz na Facebook, Youtube, Tik tok. Kliknij w poniższy link, zobacz jak pracujemy.

 

                        https://www.youtube.com/watch?v=hEBDjuZ-mok

 

 

·       Współpracujemy z Radio Kielce i Centrum Edukacji Medialnej w Kielcach !!!

·       Uczniowie poznają zasady tworzenia tekstów informacyjnych i publicystycznych,

·       Poznają specyfikę pracy w różnych gałęziach mediów (dziennikarstwo: prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe)

·       Doskonalą umiejętność praktycznego stosowania technik multimedialnych.

Gdzie możesz kontynuować naukę?

Po ukończeniu szkoły absolwenci tej klasy  mogą kontynuować naukę:

·       na uczelniach humanistycznych na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, filologia angielska

·       na kierunkach, gdzie wiodącymi przedmiotami są przedmioty humanistyczne, np.: pedagogika, filozofia, politologia, historia, europeistyka,

·       w szkołach policealnych na kierunkach: dziennikarstwo, psychologia mediów, nauki społeczne.

Gdzie możesz szukać zatrudnienia jako absolwent?

·       redakcje mediów prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych,

·       agencje prasowe, artystyczne, reklamowe, public relations i promocyjne,

·       instytucje działające w sferze publicznej utrzymujące kontakty z mediami

·       placówki upowszechniania informacji i kultury

Dołącz do naszej ekipy, czekamy właśnie na Ciebie!!!

 

Przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym w tej klasie są:  język polski,  język angielski.

 •      

 

Klasa TURYSTYCZNO- EKOLOGICZNA

 

·       uwielbiasz podróże, chcesz zwiedzać i poznawać świat ?

·       interesujesz się ekologią, chcesz działać na rzecz ochrony przyrody ?

·       chcesz promować ochronę środowiska, wyjść z ekologią poza mury szkoły?

·       lubisz uczestniczyć w warsztatach, zajęciach terenowych, rajdach, wycieczkach,

·       chcesz brać udział w akcjach ekologicznych, żyć ekologicznie, zmienić świat w lepsze miejsce?

 

ten profil jest dla ciebie

 

Gdzie możesz kontynuować naukę?

Po ukończeniu szkoły absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę:

·       na kierunku geografia, turystyka, ekonomia, ochrona środowiska, geologia, rolnictwo,  geodezja, gospodarka regionalna,  
   inżynieria środowiska i wiele innych,

·       przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym w tej klasie są:  geografia,  język angielski.

 

 

Gdzie możesz szukać zatrudnienia jako absolwent?

 

·       biura podróży, obsługa ruchu turystycznego, biura informacji turystycznej,

·       hotele i obiekty noclegowo-rekreacyjne, sanatoria oraz ośrodki odnowy i sportu, parki narodowe, domy kultury oraz muzea,

·       instytucje samorządowe promujące turystykę i ekologię,

·       prowadzenia własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi w zakresie turystyki, hotelarstwa, gastronomii,

·       instytucje zajmujące się rozwojem turystyki, animacją i organizacją turystyki, organizacją imprez rekreacyjnych i 
  turystycznych
,

·       administracja rządowa i samorządowa, biura projektowe, inspektoraty ochrony środowiska,

·       instytucje zajmujące się ochroną środowiska w zakładach przemysłowych, laboratoriach lub stacjach prowadzących
  monitoring stanu środowiska naturalnego, miejskie i gminne stacje  sanitarno-epidemiologiczne,

·       instytucje propagujące zachowania proekologiczne, media, wydawnictwa z zakresu ochrony środowiska, organizacje
   zajmujące się poradnictwem w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu.

 

 

Dołącz do naszej ekipy, czekamy właśnie na Ciebie!!!

Wejdź na stronę szkoły zsstaszow.pl lub na naszego Facebooka i zobacz jak działamy !!!

 

 

 

 

      

Technik informatyk jest jednym z zawodów przyszłościowych. Co to oznacza! Jeżeli spojrzymy przez pryzmat firm prywatnych, których
w Polsce jest nawet kilka milionów to łatwo sobie wyobrazić jak wiele z nich potrzebuje i będzie potrzebowało osób odpowiedzialnych m.in. za zarządzanie siecią, obsługę sprzętu komputerowego, do których inni pracownicy mogą się zwrócić o pomoc w przypadku, gdy komputer przestanie odpowiadać, skaner się zatnie lub drukarka odmówi posłuszeństwa.
Technik informatyk odpowiada ponadto za konfigurowanie i administrowanie wewnętrzną siecią firmową, zarządzanie bazami danych. Powinien dobrze znać się na konfiguracji urządzeń peryferyjnych (będących w otoczeniu komputera), z których korzystają inni pracownicy.

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik informatyk mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności związane z przygotowaniem do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, administrowania systemami operacyjnymi, serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej, przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności związane z tworzeniem i administrowaniem stron internetowych, tworzeniem, administrowaniem i użytkowaniem baz danych, programowaniem aplikacji internetowych oraz z tworzeniem i administrowaniem systemami zarządzania treścią.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy informatyki z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy; Systemy operacyjne; Urządzenia techniki komputerowej; Sieci komputerowe; Witryny internetowe; Bazy danych; Aplikacje internetowe; Język angielski w branży informatycznej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia systemów operacyjnych; Pracownia diagnostyki i naprawy urządzeń techniki komputerowej; Pracownia projektowania i montażu lokalnych sieci komputerowych; Pracownia administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi; Pracownia projektowania stron internetowych; Pracownia projektowania i administrowania bazami danych; Pracownia aplikacji internetowych.

 Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu technik informatyk powinny charakteryzować:

 • uzdolnienia informatyczne,
 • umysł ścisły,
 • sprawność manualna,
 • dobra pamięć,
 • gotowość do samokształcenia,
 • rozumowanie logiczne,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • umiejętność współpracy.

