II EDYCJA OLIMPIADY WIEDZY O PRAWIE I WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI

W dniu 31 marca 2022  roku w Warszawie odbył  się III etap Olimpiady Wiedzy o prawie i Wymiarze sprawiedliwości.

Uczennica  „STASZICÓWKI” KAROLINA CEBULA  Z KLASY III TI g została finalistką w/w Olimpiady.

Znalazła się w gronie dziesięciu najlepszych finalistów Olimpiady.

Druga edycja Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości organizowana jest pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Tematyka zagadnień, ich forma oraz różnorodność zadań mają skłonić uczestników do samodzielnego myślenia i praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy. Olimpiada winna prowadzić do aktywizacji społeczeństwa w zakresie prawa, co przyczyni się do zwiększenia świadomości oraz szerzenia edukacji prawnej. Zagadnienia poruszane podczas olimpiady dotyczą ważnych kwestii, bliskich młodym ludziom takich jak m.in.: zdolność do czynności prawnych, odpowiedzialność karna małoletnich, ochrona praw konsumentów, prawo w sieci, prawo autorskie, prawo samorządowe, zagadnienia ustrojowe, a także szeroko rozumiana interdyscyplinarna wiedza ogólna, w szczególności obejmująca zakres wiedzy o społeczeństwie. Dążąc do samodoskonalenia olimpiada przygotowana przez IWS odchodzi od utartego schematu zwykłego testu. Zamiast tego IWS proponuje innowacyjny charakter przeprowadzenia każdego z trzech etapów:

I Etap – Test online

Pierwszy etap miał  charakter eliminacyjny i polegał  na rozwiązaniu testu online na platformie Moodle Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie przez wszystkich uczestników jednocześnie. Na rozwiązanie testu uczestnicy  mieli 40 minut.

II Etap – Rozwiązanie kazusów

Każdy z uczestników, który przeszedł  do drugiego etapu  miał za zadanie przygotować rozwiązania trzech kazusów tj. z zakresu prawa administracyjnego, prawa karnego i prawa cywilnego. Uczestnicy  musieli zwrócić uwagę na poprawność formalną, merytoryczną i bezbłędny zapis rozwiązania kazusów, a także wykazać się kreatywnością oraz interdyscyplinarnym spojrzeniem. Na rozwiązanie zadania mieli  120 minut.

III Etap – Turniej wiedzy

Do ostatniego etapu, zorganizowanego w formie turnieju wiedzy, zostało  zakwalifikowanych  20 uczestników II etapu. Turniej podzielony był  na dwie rundy, z których pierwsza to runda eliminacyjna, natomiast do drugiej rundy, tj. ścisłego finału przeszło  5 uczestników. Podczas rundy finałowej każdy z uczestników  odpowiadał na  pytania losowe .

Serdecznie  gratulujemy Karolinie i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swojej wiedzy i pasji.

mgr    Jolanta Kuryk- Wielguszewska

Skip to content