Centralny etap Olimpiady Cyfrowej

Jakub Zając, uczeń IV klasy Technikum Informatycznego został  finalistą II Olimpiady Cyfrowej.

Olimpiada Cyfrowa to przedsięwzięcie interdyscyplinarne, sprawdzające kompetencje cyfrowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem Olimpiady jest podnoszenie kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych uczniów szkół, promocja idei świadomego użytkowania nowych mediów, odbierania informacji w sposób krytyczny, rozumienia języka mediów, przestrzegania standardów etycznych, dbania o swoje bezpieczeństwo w sieci, rozumienia prawnych i ekonomicznych aspektów działania mediów.

W listopadzie 2017 roku odbył się I etap Olimpiady Cyfrowej. Zespół szkół w Staszowie był reprezentowany przez kilku uczniów klas informatycznych. Zadaniem młodzieży było rozwiązanie testu on – line. Spośród 2 346 osób z 242 szkół wyłoniono 299 osób.  Do II etapu Olimpiady zakwalifikowało się dwóch uczniów Staszicówki:
Albert Krawczyński i Jakub Zając. Drugi etap polegał  na realizacji projektu medialnego. Uczestnicy wykonywali dwa zadania: tworzyli artykuł w Wikipedii, opracowując hasło z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej oraz przygotowali cykl filmów  wideo, poświęconych tematyce medialnej.

Wielki sukces odniósł Kuba Zając, uzyskując 88 punktów na 100 możliwych! Zakwalifikował się on do elitarnego grona składającego się z 20 uczestników i tym samym trafił do III etapu Olimpiady. Najlepsi z najlepszych spotkają się 20 kwietnia 2018 roku na zawodach finałowych w Warszawie, podczas których zawalczą o cenne nagrody rzeczowe (laptopy, tablety) oraz o tytuł laureata tej prestiżowej imprezy. Upoważnia on do  otrzymania indeksu na dowolny kierunek stacjonarnych studiów licencjackich, prowadzonych przez Collegium Civitas oraz zwolnienie z opłat czesnego przez okres jednego roku. Laureaci i Laureatki Olimpiady (czyli Uczestnicy, którzy zdobyli I, II i III miejsce) otrzymają ponadto możliwość wyboru studiów na licznych kierunkach w  najważniejszych ośrodkach akademickich kraju (Uniwersytet Warszawski, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i wiele innych). Patroni honorowi olimpiady to: Ministerstwo Cyfryzacji, Polski Komitet ds. UNESCO, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Główny Partner merytoryczny: Collegium Civitas

Nad merytorycznym przygotowaniem ucznia czuwali nauczyciele Zespołu Szkół:
mgr Zbigniew Switek (polonista) i mgr inż. Tomasz Dygulski (informatyk).

Skip to content