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: samodzielność, samokontrola, systematyczność podzielność uwagi, odpowiedzialność, komunikatywność

Możliwości zatrudnienia

Wszędzie tam, gdzie używa się sprzętu komputerowego, a więc praktycznie w każdej firmie oraz w jednostkach administracji samorządowej
i państwowej. Mogą to być agencje reklamowe, przedsiębiorstwa usługowe i handlowe, mniej lub bardziej rozbudowane firmy z sektora IT (ang. Information Technology – Technologia Informacyjna) specjalizujące się w zakresie usług informatycznych, takich jak: profesjonalne prowadzenie strony internetowej, właściwe jej administrowanie, dbanie o aktualizowanie treści dostępnych na portalu internetowym, czy zadbanie
o odpowiednią, profesjonalną szatę graficzną. Inny przykład tego typu usług stanowią te, które są świadczone przedsiębiorstwom zajmującym się handlem w sieci, czyli tzw. e-handlem (ang. E-commerce) – są to: tworzenie, obsługa i serwis oraz bieżąca aktualizacja sklepu internetowego. Firmy branży IT zajmują się również sprzedażą specjalistycznego oprogramowania – poszukiwani są fachowcy odpowiedzialni za projektowanie
i programowanie specjalistycznych systemów, konsultacje techniczne konieczne podczas wdrażania oprogramowania, opracowanie
i dostarczenie odpowiedniej dokumentacji oraz odpowiednie przeszkolenie pracowników, którzy będą korzystać z końcowego produktu.

Wykształcenie informatyczne pozwala prowadzić własną działalność związana z serwisowaniem i naprawą sprzętu informatycznego.

     

Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Aby nim zostać, potrzeba kwalifikacji i umiejętności. Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych i robienia wielu innowacyjnych, kreatywnych rzeczy (inteligentne domy itp.). Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).

Uczniowie w trakcie nauki na kierunku technik programista  mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Tworzyć i administrować bazy danych;
 • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe;
 • Projektować, programować i testować aplikacje desktopowe;
 • Projektować, programować i testować aplikacje mobilne.
 
Do pracy w tym zawodzie niezbędne będą zdolności analityczne, samodzielność oraz umiejętność logicznego i abstrakcyjnego myślenia.
Kluczowe będą również zdolność do nauk ścisłych, dokładność oraz dobra koncentracja uwagi. Aby uzyskać tytuł technika wymagane jest
wykształcenie średnie.
Przedmioty w kształceniu teoretycznym: język angielski zawodowy, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy informatyki, podstawy projektowania, projektowanie i tworzenie stron internetowych, projektowanie i administrowanie bazami danych, projektowanie: aplikacji internetowych, oprogramowania, programowanie: obiektowe, aplikacji mobilnych, zaawansowane aplikacje webowe, testowanie i dokumentowanie aplikacji.
Przedmioty w kształceniu praktycznym : pracownia stron internetowych, pracownia baz danych, pracownia aplikacji internetowych, pracownia projektowania oprogramowania, pracownia podstaw programowania, pracownia programowania obiektowego, pracownia programowania aplikacji mobilnych, pracownia zaawansowanych aplikacji webowych oraz pracownia testowania i dokumentowania aplikacji.
 

   

 

Technik pojazdów samochodowych jest zawodem mającym związek z rozwojem nowych technologii, nowoczesnego przemysłu, z obsługą gospodarki i mobilnością ludzi. Głównym celem pracy technika pojazdów samochodowych jest planowanie i wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania z użyciem określonych maszyn i
urządzeń. Praca technika pojazdów samochodowych może być wykonywana w warsztatach obsługowo – naprawczych, halach produkcyjnych, przystosowanych pomieszczeniach oraz na wolnym powietrzu. Podstawowym miejscem pracy jest jednak warsztat samochodowy.

 Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik pojazdów samochodowych mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych, diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów samochodowych oraz wykonywania napraw pojazdów samochodowych.

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych, obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych, organizowania i nadzorowania procesu obsługi pojazdów samochodowych, przeprowadzania badan technicznych pojazdów samochodowych.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy motoryzacji z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy, Przepisy ruchu drogowego, Eksploatacja pojazdów samochodowych, Organizacja przedsiębiorstwa samochodowego, Technologia obsługi pojazdów samochodowych, Technologia diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych, Język angielski w branży samochodowej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Techniki wytwarzania, Obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, Organizowanie i nadzorowanie obsługi  pojazdów samochodowych

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu „technik pojazdów samochodowych” powinny charakteryzować:

 • ostrość słuchu i wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zmysł równowagi,
 • czucie dotykowe,
 • zręczność rąk i palców,
 • spostrzegawczość,
 • zdolności manualne i techniczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • wyobraźnia przestrzenna,

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi, zdolność do współdziałania w zespole, samodzielność, samokontrola, wytrzymałość na długotrwały wysiłek, rzetelność i dokładność, wysoka samodyscyplina.

 Możliwości zatrudnienia

Technik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie w stacjach serwisowych, stacjach kontroli pojazdów, zakładach produkujących pojazdy samochodowe, salonach samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, warsztatach obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się
ewidencją pojazdów oraz ubezpieczeniami, firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

Osoba, która zamierza wykonywać zawód technika pojazdów samochodowych powinna systematycznie doskonalić się i podnosić swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach branżowych.

Dodatkowo w ramach programu nauczania w tej klasie istnieje możliwość ukończenia kursu na prawo jazdy kat. B gratis!!! 


