JAK ROZPOZNAĆ PSYCHOMANIPULACJĘ ?

SYMPTOMY ZAANGAŻOWANIA W GRUPĘ PSYCHOMANIPULACYJNĄ

 1. Już pierwszy kontakt z grupą otworzył całkowicie nowe widzenie świata (tzw. przeżycie kluczowe).
 2. Obraz świata jest bardzo prosty i wyjaśnia rzeczywiście każdy problem.
 3. W grupie znajdują Państwo wszystko, czego do tej pory na próżno szukaliście.
 4. Grupa ma mistrza lub przywódcę, Ojca, Guru lub największego myśliciela, który jedynie posiada całą prawdę i często jest czczony jak Bóg.
 5. Świat zmierza nieuchronnie ku katastrofie i tylko grupa wie, jak go uratować.
 6. Grupa jest elitą. Pozostała ludzkość jest chora i zagubiona. Jeżeli nie będzie w grupie współuczestniczyć, nie może się uratować.
 7. Grupa odrzuca naukę w szkołach i uczelniach. Jedynie nauka grupy jest uważana za wartościową i prawdziwą.
 8. Grupa odrzuca racjonalne myślenie, umysł, rozum jako negatywne, sataniczne, nieoświecone.
 9. Krytyka i odrzucenie przez stojących z zewnątrz jest właśnie dowodem, że grupa ma rację.
 10. Grupa ocenia siebie jako prawdziwą rodzinę lub wspólnotę.
 11. Grupa chce, by wszelkie dawne relacje z rodziną, przyjaciółmi i środowiskiem zostały zerwane, ponieważ przeszkadzają w rozwoju.
 12. Grupa oddziela się od reszty świata poprzez: ubiór, żywienie, własny język, ograniczanie swobody w relacjach międzyludzkich.
 13. Grupa żąda ścisłego posłuszeństwa regułom albo dyscypliny, ponieważ jest to jedyna droga do zbawienia.
 14. Grupa narzuca sposób zachowań seksualnych, np.: kontakt z partnerami za zgodą kierownictwa, seks grupowy, całkowity zakaz kontaktów seksualnych dla osób niższych w hierarchii grupy,
 15. Nigdy w ciągu dnia nie jesteście sami. Ktoś z grupy zawsze wam towarzyszy.
 16. Grupa wypełnia cały wasz czas zadaniami, np.: sprzedażą książek, czasopism, werbowaniem nowych członków, udziałem w kolejnych kursach, medytacją.
 17. Jeżeli obiecany przez grupę sukces bądź uzdrowienie nie nastąpią, grupa uzna, że sami Państwo są za to odpowiedzialni, ponieważ nie zaangażowaliście się dostatecznie lub nie wierzyliście dostatecznie silnie.
 18. Członkami grupy powinni Państwo zostać natychmiast, już dzisiaj.
 19. Nic istnieje możliwość uzyskania obiektywnego obrazu grupy, gdyż ważniejsze od refleksji jest przeżucie, zgodnie z zasadą: Tego nie da się po prostu wyjaśnić. Proszę przyjść do nas i wziąć udział w spotkaniu. biedy przeżyjecie – zrozumiecie.
Skip to content