Zapoznaj się z naszą szkołą oraz ofertą edukacyjną

SZKOŁA BRANŻOWA
 
Film promocyjny Zespołu Szkół w Staszowie
ZAPRASZAMY!
Tu jest miejsce dla Ciebie!

Uczeń szkoły kształcący się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych nabywa wiedzę i umiejętności do wykonywania m.in. następujących zadań zawodowych:
1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
3) prowadzenia pojazdów samochodowych;
4) konserwacji urządzeń elektrycznych samochodu, przeglądów okresowych i okresowej obsługi zespołów;
5) dokonywania badań diagnostycznych i usuwania usterek układów mechanicznych warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu;
6) do organizowania stanowiska pracy, urządzeń diagnostycznych, narzędzi, przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniającą do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Uczeń szkoły kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych nabywa wiedzę i umiejętności do wykonywania m.in. następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania pojazdów do przeglądu lub naprawy oraz sporządzania protokołów przyjęcia;
2) sprawdzania działania pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych;
3) wykonywania prac demontażowo-montażowych, naprawiania i regulacji zespołów i podzespołów pojazdu, w tym: silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia i innych;
4) sprawdzania jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych poprzez jazdę próbną oraz za pomocą urządzeń diagnostycznych;
5) organizowania, eksploatacji i utrzymywania w czystości stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
6) wykonywania rozliczeń kosztów obsługi i napraw.

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniającą do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz nabywa wiedzę i umiejętności do wykonywania m.in. następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania elementów maszyn i urządzeń;
2) naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
3) wykonywania połączeń;
4) konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Stolarz wykonuje z drewna elementy budowlane, meble i przedmioty codziennego użytku. Zawód ten cieszy się wysokim statusem społecznym i ma długą tradycję. Uczeń szkoły kształcący się w zawodzie stolarz nabywa wiedzę i umiejętności do wykonywania m.in. następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych – mebli, stolarki budowlanej,
2) wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,
3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe lub własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe. W zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie można wyróżnić grupy stanowisk związanych z: wykonywaniem wykończeniowych robót murarskich, wykonywaniem tynków, wykonywaniem okładzin ściennych, wykonywaniem podłóg, malowaniem, remontami i konserwacją pomieszczeń. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania systemów suchej zabudowy;
2) wykonywania robót malarskich;
3) wykonywania robót tapeciarskich;
4) wykonywania robót posadzkarskich;
5) wykonywania robót okładzinowych.

W tej klasie uczeń może kształcić się w każdym wybranym przez siebie kierunku ( np. cukiernik, fryzjer, kucharz, piekarz, krawiec, sprzedawca, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, wędliniarz, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, górnik eksploatacji otworowej, blacharz samochodowy, betoniarz – zbrojarz) pod warunkiem znalezienia praktyki u pracodawcy w wybranym zawodzie.

Informacje o zawodzie możecie znaleźć u pracodawcy lub na TEJ stronie. Informacje na temat kształcenia młodocianych pracowników możecie znaleźć pod TYM linkiem.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Ukończyłeś branżową szkołę I stopnia w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych lub mechanik pojazdów samochodowych? To oferta skierowana do Ciebie.
Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.

Szczegółowe informacje na temat branżowej szkoły II stopnia można znaleźć TUTAJ . 

Skip to content
Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszamy.