Informacja dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ich rodziców

 

W związku z przedłużającym się stanem epidemicznym w kraju oraz związanymi z tym uregulowaniami prawnym dotychczasowy terminarz naboru do szkół ponadpodstawowych stracił ważność.

W najbliższych dniach zostanie opublikowany aktualny terminarz po zatwierdzeniu przez MEN, Kuratorium Oświaty i Starostwo Powiatowe.

Prosimy śledzić komunikaty w tej sprawie na stronie szkoły.

Skip to content