Technik mechatronik jest zawodem nowoczesnym i poszukiwanym na rynku pracy. Mechatronika łączy w sobie wiele dziedzin nauki – zajmuje się problemami mechaniki, elektroniki, robotyki i informatyki. Jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia równoległe rozwiązywanie wielu problemów i jednocześnie pobudza kreatywność. Nowa dziedzina, jaką jest mechatronika rozwija się błyskawicznie
– w obecnych czasach jest bardzo dużo obszarów, w których napotykamy na urządzenia mechatroniczne – mają one zastosowanie w przemyśle lotniczym, elektronicznym, maszynowym, precyzyjnym, ale także w sprzęcie medycznym, biurowym, sprzęcie AGD czy zabawkach.

Technik mechatronik odpowiada za projektowanie i konstruowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, ich montaż i demontaż, a także programowanie, użytkowanie, diagnozowanie i naprawę m.in. urządzeń współczesnych linii produkcyjnych.

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik mechatronik mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności montowania urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych, tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych, programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Elektrotechnika i elektronika z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy; Technologie i konstrukcje mechaniczne; Pneumatyka i hydraulika; Urządzenia i systemy mechatroniczne; Język angielski w branży mechatronicznej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia elektrotechniki i elektroniki; Pracownia montażu urządzeń mechanicznych; Pracownia pomiarów w układach pneumatyki i hydrauliki; Pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych; Pracownia projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych; Pracownia programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu technik mechatronik powinny charakteryzować:

 • zainteresowania przedmiotami ścisłymi oraz informatyką,
 • dobry stan zdrowia,
 • ostrość wzroku,
 • prawidłowe widzenie barw,
 • prawidłowy słuch i powonienie,
 • prawidłowa koordynacja zmysłowo – ruchowa,
 • sprawność ruchowa w zakresie kończyn górnych,
 • koncentracja,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji.

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: zdolność myślenia całościowego i systemowego, kreatywność, umiejętność współpracy, dokładność, spostrzegawczość, koordynacja wzrokowo – ruchowa.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku kształcenia jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych, usługowych, naprawczych oraz w zakładach związanych z eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych, na stanowiskach: operatora, montera, konserwatora, pracownika działu utrzymania ruchu, pracownika izby pomiarów lub pracownika sprzętu AGD, konstruktora, mistrza działu obsługi i napraw, zaopatrzeniowca, sprzedawcy sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku, operatora i programisty CNC, diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego. Technik mechatronik znajdzie zatrudnienie w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

               

Technik budownictwa jest zawodem bardzo poszukiwanym na rynkach pracy. Technik budownictwa kieruje robotami budowlanymi, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane.

Samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich.
Analizuje dokumentację techniczną i organizacyjną robót budowlanych oraz wykonuje rysunki budowlane. Określa właściwości materiałów
budowlanych. Wykonuje pomiary niezbędne przy prowadzeniu robót. Kieruje pracą brygady roboczej i robotami na obiekcie oraz organizuje przebieg prac. Prowadzi rozliczenia za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny.

Kwalifikacje jakie uzyskuje uczeń kształcący się jako technik budownictwa:

 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich EGZAMIN pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej
 • BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie
  kosztorysów EGZAMIN pod koniec drugiego semestru klasy czwartej

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

• Budownictwo, organizacja i kontrolowanie robót budowlanych,
• Dokumentacja techniczna,
• Technologia murarstwa i tynkarstwa,
• Konstrukcje budowlane,
• Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa,
• Język obcy zawodowy,
• Komputerowe wspomaganie projektowania
• Cyfryzacja procesu budowlanego.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

• Pracownia dokumentacji technicznej,
• Pracownia technologiczno-konstrukcyjna,
• Pracownia organizacji i kontrolowania robót budowlanych,
• Pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej,
• Zajęcia praktyczne – roboty murarskie i tynkarskie,
• Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie budowlanym (4 tygodnie w klasie trzeciej i 4 tygodnie w klasie czwartej).

Predyspozycje kandydata:

 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna,
 • dobra pamięć i orientacja przestrzenna,
 • zainteresowania techniczne,
 • dobry wzrok, spostrzegawczość,
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w grupie,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • brak lęku przestrzeni i wysokości,
 • dobra sprawność fizyczna.
Absolwent technikum ma szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Technik budownictwa może podjąć pracę w przedsiębiorstwach budowlanych, może uczestniczyć w realizacji projektów budowlanych – budowa domów mieszkalnych, biurowców, stadionów czy autostrad. Może również znaleźć zatrudnienie w urzędzie nadzoru budowlanego, biurze projektowym czy firmie zarządzającej nieruchomościami. Ukończenie kierunku technik budownictwa daje również możliwość podjęcia i prowadzenia w tym zakresie własnej działalności gospodarczej.
 

 

Interesujesz się wykańczaniem budynków nie tylko mieszkalnych ale i infrastruktury publicznej? To kierunek w sam raz dla Ciebie! Będziesz zajmować się m.in.: wykonawstwem oraz nadzorowaniem i koordynowaniem wykańczania obiektów infrastruktury przemysłowej, usługowej i mieszkaniowej. Zdobędziesz umiejętności i wiedzę:
• czytania dokumentacji technicznej potrzebnej do wykonywania robót wykończeniowych,
• wykonywania kalkulacji, kosztorysów robót, rozliczeń robocizny,
• określenia i przygotowania materiałów do zaplanowanych prac wykończeniowych.

Dbasz o środowisko naturalne, interesujesz się alternatywnymi źródłami energii- OZE? Jako przedstawiciel tego zawodu będziesz mógł, m. in.: zajmować się elektrowniami wodnymi i wiatrowymi, czy zastosowaniem kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, czy pomp ciepła.
Wybierając ten kierunek kształcenia, zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
• organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

   

Technik elektryk jest zawodem o dużym zapotrzebowaniu na rynku pracy. Jego istotą jest wykonywanie prac związanych z montowaniem instalacji, urządzeń elektrycznych i podzespołów oraz diagnozowanie uszkodzeń i wykonywanie napraw urządzeń i maszyn elektrycznych. Do zadań zawodowych technika elektryka należy m.in. przeprowadzanie kontroli i badań urządzeń w procesie eksploatacji i produkcji; instalowanie, obsługiwanie i użytkowanie urządzeń energoelektronicznych i aparatury pomiarowej oraz sterującej; wykonywanie instalacji elektrycznych, a także przeprowadzanie badań eksploatacyjnych tych instalacji. W zawodzie technik elektryk trzeba systematycznie śledzić postęp technologiczny.

