48 Ministerialna Olimpiada Języka Angielskiego


Nasza szkoła wzięła udział w ministerialnej 48 Olimpiadzie Języka Angielskiego. W dniu 20 października zorganizowaliśmy etap szkolny, w którym wzięło udział 10 wytypowanych uczniów.

Jest to bardzo prestiżowy konkurs, który wymaga od uczniów ogromnej wiedzy językowej, porównywalnej z absolwentami filologii angielskiej. Dyrektor Zespołu Szkół, Pan Jerzy Jabczuga otwierając eliminacje szkolne, życzył uczestnikom samych sukcesów podkreślając, że dzisiejszy świat potrzebuje świetnych specjalistów znających język angielski, tak jak swój język ojczysty.

Nauczyciele prowadzący eliminacje Anna Mikus i Krzysztof Janik zachęcili uczestników do tego, aby dodatkowo wykorzystali swoje umiejętności językowe w praktyczny sposób i skupili się na przygotowaniu do międzynarodowego egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, takiego jak egzaminy Cambridge.

Zwycięzcą eliminacji szkolnych został uczeń klasy 4 Ti Mateusz Kwiatek. Gratulujemy!

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Janik, Anna Mikus

Skip to content