Drodzy Ósmoklasiści i Gimnazjaliści….

Rok szkolny 2019/2020 w szkołach ponadpodstawowych będzie wyjątkowy. Zgodnie z reformą szkolnictwa naukę w nich rozpoczną jednocześnie absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych. W Zespole Szkół im. S. Staszica pragniemy Wam stworzyć warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju. Chcemy Wam zapewnić wykształcenie zgodne z
zainteresowaniami, uzdolnieniami i potrzebami. Stawiamy sobie za cel jak najlepsze przygotowanie młodzieży do dalszej nauki, pracy i życia, dlatego chcieliśmy poznać Wasze opinie i preferencje. Przeprowadzone ankiety pozwoliły nam przygotować ofertę edukacyjną dostosowaną do Waszych
preferencji.

Skip to content