Informacja dla uczniów

W związku z nowymi zarządzeniami  od poniedziałku (26.11.2020) nauka szkolna odbywać się będzie w formie zdalnej za pośrednictwem dziennika elektronicznego i platformy zoom. Dotyczy to zarówno zajęć teoretycznych jak i praktycznych w CKZ.
Klasa II Technik informatyk po gimnazjum, która miała od poniedziałku rozpocząć praktykę zawodową będzie realizować zajęcia lekcyjne według planu lekcji w formie zdalnej.
Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia będący pracownikami młodocianymi są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy do 8. 11 2020.
Skip to content