Egzaminy zawodowe zima 2023

Egzamin   potwierdzający   kwalifikacje zawodowe w sesji zima 2023

część pisemna

  • na egzamin zgłaszamy się w wyznaczonym miejscu 30 minut przed godziną rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej,
  • każdy powinien mieć przy sobie dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem,
  • do sali zdający nie wnosi żadnych środków łączności i elektronicznych nośników informacji,
  • każdy przynosi ze sobą przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym atramentem / tuszem, oraz może mieć kalkulator prosty*

część  praktyczna

  • na egzamin zgłaszamy się w ośrodku egzaminacyjnym 30 minut przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej dla danej zmiany,
  • każdy powinien mieć przy sobie dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem,
  • na egzamin przynosimy odzież roboczą oraz dokumenty związane ze specyfiką danego zawodu,
  • do sali egzaminacyjnej zdający nie wnosi żadnych środków łączności i elektronicznych nośników informacji,
  • każdy przynosi ze sobą przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym atramentem / tuszem, oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

L.p. Oznaczenie kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin
1.  

MOT.06, ELE.11

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2.  

BD.30, MG.43

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

*Kalkulator prosty– jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Odnośnik do harmonogramu egzaminów pisemnych znajdziecie TUTAJ

Odnośnik do harmonogramu egzaminów praktycznych znajdziecie TUTAJ

Skip to content
W dniu 2 czerwca br. zaplanowane jest zwieńczenie obchodów roku Jubileuszowego 70-lecia Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie. Program uroczystości Jubileuszowej:
- 10.30- przejście z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie na Mszę Świętą do Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Staszowie
- 11.00- uroczysta Eucharystia
- 12.00- przejście z Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Staszowie do auli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie
- 13.00 rozpoczęcie Gali Jubileuszowej 70- lecia Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie (aula ZS): część artystyczna, złożenie „Kapsuły Czasu” pod obeliskiem, przemówienia okolicznościowe przybyłych gości, koncert muzyczny, zakończenie uroczystości (tort jubileuszowy).