Praca wykonywana jest najczęściej w budynku, ale zdarza się również w kabinach środków transportu, pod ziemią, na wolnym powietrzu, w tym na dużych wysokościach. W zawodzie elektryka dominuje praca zespołowa, związana z intensywnymi i częstymi kontaktami ze współpracownikami. Wykonywanie obowiązków służbowych wiążę się często z wyjazdami poza stałe miejsce zamieszkania. Przeważnie jednak są to wyjazdy w niezbyt odległe miejsca.

 Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik elektryk mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej oraz wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności eksploatowania instalacji elektrycznych oraz eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy elektrotechniki z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy; Miernictwo elektryczne i elektroniczne; Język angielski w branży elektrycznej; Maszyny i urządzenia elektryczne; Zasilanie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych; Instalacje elektryczne; Instalacje urządzeń energoelektronicznych; Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych. 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Zajęcia warsztatowe; Pracownia elektryczna i elektroniczna; Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu „technik elektryk” powinny charakteryzować:

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • widzenie stereoskopowe (umożliwiające ocenę odległości),
 • widzenie o zmroku,
 • zmysł równowagi,
 • koordynacja wzrokowo – ruchowa,
 • zręczność rąk, w tym: zręczność palców,
 • czucie dotykowe,
 • dobrze rozwinięty zmysł powonienia,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • uzdolnienia techniczne,
 • szybki refleks,
 • spostrzegawczość.

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: umiejętność współdziałania, umiejętność pracy w szybkim tempie, samodzielność, samokontrola, zdolność koncentracji uwagi, dobra pamięć, wyobraźnia przestrzenna, kreatywność, uzdolnienia techniczne odporność na działanie pod presją czasu, systematyczność, gotowość do pracy w różnych warunkach, gotowość do ustawicznego uczenia się.

Możliwości zatrudnienia

Możliwości zatrudnienia w zawodzie są bardzo duże – począwszy od przemysłu i produkcji, poprzez usługi, skończywszy na handlu. Wszędzie, gdzie są wykorzystywane urządzenia elektryczne jest potrzebna ich konserwacja i obsługa. W punktach sprzedaży sprzętu elektrycznego często zatrudnia się na stanowisku sprzedawcy fachowców elektryków.

Absolwent tego kierunku może także podjąć pracę na stanowisku mistrza, technologa, konserwatora urządzeń i sprzętu elektrycznego, przy montażu, konserwacji, obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych, jako elektryk dyżurny, kierownik do spraw gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych zakładach pracy, w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, serwisach komputerowych. 

       

TECHNIK SPAWALNICTWA   zajmuje się łączeniem materiałów różnymi metodami spawalniczymi. Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z łączeniem, cięciem i zgrzewaniem materiałów oraz projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i utrzymaniem w ruchu różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych. Przeprowadza ich montaż, naprawy i konserwacje, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy oraz zespoły w maszynach i urządzeniach.to nowy zawód, z dużym
zapotrzebowaniem na pracowników branży spawalniczej.  

Obecnie żadna gałąź przemysłu nie obejdzie się bez spawacza. Praca jest ciekawa, dla ludzi kreatywnych z pasją. Po zdobyciu kwalifikacji znajdą oni zatrudnienie w Polsce i za granicą, gdzie będą cenionymi fachowcami.

W czasie trwania nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

Uczeń zdobywając tę kwalifikację będzie potrafił:

 • wykonywać elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej i maszynowej,
 • wykonywać połączenia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • naprawiać i konserwować elementy maszyn, urządzeń i narzędzi.

MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

Uczeń zdobywając tę kwalifikację będzie potrafił:

 • rozróżniać wielorakie konstrukcje spajane,
 • dobierać warunki spajania, wymagań jakości i metod badań połączeń dla wybranych rodzajów konstrukcji spawania,
 • planować produkcję spawalniczą i organizować stanowiska do spajania,
 • prowadzić procesy spajania wybranymi metodami, zgrzewania, lutowania i klejenia,
 • nadzorować przebieg wytwarzania konstrukcji spajanych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik spawalnictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • połączeń spawanych różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w
  osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie
  elektryczne,
 • projektowania połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD,
 • oceny złączy spawanych i obsługi urządzenia kontrolno-pomiarowego,
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym,
 • naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych,

Technik spawalnictwa znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach produkujących konstrukcje stalowe jako kierownik sekcji technologicznej lub spawalnik – technolog,
 • przedsiębiorstwach jako mistrz spawalniczy,
 • w budownictwie,
 • w firmach wykonujących podwodne rurociągi,
 • zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali,
 • na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu,
 • firmach z branży grzewczo – sanitarnej wykonujących i remontujących
  instalacje oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazownicze.

   

Technik mechanik jest zawodem o dużym zapotrzebowaniu na rynku pracy. Jego specyfika dotyczy takich zagadnień, jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Współczesny technik mechanik powinien znać narzędzia kontroli jakości z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych, umieć zaprojektować proste elementy mechaniczne z zastosowaniem programów komputerowych, mieć wiedzę na temat technologicznego przygotowania produkcji, posiadać umiejętność instalacji i obsługi urządzeń mechanicznych.

Technik mechanik swoją pracę najczęściej wykonuje w zamkniętych pomieszczeniach produkcyjnych, w systemie jedno lub dwuzmianowym. Może współpracować z przedstawicielami firm zewnętrznych w sprawie zlecenia napraw, zakupu części zamiennych,
zespołów do naprawy, w związku z czym mogą występować wyjazdy delegacyjne.

