Informacja o monitoringu

Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie informuje, iż monitoring wizualny działa w szkole od roku 2002. Oznacza to, iż Szkoła kontynuuje monitoring wizualny jako niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa  uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.

Zgodnie z art. 108 a  Prawo Oświatowe – monitoringowi / rejestracji obrazu/   podlegają niżej wymienione obszary:

 1. tereny szkolne wokół budynków szkoły,
 2. korytarze szkolne,
 3. wejścia do szkoły, schody,
 4. szatnie służące do zdjęcia odzieży wierzchniej,
 5. hale maszyn na warsztatach szkolnych
 6. korytarze oraz hol główny w budynku internatu

W celu uszanowania prawa / m.in. do prywatności  i godności / monitoring szkolny nie   obejmuje niżej wymienionych pomieszczeń:

 1. łazienki i szatnie/przebieralnie w-f,
 2. sale lekcyjne, stołówka,
 3. gabinet pedagoga szkolnego,
 4. pokoje nauczycielskie,
 5. świetlice, biblioteki i czytelnie,
 6. pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników.

Informuję, iż nagrania monitoringu  szkolnego  szkoła przechowuje przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc od dnia nagrania.

Skip to content