Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY


dyr. Stefan Czerwiec

dyr. Stefan Mazur

dyr. Adam Koziński

dyr. Ryszard Popis

dyr. Krzysztof Pawlik
Historia Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie sięga 1952 roku, kiedy to z inicjatywy społeczności lokalnej i Komitetu Organizacyjnego utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową Metalowo- Drzewną. Otrzymała na swoją działalność budynki po dawnych koszarach wojskowych zbudowanych dla carskiej armii. Rozwój gospodarczy, pojawienie się dużych przedsiębiorstw, nowych zakładów produkcyjnych przyczyniły się do intensywnego rozwoju szkolnictwa zawodowego. Dnia 1 września 1952 roku uczniowie rozpoczęli naukę w klasach o specjalności:ślusarz maszyn rolniczych i stolarz, dwa lata później traktorzysta i mechanik, a od 1957 roku krawiec (do1967r.).       W latach 60. XX wieku – powstały klasy wielozawodowe (do 1972) . Budowa Kopalni Siarki w Grzybowie przyczyniła się do dalszego rozwoju szkolnictwa zawodowego.W 1966 roku utworzono klasę           o specjalności wiertacz, a następnie oddziały kształcące w zawodach:  mechanik – kierowca pojazdów samochodowych, tokarz i spawacz.         W kolejnych latach poszerzono ofertę edukacyjną -młodzi ludzie mogli kształcić się w klasach o specjalnościach: obróbka skrawaniem,  budowa maszyn, elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa i elektroenergetyk, aparatura i urządzenia przemysłu chemicznego. Absolwenci Staszicówki znaleźli zatrudnienie nie tylko w Kopalni Siarki, Elektrowni Połaniec, ale także PKS czy innych zakładach mechanicznych działających na naszym terenie. Dorośli mogli uzupełnić wykształcenie w Technikum Wieczorowym dla Pracujących.
Dnia 17 grudnia 1972 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach nadało szkole imię Stanisława Staszica. Tego dnia został również wręczony szkole sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Kurator Okręgu Szkolnego w Kielcach zmienił nazwę szkoły na Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Stanisława Staszica .
W 1997 roku po raz kolejny zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Staszowie. W Staszicówce uczniowie mogli się kształcić w szkole zawodowej, technikum,liceum ogólnokształcącym i liceum zawodowym. Powstał budynek łączący Szkołę Zawodową i Technikum. Dziś Staszicówka to Zespół Szkół im. Stanisława Staszica, w którego skład wchodzą: szkoła zawodowa (obecnie branżowa), technikum, liceum ogólnokształcące. Zespół Szkół to nowoczesna placówka oświatowa, z ciekawą  ofertą edukacyjna dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej. Odnowione, nowoczesne pracownie przedmiotowe wyposażone  w atrakcyjne pomoce naukowe i multimedialne, znakomicie wyposażona biblioteka, obiekty sportowe – takie jak basen czy hala sportowa, to chluba naszej szkoły. Staszowska Staszicówka, idąc z duchem czasu, stara się stworzyć atrakcyjna ofertę edukacyjną dla młodych ludzi, którzy wkraczają w dorosłe życie. W technikum  i szkole branżowej, młodzi ludzie mogą nie tylko rozwijać swoje zainteresowania, ale przede wszystkim zdobyć zawód, w tak atrakcyjnych specjalnościach jak:technik informatyk, technik mechatronik,technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych czy technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W branżowej szkole, oprócz klas wielozawodowych, podobnie jak w technikum,uczniowie zdobywają wiedzę w klasach elektromechanik pojazdów samochodowych,  mechanik pojazdów samochodowych,mechanik monter maszyn               i urządzeń, blacharz  i stolarz. Liceum Ogólnokształcące oferuje kształcenie w klasach humanistycznych i matematyczno-fizycznych.
Skip to content