Harmonogram rekrutacji 2018/2019

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, na rok szkolny 2017/2018

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 14 maja do 20 czerwca 2018 r.
do godz 15.00
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie
o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
od 22 do 26 czerwca 2018 r.  do godz 15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 10 lipca 2018 r.  do godz. 12.00
4. Potwierdzenie przez rodzica lub kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły  

do 13 lipca 2018 r. do godz. 12.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 18 lipca 2018 r. do godz. 12.00

Powrót do strony głównej 

Skip to content