Angielski IIaLO

Witam,

Przesyłam trochę zadań, żeby Wam się nie nudziło.

Vocabulary_Test_1

Vocabulary_Test_2

Vocabulary_Test_3

W linku macie zadania. Oczywiście nie robimy ćwiczeń ze speakingu i listeningu. Na końcu macie słownictwo potrzebne do wykonania ćwiczeń.

Zadania znajdziecie TUTAJ

Vocabulary_Test_4

Vocabulary_Test_5

Od środy kontynuujemy ćwiczenia z podręcznika i dodatkowo ćwiczenia, które będę Wam wysyłać. Przesyłajcie zadania na bieżąco, czyli do następnej lekcji. Jutro (25.03) zróbcie ćwiczenia:

podręcznik str. 81 (ćw. 1,2,3), str. 82 (ćw.4,5,6,1,2), str. 83 (ćw. 3,5,6,7)

26.03 Temat: Środki językowe-określniki ilości.

Przypomnijcie sobie użycie określników ilości (str.242), a następnie wykonajcie ćwiczenia 1-5 str. 84, 85.

30.03 Temat: Środki językowe w zakresie tematu ,,Żywienie”-poziom rozszerzony.

Podręcznik zadania 1-4 str. 85.

31.03 Temat: Pisanie listu formalnego.

Zadania 1-4 str.86

01.04 Temat: List z zażaleniem.

Zróbcie zadanie 5 ze strony 86, czyli napiszcie list z zażaleniem. Możecie wzorować się na liście z ćwiczenia 3. Praca musi być samodzielna i będzie oceniona.

02.04 Temat: Zwroty wyrażające zgadzanie się i niezgadzanie się.

Zadania 1 i 2 ze strony 87

06.04 Temat: Rozmowa z odgrywaniem roli.

Zadanie 4 (dialog) i 5 ze strony 87 robimy pisemnie w zeszytach.

WAŻNE: 22 kwietnia w godzinach 9.30-10 będę pytała słówek ze strony 74, 75 (trzecia i czwarta kolumna) za pośrednictwem wideo czatu na Messengerze.

07.04 Temat: Czytanie ze zrozumieniem.

08.04 Temat: Ćwiczenia ze słownictwem w zakresie tematu ,,Żywienie”. Ustny zestaw maturalny.

15.04 Temat: Zakupy i usługi-praca ze słownictwem.

Zadania 1-6 strona 90,91.

16.04 Temat: Sprzedawanie i kupowanie-przyimki.

Zadania 7-10 strona 91.

Pracujemy na Messengerze.

20.04 Temat: Idiomy  w zakresie tematu ,, Zakupy i usługi”.

Zadania 11-14 strona 92 

21.04 Temat: Środki płatnicze-praca z tekstem.

Zadania 17-19 strona 93. 

22.04 Temat: Test ze słownictwa związanego z żywieniem. 

23.04 Temat: Praca ze słownictwem- banki i ubezpieczenia.

Zadania 20-23 strona 93. 

27.04 Temat: Słuchanie ze zrozumieniem.

Zadania 1, 4, 5, 6 strona 94. 

Jako pracę domową zróbcie te trzy zadania ze słuchaniem (4,5,2)

28.04 Temat: Zakupy i usługi- słownictwo i mówienie. 

Zadania 1, 4, 5,6 strona 94, 95.

29.04 Temat: Test ze słownictwa- życie rodzinne i towarzyskie. 

30.04 Temat: Czytanie ze zrozumieniem- dobieranie zdania do luk w tekście. 

Zadania 1-4 strona 95, 96.

04.05 Temat: Czytanie ze zrozumieniem- wybór wielokrotny- zakres rozszerzony.

Zadania 1-3 ze strony 96,97.

05.05 Temat: Praca ze słownictwem. 

Zadania 4-6 strona 97.

06.05 Temat: Test ze słownictwa-żywienie. 

Temat: Znajomość środków językowych w zakresie tematu ,,Zakupy i usługi”.

Zadania 1-3 ze strony 98.

07.05 Temat: Środki językowe- ćwiczenia.

Zadania 4-6 strona 98, 99.

11.05 Temat: Uzupełnianie tekstu-wybór wielokrotny, tłumaczenie fragmentów zdań. 

Zadania 1-4 strona 99.

12.05 Temat: Tłumaczenia zdań w zakresie tematu ,,Zakupy i usługi”. 

Zadania 1,2 ze strony 100.

13.05 Temat: Test ze słownictwa- rozdział 6. 

Temat: Praca ze słownictwem.

Zadania 3, 4 strona 100.

14.05 Temat: Pisanie wiadomości na blogu na temat problemu z płatnością kartą kredytową. 

18.05 Temat: Opisywanie ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania. 

Zadania 1-5 strona 101.

19.05 Temat: Powtórzenie słownictwa z zakresu żywienia i zakupów i usług. 

Vocabulary_Test_6

20.05 Temat: Ćwiczenia ze słownictwem.

Temat: Podróżowanie i środki transportu- słownictwo. 

Zadania 1, 2 strona 104.

21.05 Temat: Słownictwo związane z podróżowaniem. 

Zadania 3,4 strona 104.

25.05 Temat: Podróżowanie- praca ze słownictwem.

Zadania 5-6 strona 105.

26.05 Temat: Pytania związane z podróżowaniem.

Zadanie 7 strona 105.

27.05 Temat: Test ze słownictwa związanego z żywieniem.

Temat: Czasowniki złożone i słowotwórstwo związane z podróżowaniem.

Zadania 8-10 strona 105.

28.05 Temat: Informacja turystyczna-praca ze słownictwem.

Zadania 11, 12 ze strony 105, 106.

01.06 Temat: Baza noclegowa- ćwiczenia ze słownictwem.

Zadania 13, 14 ze strony 106.

02.06 Temat: Wycieczki i zwiedzanie- słownictwo.

Zadanie 15 strona 106.

03.06 Temat: Test ze słownictwa- zakupy i usługi.

Temat: Kolokacje związane z podróżowaniem.

Zadania 16-19 ze strony 106, 107.

04.06 Temat: Słownictwo związane z wypadkami.

Zadania 20-22 strona 107.

15.06 Temat: Ćwiczenia w zakresie tematu ,,Podróżowanie i turystyka”.

Zadania 1, 2,4,5 strona 108.

16.06 Temat: Pytania związane z podróżowaniem.

Zadania 6,1 strona 108.

17.06 Temat: Czytanie ze zrozumieniem- dobieranie.

Zadania 2,3,4,5 strona 109, 110.

Temat: Czytanie ze zrozumieniem na poziomie rozszerzonym.

Zadania 2,3,4 strona 111.

18.06 Temat: Parafrazowanie zdań.

Zadania 5,6 strona 111.

23.06 Temat: Opis ilustracji i odpowiedzi na pytania.

Trzeba opisać ilustrację i zrobić zadanie 1 strona 115.

24.06 Temat: Ćwiczenia podsumowujące słownictwo i gramatykę.

Ćwiczenia

25.06 Temat: Plany na wakacje.

Uczniowie piszą jak zamierzają spędzić wakacje.

Skip to content