„Bezpiecznie od startu” Sukces naszych uczniów w konkursie zakładów rzemieślniczych

 

W dniu  18 kwietnia 2018 r odbył się w Kielcach etap regionalny konkursu wiedzy o zasadach BHP dla uczniów zakładów rzemieślniczych.

Państwowa Inspekcja Pracy wraz ze Związkiem rzemiosła Polskiego w 2000 r. rozpoczęła organizację konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów z zakładów rzemieślniczych pn. „Bezpiecznie od startu”. Konkurs przebiega w dwóch etapach:  regionalnym i ogólnokrajowym.  Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Adresowany jest do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.

Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów Dawid Polniak z klasy III wzb i Wojciech Dzieciuch z klasy I wza.

Ogromnym sukcesem może pochwalić się Wojciech Dzieciuch, który w finale odpowiadał najlepiej, a w ogólnej klasyfikacji zajął 3 miejsce!

Serdecznie gratulujemy!

Skip to content