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik mechanik mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności montowania maszyn i urządzeń, obsługiwania maszyn i urządzeń, instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń, nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy konstrukcji maszyn; Maszynoznawstwo; Technologia z materiałoznawstwem z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy; Układy sterowania i regulacji; Montaż maszyn i urządzeń; Obsługa maszyn i urządzeń; Organizacja i nadzór procesów produkcji; Język angielski
w branży mechanicznej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia rysunku technicznego; Pracownia technologiczna; Zajęcia praktyczne; Pracownia montażu i obsługi maszyn i urządzeń; Pracownia organizowania i nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń; Pracownia projektowania procesów produkcji.

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu technik mechanik powinny charakteryzować:

 • Zainteresowania i uzdolnienia techniczne,
 • dobra pamięć,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • koordynacja wzrokowo – ruchowa,
 • ostrość wzroku,
 • prawidłowe widzenie barw,
 • zmysł równowagi,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • sprawność ruchowa w zakresie kończyn górnych,
 • zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji.

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: gotowość do współdziałania, ciekawość poznawcza, samodzielność, samokontrola, wytrwałość i cierpliwość, dokładność, rzetelność, gotowość do ustawicznego uczenia się.

Możliwości zatrudnienia

Technik mechanik może znaleźć pracę w biurach projektowych maszyn i urządzeń, działach gospodarki narodowej w sferze produkcyjnej
i usługowej, na stanowiskach średniego nadzoru technicznego związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń. Zatrudnienie może dotyczyć stanowisk produkcyjnych, jak i stanowisk nadzoru technicznego – np. nad organizacją i nadzorem przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w zakładach produkcyjnych jako kontroler jakości, instalator maszyn i urządzeń mechanicznych, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne.

 
 

      

Technik informatyk jest jednym z zawodów przyszłościowych. Co to oznacza! Jeżeli spojrzymy przez pryzmat firm prywatnych, których
w Polsce jest nawet kilka milionów to łatwo sobie wyobrazić jak wiele z nich potrzebuje i będzie potrzebowało osób odpowiedzialnych m.in. za zarządzanie siecią, obsługę sprzętu komputerowego, do których inni pracownicy mogą się zwrócić o pomoc w przypadku, gdy komputer przestanie odpowiadać, skaner się zatnie lub drukarka odmówi posłuszeństwa.
Technik informatyk odpowiada ponadto za konfigurowanie i administrowanie wewnętrzną siecią firmową, zarządzanie bazami danych. Powinien dobrze znać się na konfiguracji urządzeń peryferyjnych (będących w otoczeniu komputera), z których korzystają inni pracownicy.

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik informatyk mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności związane z przygotowaniem do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, administrowania systemami operacyjnymi, serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej, przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności związane z tworzeniem i administrowaniem stron internetowych, tworzeniem, administrowaniem i użytkowaniem baz danych, programowaniem aplikacji internetowych oraz z tworzeniem i administrowaniem systemami zarządzania treścią.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy informatyki z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy; Systemy operacyjne; Urządzenia techniki komputerowej; Sieci komputerowe; Witryny internetowe; Bazy danych; Aplikacje internetowe; Język angielski w branży informatycznej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia systemów operacyjnych; Pracownia diagnostyki i naprawy urządzeń techniki komputerowej; Pracownia projektowania i montażu lokalnych sieci komputerowych; Pracownia administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi; Pracownia projektowania stron internetowych; Pracownia projektowania i administrowania bazami danych; Pracownia aplikacji internetowych.

 Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu technik informatyk powinny charakteryzować:

 • uzdolnienia informatyczne,
 • umysł ścisły,
 • sprawność manualna,
 • dobra pamięć,
 • gotowość do samokształcenia,
 • rozumowanie logiczne,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • umiejętność współpracy.

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: samodzielność, samokontrola, systematyczność podzielność uwagi, odpowiedzialność, komunikatywność

Możliwości zatrudnienia

Wszędzie tam, gdzie używa się sprzętu komputerowego, a więc praktycznie w każdej firmie oraz w jednostkach administracji samorządowej
i państwowej. Mogą to być agencje reklamowe, przedsiębiorstwa usługowe i handlowe, mniej lub bardziej rozbudowane firmy z sektora IT (ang. Information Technology – Technologia Informacyjna) specjalizujące się w zakresie usług informatycznych, takich jak: profesjonalne prowadzenie strony internetowej, właściwe jej administrowanie, dbanie o aktualizowanie treści dostępnych na portalu internetowym, czy zadbanie
o odpowiednią, profesjonalną szatę graficzną. Inny przykład tego typu usług stanowią te, które są świadczone przedsiębiorstwom zajmującym się handlem w sieci, czyli tzw. e-handlem (ang. E-commerce) – są to: tworzenie, obsługa i serwis oraz bieżąca aktualizacja sklepu internetowego. Firmy branży IT zajmują się również sprzedażą specjalistycznego oprogramowania – poszukiwani są fachowcy odpowiedzialni za projektowanie
i programowanie specjalistycznych systemów, konsultacje techniczne konieczne podczas wdrażania oprogramowania, opracowanie
i dostarczenie odpowiedniej dokumentacji oraz odpowiednie przeszkolenie pracowników, którzy będą korzystać z końcowego produktu.

Wykształcenie informatyczne pozwala prowadzić własną działalność związana z serwisowaniem i naprawą sprzętu informatycznego.

     

Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Aby nim zostać, potrzeba kwalifikacji i umiejętności. Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych i robienia wielu innowacyjnych, kreatywnych rzeczy (inteligentne domy itp.). Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).

