Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2020

Egzamin   potwierdzający   kwalifikacje w zawodzie

w sesji czerwiec – lipiec 2020

 

Harmonogram egzaminów część pisemna
Harmonogram egzaminów część praktycza  (aktualizacja 3 czerwca)

część  pisemna

  • na egzamin zgłaszamy się w wyznaczonym miejscu 30 minut przed godziną rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej,
  • każdy powinien mieć przy sobie dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem,
  • do sali zdający nie wnosi żadnych środków łączności i elektronicznych nośników informacji,
  • każdy przynosi ze sobą przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym atramentem / tuszem  oraz może mieć kalkulator prosty*

część  praktyczna

  • na egzamin zgłaszamy się w ośrodku egzaminacyjnym 30 minut przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej dla danej zmiany,
  • każdy powinien mieć przy sobie dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem,
  • na egzamin przynosimy odzież roboczą oraz dokumenty związane ze specyfiką danego zawodu,
  • do  sali  egzaminacyjnej  zdający   nie   wnosi   żadnych    środków    łączności i elektronicznych nośników informacji,
  • każdy przynosi ze sobą przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym atramentem / tuszem, oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa
kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

1.

 

AU.04

Eksploatacja środków transportu
drogowego
.

kalkulator prosty*, ołówek,
gumka,

linijka, ekierka, temperówka

2.

 

B.33

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.

kalkulator prosty*, ołówek,
gumka,

linijka, temperówka

3.

 

E.18

Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

kalkulator prosty*,

4.

 

E.19

Programowanie i projektowanie
urządzeń i systemów mechatronicznych
.

  ołówek,
gumka,
linijka, temperówka

5.

      M.42

Organizacja i prowadzenie procesu
obsługi pojazdów samochodowych.

kalkulator prosty*, ołówek,
gumka,

linijka, temperówka

6.

B.22

Eksploatacja urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej.

kalkulator prosty*, ołówek,
gumka,

linijka, ekierka, temperówka


*
Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania,  odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Skip to content