Informacja dla uczniów

W pierwszym tygodniu czerwca tj. od 1.06 do 5.06 w godz. od 9.00 do 13.00 będą w szkole odbywać się konsultacje bezpośrednie z nauczycielami
poszczególnych przedmiotów i wychowawcami. Spotkania będą się odbywać w salach, gdzie zwykle nauczyciele prowadzili swoje zajęcia, proszę po zmianie obuwia udawać się tam bezpośrednio, nie gromadzić się na korytarzach i w łazienkach. Należy zachować obowiązujące środki ostrożności. Stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących i personelu. W przypadku pytań zwracać się o pomoc do tych osób. W drugim tygodniu czerwca ( 8. 06 – 14. 06) konsultacje nie będą
możliwe z uwagi na odbywające się egzaminy maturalne, nie będzie się też odbywać wtedy zdalne nauczanie.
W tygodniu trzecim (15. 06-21.06) ostatnie konsultacje, zajęcia on- line i wystawianie ocen.

Skip to content