Uczniowie w trakcie nauki na kierunku technik programista  mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Tworzyć i administrować bazy danych;
 • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe;
 • Projektować, programować i testować aplikacje desktopowe;
 • Projektować, programować i testować aplikacje mobilne.
 
Do pracy w tym zawodzie niezbędne będą zdolności analityczne, samodzielność oraz umiejętność logicznego i abstrakcyjnego myślenia.
Kluczowe będą również zdolność do nauk ścisłych, dokładność oraz dobra koncentracja uwagi. Aby uzyskać tytuł technika wymagane jest
wykształcenie średnie.
Przedmioty w kształceniu teoretycznym: język angielski zawodowy, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy informatyki, podstawy projektowania, projektowanie i tworzenie stron internetowych, projektowanie i administrowanie bazami danych, projektowanie: aplikacji internetowych, oprogramowania, programowanie: obiektowe, aplikacji mobilnych, zaawansowane aplikacje webowe, testowanie i dokumentowanie aplikacji.
Przedmioty w kształceniu praktycznym : pracownia stron internetowych, pracownia baz danych, pracownia aplikacji internetowych, pracownia projektowania oprogramowania, pracownia podstaw programowania, pracownia programowania obiektowego, pracownia programowania aplikacji mobilnych, pracownia zaawansowanych aplikacji webowych oraz pracownia testowania i dokumentowania aplikacji.
 

   

 

Technik pojazdów samochodowych jest zawodem mającym związek z rozwojem nowych technologii, nowoczesnego przemysłu, z obsługą gospodarki i mobilnością ludzi. Głównym celem pracy technika pojazdów samochodowych jest planowanie i wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania z użyciem określonych maszyn i
urządzeń. Praca technika pojazdów samochodowych może być wykonywana w warsztatach obsługowo – naprawczych, halach produkcyjnych, przystosowanych pomieszczeniach oraz na wolnym powietrzu. Podstawowym miejscem pracy jest jednak warsztat samochodowy.

 Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik pojazdów samochodowych mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych, diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów samochodowych oraz wykonywania napraw pojazdów samochodowych.

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych, obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych, organizowania i nadzorowania procesu obsługi pojazdów samochodowych, przeprowadzania badan technicznych pojazdów samochodowych.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy motoryzacji z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy, Przepisy ruchu drogowego, Eksploatacja pojazdów samochodowych, Organizacja przedsiębiorstwa samochodowego, Technologia obsługi pojazdów samochodowych, Technologia diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych, Język angielski w branży samochodowej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Techniki wytwarzania, Obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, Organizowanie i nadzorowanie obsługi  pojazdów samochodowych

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu „technik pojazdów samochodowych” powinny charakteryzować:

 • ostrość słuchu i wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zmysł równowagi,
 • czucie dotykowe,
 • zręczność rąk i palców,
 • spostrzegawczość,
 • zdolności manualne i techniczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • wyobraźnia przestrzenna,

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi, zdolność do współdziałania w zespole, samodzielność, samokontrola, wytrzymałość na długotrwały wysiłek, rzetelność i dokładność, wysoka samodyscyplina.

 Możliwości zatrudnienia

Technik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie w stacjach serwisowych, stacjach kontroli pojazdów, zakładach produkujących pojazdy samochodowe, salonach samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, warsztatach obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się
ewidencją pojazdów oraz ubezpieczeniami, firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

Osoba, która zamierza wykonywać zawód technika pojazdów samochodowych powinna systematycznie doskonalić się i podnosić swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach branżowych.

Dodatkowo w ramach programu nauczania w tej klasie istnieje możliwość ukończenia kursu na prawo jazdy kat. B gratis!!! 


Technik mechatronik jest zawodem nowoczesnym i poszukiwanym na rynku pracy. Mechatronika łączy w sobie wiele dziedzin nauki – zajmuje się problemami mechaniki, elektroniki, robotyki i informatyki. Jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia równoległe rozwiązywanie wielu problemów i jednocześnie pobudza kreatywność. Nowa dziedzina, jaką jest mechatronika rozwija się błyskawicznie
– w obecnych czasach jest bardzo dużo obszarów, w których napotykamy na urządzenia mechatroniczne – mają one zastosowanie w przemyśle lotniczym, elektronicznym, maszynowym, precyzyjnym, ale także w sprzęcie medycznym, biurowym, sprzęcie AGD czy zabawkach.

Technik mechatronik odpowiada za projektowanie i konstruowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, ich montaż i demontaż, a także programowanie, użytkowanie, diagnozowanie i naprawę m.in. urządzeń współczesnych linii produkcyjnych.

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik mechatronik mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności montowania urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych, tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych, programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Elektrotechnika i elektronika z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy; Technologie i konstrukcje mechaniczne; Pneumatyka i hydraulika; Urządzenia i systemy mechatroniczne; Język angielski w branży mechatronicznej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia elektrotechniki i elektroniki; Pracownia montażu urządzeń mechanicznych; Pracownia pomiarów w układach pneumatyki i hydrauliki; Pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych; Pracownia projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych; Pracownia programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu technik mechatronik powinny charakteryzować:

 • zainteresowania przedmiotami ścisłymi oraz informatyką,
 • dobry stan zdrowia,
 • ostrość wzroku,
 • prawidłowe widzenie barw,
 • prawidłowy słuch i powonienie,
 • prawidłowa koordynacja zmysłowo – ruchowa,
 • sprawność ruchowa w zakresie kończyn górnych,
 • koncentracja,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji.

