Zapoznaj się z naszą szkołą oraz ofertą edukacyjną

TECHNIKUM
 
Film promocyjny Zespołu Szkół w Staszowie
ZAPRASZAMY!
Tu jest miejsce dla Ciebie!

Twoją pasją są komputery i wszystko, co z nimi się wiąże? Wybierając ten kierunek, nabędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
• montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
• projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
• projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
• tworzenia stron www. i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami

To ciekawy kierunek kształcenia dający możliwość:
– programowania robotów,
– pisania gier 3D,
– tworzenia aplikacji komórkowych
– realizowania wielu innowacyjnych i kreatywnych pomysłów.
Podczas nauki w 5-letnim technikum zdobędziesz następujące kwalifikacje:
• tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami oraz bazami danych
• projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.
Nabyte umiejętności i zdobyte kwalifikacje dadzą Ci rozmaite możliwości dalszej ścieżki kariery:
– możesz kontynuować naukę na studiach wyższych,
– możesz pracować w firmie tworzącej oprogramowanie,
– możesz pracować w firmie produkującej sprzęt i oprogramowanie do niego,
– możesz współpracować z firmami z Europy, a nawet świata, pracując z domu czy innego dowolnego miejsca,
– możesz założyć własną działalność gospodarczą.

Interesujesz się nowoczesną motoryzacją i chciałbyś zostać specjalistą w zakresie serwisowania i obsługi współczesnych samochodów? Wybierając ten profil, zdobędziesz wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie:
• diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
• obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
• organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.
W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniającą do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
– montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
– wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
– eksploatowania instalacji elektrycznych;

Myślisz o architekturze, a może chciałbyś projektować lub nadzorować wykonywanie robót budowlanych? Wybierając ten zawód, zdobędziesz wiedzę i umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• wykonywania określonych robót budowlanych;
• organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
• sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

W ostatnich latach drogownictwo w Polsce przeżywa prawdziwy boom. Dzięki funduszom unijnym realizowany jest projekt budowy autostrad i dróg ekspresowych, który na długie lata zapewnia dla wykwalifikowanych pracowników ciekawe i dobrze płatne zatrudnienie.
Absolwent tego kierunku będzie przygotowany m.in. do:
• organizowania i prowadzenia robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich
• organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów inżynierskich
• prowadzenia bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów inżynierskich
• wykonywania prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich
• sporządzania kosztorysów robót drogowych

Dbasz o środowisko naturalne, interesujesz się alternatywnymi źródłami energii? Wybierając ten kierunek kształcenia, zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
• organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
• wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
• konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
• kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
• sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Chciałbyś wyjść naprzeciw dynamicznie rozwijającej się technologii i nie wiesz, co wybrać: informatykę, elektronikę, automatykę, a może mechanikę – połącz te dziedziny i wybierz mechatronikę. Uczeń kształcący się w tym zawodzie, nabywa wiedzę i umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• montowania i konserwowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
• eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
• projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
• programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Chciałbyś mieć realny wpływ na rozwój przemysłu? – zostań specjalistą z zakresu organizacji i wykonywania różnego rodzaju prac spawalniczych. To kierunek kształcenia, który obecnie na rynku pracy jest bardzo ceniony i poszukiwany.
Uczniowie nabędą umiejętności w zakresie:
• przygotowania i wykonywania spajania;
• budowy, działania i obsługi urządzeń do spawania;
• projektowania, organizowania i kontrolowania jakości procesów spajania.

 

Fascynuje Cię technologia, nowoczesne maszyny i urządzenia? – aplikuj do technikum w zawodzie technik mechanik. To nowy kierunek w naszej ofercie, który zapewni Ci teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń, do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. W trakcie nauki nabędziesz umiejętności użytkowania narzędzi do komputerowego wspomagania przygotowania produkcji (w ramach zajęć w pracowni komputerowej wyposażonej w oprogramowanie wspierające procesy kreślenia i projektowania).
Jako absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• wytwarzania części maszyn i urządzeń;
• dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
• instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
• obsługiwania maszyn i urządzeń;
• organizowania procesu produkcji;
• aktywnego zachowania się na rynku pracy.

Skip to content
Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszamy.