HARMONOGRAMY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Wytyczne dla uczniów, procedury bezpieczeństwa podczas egzaminu

Egzamin   potwierdzający   kwalifikacje w zawodzie

w sesji styczeń – luty 2021

część  pisemna

  • na egzamin zgłaszamy się w wyznaczonym miejscu 30 minut przed godziną rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej,
  • każdy powinien mieć przy sobie dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem,
  • do sali zdający nie wnosi żadnych środków łączności i elektronicznych nośników informacji,
  • każdy przynosi ze sobą przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym atramentem / tuszem. oraz może mieć kalkulator prosty*

 

część  praktyczna

 

  • na egzamin zgłaszamy się w ośrodku egzaminacyjnym 30 minut przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej dla danej zmiany,
  • każdy powinien mieć przy sobie dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem,
  • na egzamin przynosimy odzież roboczą oraz dokumenty związane ze specyfiką danego zawodu,
  • do  sali  egzaminacyjnej  zdający   nie   wnosi   żadnych    środków    łączności i elektronicznych nośników informacji,
  • każdy przynosi ze sobą przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym atramentem / tuszem, oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniże

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

L.p. Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin
1.  

AU.04

Eksploatacja środków transportu drogowego. kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, ekierka, temperówka

2.  

BD.18

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, ekierka, temperówka

3.  

BD.30

Organizacja i kontrola robót budowlanych i sporządzanie kosztorysów. kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

4.       MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania,  odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW PISEMNYCH

HARMONOGRAM EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH

 

Skip to content