Harmonogram rekrutacji 2017/2018

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, na rok szkolny 2017/2018

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 15 maja do 21 czerwca 2017 r.
do godz 15.00
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie
o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
od 23 do 27czerwca 2017 r.(zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego OKE wyda 23.06.2017r.)
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 27-29 czerwca 2017 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 3 lipca 2017 r.  godz. 12.00
5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole. do 5 lipca 2017 r.
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,  a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe -także zaświadczenia lekarskiego.  

do 11 lipca 2017 r. do godz. 15.00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 12 lipca 2017 r. godz. 1200

Powrót do strony głównej 

Skip to content