Drodzy Ósmoklasiści i Gimnazjaliści….

Rok szkolny 2019/2020 w szkołach ponadpodstawowych będzie wyjątkowy. Zgodnie z reformą szkolnictwa naukę w nich rozpoczną jednocześnie absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych. W Zespole Szkół im. S. Staszica pragniemy Wam stworzyć warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju. Chcemy Wam zapewnić wykształcenie zgodne z
zainteresowaniami, uzdolnieniami i potrzebami. Stawiamy sobie za cel jak najlepsze przygotowanie młodzieży do dalszej nauki, pracy i życia, dlatego chcieliśmy poznać Wasze opinie i preferencje. Przeprowadzone ankiety pozwoliły nam przygotować ofertę edukacyjną dostosowaną do Waszych
preferencji.

Skip to content
W dniu 2 czerwca br. zaplanowane jest zwieńczenie obchodów roku Jubileuszowego 70-lecia Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie. Program uroczystości Jubileuszowej:
- 10.30- przejście z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie na Mszę Świętą do Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Staszowie
- 11.00- uroczysta Eucharystia
- 12.00- przejście z Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Staszowie do auli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie
- 13.00 rozpoczęcie Gali Jubileuszowej 70- lecia Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie (aula ZS): część artystyczna, złożenie „Kapsuły Czasu” pod obeliskiem, przemówienia okolicznościowe przybyłych gości, koncert muzyczny, zakończenie uroczystości (tort jubileuszowy).