Centrum Kształcenia Praktycznego

Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie powstało 01.09.2003 roku na bazie starych warsztatów szkolnych. Organem Prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Staszowie CKP realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, a także inne zadania zlecone przez szkoły, organ prowadzący i inne jednostki organizacyjne oraz podmioty gospodarcze. CKP umożliwia uczniom i słuchaczom publicznych szkół zawodowych oraz osobom dorosłym uzyskanie i uzupełnienie wiedzy zawodowej i ogólnej, zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Zapraszamy na stronę główną CKP

ckp

Skip to content