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: zdolność myślenia całościowego i systemowego, kreatywność, umiejętność współpracy, dokładność, spostrzegawczość, koordynacja wzrokowo – ruchowa.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku kształcenia jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych, usługowych, naprawczych oraz w zakładach związanych z eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych, na stanowiskach: operatora, montera, konserwatora, pracownika działu utrzymania ruchu, pracownika izby pomiarów lub pracownika sprzętu AGD, konstruktora, mistrza działu obsługi i napraw, zaopatrzeniowca, sprzedawcy sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku, operatora i programisty CNC, diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego. Technik mechatronik znajdzie zatrudnienie w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

               

Technik budownictwa jest zawodem bardzo poszukiwanym na rynkach pracy. Technik budownictwa kieruje robotami budowlanymi, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane.

Samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich.
Analizuje dokumentację techniczną i organizacyjną robót budowlanych oraz wykonuje rysunki budowlane. Określa właściwości materiałów
budowlanych. Wykonuje pomiary niezbędne przy prowadzeniu robót. Kieruje pracą brygady roboczej i robotami na obiekcie oraz organizuje przebieg prac. Prowadzi rozliczenia za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny.

Kwalifikacje jakie uzyskuje uczeń kształcący się jako technik budownictwa:

 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich EGZAMIN pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej
 • BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie
  kosztorysów EGZAMIN pod koniec drugiego semestru klasy czwartej

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

• Budownictwo, organizacja i kontrolowanie robót budowlanych,
• Dokumentacja techniczna,
• Technologia murarstwa i tynkarstwa,
• Konstrukcje budowlane,
• Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa,
• Język obcy zawodowy,
• Komputerowe wspomaganie projektowania
• Cyfryzacja procesu budowlanego.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

• Pracownia dokumentacji technicznej,
• Pracownia technologiczno-konstrukcyjna,
• Pracownia organizacji i kontrolowania robót budowlanych,
• Pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej,
• Zajęcia praktyczne – roboty murarskie i tynkarskie,
• Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie budowlanym (4 tygodnie w klasie trzeciej i 4 tygodnie w klasie czwartej).

Predyspozycje kandydata:

 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna,
 • dobra pamięć i orientacja przestrzenna,
 • zainteresowania techniczne,
 • dobry wzrok, spostrzegawczość,
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w grupie,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • brak lęku przestrzeni i wysokości,
 • dobra sprawność fizyczna.
Absolwent technikum ma szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Technik budownictwa może podjąć pracę w przedsiębiorstwach budowlanych, może uczestniczyć w realizacji projektów budowlanych – budowa domów mieszkalnych, biurowców, stadionów czy autostrad. Może również znaleźć zatrudnienie w urzędzie nadzoru budowlanego, biurze projektowym czy firmie zarządzającej nieruchomościami. Ukończenie kierunku technik budownictwa daje również możliwość podjęcia i prowadzenia w tym zakresie własnej działalności gospodarczej.
 

 

Interesujesz się wykańczaniem budynków nie tylko mieszkalnych ale i infrastruktury publicznej? To kierunek w sam raz dla Ciebie! Będziesz zajmować się m.in.: wykonawstwem oraz nadzorowaniem i koordynowaniem wykańczania obiektów infrastruktury przemysłowej, usługowej i mieszkaniowej. Zdobędziesz umiejętności i wiedzę:
• czytania dokumentacji technicznej potrzebnej do wykonywania robót wykończeniowych,
• wykonywania kalkulacji, kosztorysów robót, rozliczeń robocizny,
• określenia i przygotowania materiałów do zaplanowanych prac wykończeniowych.

Dbasz o środowisko naturalne, interesujesz się alternatywnymi źródłami energii- OZE? Jako przedstawiciel tego zawodu będziesz mógł, m. in.: zajmować się elektrowniami wodnymi i wiatrowymi, czy zastosowaniem kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, czy pomp ciepła.
Wybierając ten kierunek kształcenia, zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
• organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

   

Technik elektryk jest zawodem o dużym zapotrzebowaniu na rynku pracy. Jego istotą jest wykonywanie prac związanych z montowaniem instalacji, urządzeń elektrycznych i podzespołów oraz diagnozowanie uszkodzeń i wykonywanie napraw urządzeń i maszyn elektrycznych. Do zadań zawodowych technika elektryka należy m.in. przeprowadzanie kontroli i badań urządzeń w procesie eksploatacji i produkcji; instalowanie, obsługiwanie i użytkowanie urządzeń energoelektronicznych i aparatury pomiarowej oraz sterującej; wykonywanie instalacji elektrycznych, a także przeprowadzanie badań eksploatacyjnych tych instalacji. W zawodzie technik elektryk trzeba systematycznie śledzić postęp technologiczny.

Praca wykonywana jest najczęściej w budynku, ale zdarza się również w kabinach środków transportu, pod ziemią, na wolnym powietrzu, w tym na dużych wysokościach. W zawodzie elektryka dominuje praca zespołowa, związana z intensywnymi i częstymi kontaktami ze współpracownikami. Wykonywanie obowiązków służbowych wiążę się często z wyjazdami poza stałe miejsce zamieszkania. Przeważnie jednak są to wyjazdy w niezbyt odległe miejsca.

 Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik elektryk mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej oraz wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności eksploatowania instalacji elektrycznych oraz eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy elektrotechniki z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy; Miernictwo elektryczne i elektroniczne; Język angielski w branży elektrycznej; Maszyny i urządzenia elektryczne; Zasilanie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych; Instalacje elektryczne; Instalacje urządzeń energoelektronicznych; Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych. 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Zajęcia warsztatowe; Pracownia elektryczna i elektroniczna; Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu „technik elektryk” powinny charakteryzować:

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • widzenie stereoskopowe (umożliwiające ocenę odległości),
 • widzenie o zmroku,
 • zmysł równowagi,
 • koordynacja wzrokowo – ruchowa,
 • zręczność rąk, w tym: zręczność palców,
 • czucie dotykowe,
 • dobrze rozwinięty zmysł powonienia,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • uzdolnienia techniczne,
 • szybki refleks,
 • spostrzegawczość.

