Mikołajki w Staszicówce

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. “Mikołajki w Staszicówce”. Szczegóły konkursu na plakacie.

XXXVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – eliminacje szkolne

W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie dnia 29.11.2022r. zostały przeprowadzone eliminacje szkolne XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W zawodach uczestniczyło 14 uczennic z klas 4Tbg i 4Tbp, które zmierzyły się z zadaniami z zakresu wszystkich przedmiotów budowlanych. Zadania zostały przygotowane, a następnie sprawdzone przez p. Annę Słabiak oraz p. Annę Zamojską. Do zawodów okręgowych w Rzeszowie wytypowano dwie najlepsze uczennice: Karolinę Adamczyk i Julię Sierant z klasy 4Tbg.

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dziewczyny w etapie okręgowym.

 

Tekst: Anna Słabiak

Zdjęcia: Anna Słabiak, Anna Zamojska  

Polibus – Wydział Budownictwa i Architektury PŚk

W dniu 22 listopada uczniowie klasy 3TB Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica  wzięli udział w akcji Polibus organizowanej przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach w ramach, której odwiedzili Wydział Budownictwa i Architektury.

Uczniowie uczestniczyli w pokazach,  wykładach i laboratoriach. Dużym zainteresowaniem cieszył się m.in.  mikroskop skaningowy z mikrosondą eds, jak również wykład i pokaz                       w Laboratorium Energooszczędnych Technologii Materiałów i Inżynierii Materiałowej.

Opiekunami wyjazdu byli: Anna Słabiak i Anna Zamojska

Tekst: Anna Słabiak

Zdjęcia: Anna Słabiak, Anna Zamojska

Uczniowie klasy IV Ti Patrycja Opałacz i Bartosz Jońca na Konferencji w Kielcach.

Temat Konferencji „Zostań w Ojczyźnie, bądź nowoczesnym przedsiębiorcą”. Celem Konferencji było doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i aktywnego obywatelstwa. Przedsięwzięcie skierowane zostało do dwustu świętokrzyskich uczniów oraz stu nauczycieli szkół ponadpodstawowych, które ma wzmocnić edukacje w zakresie przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość ma wiele imion, bycie aktywnym uczniem i obywatelem pomaga w rozwijaniu swoich umiejętności oraz wiedzy.
 
Tekst: Małgorzata Stachura
Zdjęcia: Małgorzata Stachura
 
 
 
 
Wyświetlona przez Małgorzata Stachura o 10:18

Pierwsze spotkanie w „Kawiarence Branżowca”

W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w dniu 23 listopada br., odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Kawiarenka Branżowca”. Celem zainaugurowanych spotkań dyrektorów, nauczycieli oraz doradców zawodowych, jest integracja oraz wymiana poglądów na temat szkolnictwa w naszym regionie. Spotkanie witając przybyłych gości otworzył dyrektor Jerzy Jabczuga, po czym wygłosił prelekcje na temat nowoczesnej edukacji i jej roli w szkolnictwie branżowym. Następnie dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Staszowie Anna Kaczmarczyk opowiedziała o tym jak pomóc dzieciom w wyborze ścieżki kształcenia. W spotkaniu uczestniczyła Anna Śnios z firmy PROGRESS ECO, która przedstawiła prezentację o firmie produkującej głównie sita przemysłowe. Doradca zawodowy Małgorzata Stachura, przedstawiła uczestnikom spotkania kalendarium rozwoju doradztwa zawodowego w powiecie staszowskim. Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji na temat przyszłości kształcenia branżowego. Słodki poczęstunek dla uczestników spotkania przygotowało Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Tursku Małym.
Tekst i foto: Paulina Majczak

Skip to content