Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w sesji zima 2024

Egzamin   potwierdzający   kwalifikacje zawodowe w sesji zima 2024

część pisemna

  • na egzamin zgłaszamy się w wyznaczonym miejscu 30 minut przed godziną rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej,
  • każdy powinien mieć przy sobie dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem,
  • do sali zdający nie wnosi żadnych środków łączności i elektronicznych nośników informacji,
  • każdy przynosi ze sobą przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym atramentem / tuszem. oraz może mieć kalkulator prosty*

część  praktyczna

  • na egzamin zgłaszamy się w ośrodku egzaminacyjnym 30 minut przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej dla danej zmiany,
  • każdy powinien mieć przy sobie dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem,
  • na egzamin przynosimy odzież roboczą oraz dokumenty związane ze specyfiką danego zawodu,
  • do sali egzaminacyjnej zdający nie wnosi żadnych środków łączności elektronicznych nośników informacji,
  • każdy przynosi ze sobą przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym atramentem / tuszem, oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

L.p. Oznaczenie kwalifikacji Zdający przynosi na  egzamin
1.  

MOT.06, ELE.11

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

*Kalkulator prosty– jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Odnośnik do harmonogramu egzaminów pisemnych  KLIKNIJ TUTAJ

Odnośnik do harmonogramu egzaminów praktycznych  KLIKNIJ TUTAJ

Skip to content