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: umiejętność współdziałania, umiejętność pracy w szybkim tempie, samodzielność, samokontrola, zdolność koncentracji uwagi, dobra pamięć, wyobraźnia przestrzenna, kreatywność, uzdolnienia techniczne odporność na działanie pod presją czasu, systematyczność, gotowość do pracy w różnych warunkach, gotowość do ustawicznego uczenia się.

Możliwości zatrudnienia

Możliwości zatrudnienia w zawodzie są bardzo duże – począwszy od przemysłu i produkcji, poprzez usługi, skończywszy na handlu. Wszędzie, gdzie są wykorzystywane urządzenia elektryczne jest potrzebna ich konserwacja i obsługa. W punktach sprzedaży sprzętu elektrycznego często zatrudnia się na stanowisku sprzedawcy fachowców elektryków.

Absolwent tego kierunku może także podjąć pracę na stanowisku mistrza, technologa, konserwatora urządzeń i sprzętu elektrycznego, przy montażu, konserwacji, obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych, jako elektryk dyżurny, kierownik do spraw gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych zakładach pracy, w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, serwisach komputerowych. 

       

TECHNIK SPAWALNICTWA   zajmuje się łączeniem materiałów różnymi metodami spawalniczymi. Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z łączeniem, cięciem i zgrzewaniem materiałów oraz projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i utrzymaniem w ruchu różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych. Przeprowadza ich montaż, naprawy i konserwacje, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy oraz zespoły w maszynach i urządzeniach.to nowy zawód, z dużym
zapotrzebowaniem na pracowników branży spawalniczej.  

Obecnie żadna gałąź przemysłu nie obejdzie się bez spawacza. Praca jest ciekawa, dla ludzi kreatywnych z pasją. Po zdobyciu kwalifikacji znajdą oni zatrudnienie w Polsce i za granicą, gdzie będą cenionymi fachowcami.

W czasie trwania nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

Uczeń zdobywając tę kwalifikację będzie potrafił:

 • wykonywać elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej i maszynowej,
 • wykonywać połączenia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • naprawiać i konserwować elementy maszyn, urządzeń i narzędzi.

MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

Uczeń zdobywając tę kwalifikację będzie potrafił:

 • rozróżniać wielorakie konstrukcje spajane,
 • dobierać warunki spajania, wymagań jakości i metod badań połączeń dla wybranych rodzajów konstrukcji spawania,
 • planować produkcję spawalniczą i organizować stanowiska do spajania,
 • prowadzić procesy spajania wybranymi metodami, zgrzewania, lutowania i klejenia,
 • nadzorować przebieg wytwarzania konstrukcji spajanych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik spawalnictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • połączeń spawanych różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w
  osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie
  elektryczne,
 • projektowania połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD,
 • oceny złączy spawanych i obsługi urządzenia kontrolno-pomiarowego,
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym,
 • naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych,

Technik spawalnictwa znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach produkujących konstrukcje stalowe jako kierownik sekcji technologicznej lub spawalnik – technolog,
 • przedsiębiorstwach jako mistrz spawalniczy,
 • w budownictwie,
 • w firmach wykonujących podwodne rurociągi,
 • zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali,
 • na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu,
 • firmach z branży grzewczo – sanitarnej wykonujących i remontujących
  instalacje oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazownicze.

   

Technik mechanik jest zawodem o dużym zapotrzebowaniu na rynku pracy. Jego specyfika dotyczy takich zagadnień, jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Współczesny technik mechanik powinien znać narzędzia kontroli jakości z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych, umieć zaprojektować proste elementy mechaniczne z zastosowaniem programów komputerowych, mieć wiedzę na temat technologicznego przygotowania produkcji, posiadać umiejętność instalacji i obsługi urządzeń mechanicznych.

Technik mechanik swoją pracę najczęściej wykonuje w zamkniętych pomieszczeniach produkcyjnych, w systemie jedno lub dwuzmianowym. Może współpracować z przedstawicielami firm zewnętrznych w sprawie zlecenia napraw, zakupu części zamiennych,
zespołów do naprawy, w związku z czym mogą występować wyjazdy delegacyjne.

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik mechanik mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności montowania maszyn i urządzeń, obsługiwania maszyn i urządzeń, instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń, nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy konstrukcji maszyn; Maszynoznawstwo; Technologia z materiałoznawstwem z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy; Układy sterowania i regulacji; Montaż maszyn i urządzeń; Obsługa maszyn i urządzeń; Organizacja i nadzór procesów produkcji; Język angielski
w branży mechanicznej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia rysunku technicznego; Pracownia technologiczna; Zajęcia praktyczne; Pracownia montażu i obsługi maszyn i urządzeń; Pracownia organizowania i nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń; Pracownia projektowania procesów produkcji.

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu technik mechanik powinny charakteryzować:

 • Zainteresowania i uzdolnienia techniczne,
 • dobra pamięć,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • koordynacja wzrokowo – ruchowa,
 • ostrość wzroku,
 • prawidłowe widzenie barw,
 • zmysł równowagi,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • sprawność ruchowa w zakresie kończyn górnych,
 • zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji.

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: gotowość do współdziałania, ciekawość poznawcza, samodzielność, samokontrola, wytrwałość i cierpliwość, dokładność, rzetelność, gotowość do ustawicznego uczenia się.

Możliwości zatrudnienia

Technik mechanik może znaleźć pracę w biurach projektowych maszyn i urządzeń, działach gospodarki narodowej w sferze produkcyjnej
i usługowej, na stanowiskach średniego nadzoru technicznego związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń. Zatrudnienie może dotyczyć stanowisk produkcyjnych, jak i stanowisk nadzoru technicznego – np. nad organizacją i nadzorem przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w zakładach produkcyjnych jako kontroler jakości, instalator maszyn i urządzeń mechanicznych, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne.

 
 
Skip to content