Jak szybko nauczyć się języka obcego z mapami myśli

30.03.2020

Jak szybko nauczyć się języka obcego z mapami myśli.

W jaki sposób mapy myśli mogą pomóc nam w szybkiej nauce języka obcego? Jak zobaczymy mapy myśli są w stanie uczynić nasze zapamiętywanie słownictwa i zasad gramatycznych bardziej skutecznym i efektywnym.

Czym jest mapa myśli

Mówiąc bardzo ogólnie, mapa myśli to diagram, który organizuje informacje w strukturze promieniującej, wokół jakiegoś tematu lub pomysłu.

Zamiast pełnym zdań, mapy myśli zawierają słowa kluczowe, krótkie frazy, symbole i obrazki. Mapy myśli używają również kolorów oraz różnych rozmiarów czcionek, aby wyróżnić jakieś zagadnienia i uczynić całą mapę łatwiejszą do zapamiętania.

Korzyści wynikające z używania map myśli

Jedną z korzyści wynikających z użycia map myśli jest to, że pomagają nam one połączyć oddzielne fragmenty jakiegoś zagadnienia w jedną całość.

Przedstawienie tych oddzielnych fragmentów, jako należących do szerszego kontekstu, pomaga przypisać im pełniejsze znaczenie.

Proces ten ułatwia przyswojenie i zapamiętywanie nowych informacji długoterminowo.

Mapy myśli są bardziej skuteczne od tradycyjnych metod notowania informacji również ze względu na kilka inny rzeczy.

Po pierwsze, kolory i obrazki używane w mapach myśli czynią je łatwiejszymi do zapamiętania dla naszych umysłów niż zwykły tekst.

Po drugie, mapy myśli pomagają oddzielić kluczowe informacje od drugorzędnych.

Po trzecie, mapy myśli przedstawiają zagadnienia w całościowym kontekście, lecz zarazem dają nam również wgląd w szczegóły.

Po czwarte, mapy myśli umożliwiają podzielenie informacji na części i połączenie ich w nową całość.

Jak skutecznie zapamiętywać słówka języka obcego z mapami myśli?

Rozpoczynając naukę języka obcego pierwszym wyzwaniem, przed którym stoimy jest zapamiętanie wielu nowych słów. I jeżeli chcemy być biegli w nowym języku, liczba słów, którą będziemy musieli przyswoić będzie znaczna.

Sposobem, który tradycyjnie był używany przez osoby uczące się języków, jest sporządzanie listy słów do nauki w notatnikach, wraz z podaniem ich tłumaczenia oraz zapisu ich wymowy.

Istnieją dwa problemy z uczeniem się z listy w notatnikach. Przede wszystkim ten sposób uczenia się jest niezwykle monotonny i nudny dla naszego umysłu. Zazwyczaj nie ma tutaj kolorów, symboli lub obrazków, które mogłoby pomóc naszemu umysłowi zapamiętać te informacje.

Drugi problem polega na tym, że te linearne notatki nie grupują słów w kategorie. Zamiast tego kartki naszego notatnika zazwyczaj są wypełnione niepowiązanymi ze sobą słowami, bez ukazania żadnych zależności między nimi.

Mapy myśli, poprzez przedstawienie informacje pogrupowanych tematycznie, dają nam lepszy wgląd w dane zagadnienie. Używając struktur promieniujących, mapy myśli stanowią odzwierciedlenie sieci, które tworzą się w naszym umyśle, łącząc dane zagadnienia z innymi.

Jak tworzyć mapy myśli do nauki słownictwa?

Krok 1. Potrzebujemy określić temat naszej mapy.

Najczęściej będzie to jakaś ogólna kategoria. Na przykład „Żywność” w języku angielskim.

Mając przygotowaną czystą kartkę papieru w jej centrum wpisujemy słowo „Żywność”. Możemy pójść o krok dalej i wkleić lub naszkicować obrazek ilustrujący nasze zagadnienie.

Krok 2. Potrzebujemy utworzyć podstawową strukturę tej mapy.

W naszym przykładzie możemy zacząć od wyróżnienia rodzajów żywności, na przykład: „mięso”, „owoce”, „warzywa”, „słodycze”, „napoje”, itp.

Powracając do naszej mapy myśli, rysujemy rozgałęzienia, łączące nasz temat z wyszczególnionymi przez nas kategoriami.

Krok 3. Teraz każdą z naszych kategorii potrzebujemy wypełnić słowami.

Od kategorii „owoce” odprowadzamy kolejne rozgałęzienia do poszczególnych nazw owoców w języku angielskim.

Kolejny poziom gałęzi może obejmować tłumaczenia każdego ze słów na nasz język ojczysty, oraz zapis ich wymowy. Pożądaną rzeczą jest dodawanie zdjęć lub symboli ilustrujących dane słowa. Oczywiście wszystko to powinno być przedstawione w różnych kolorach.

Korzystanie z programów komputerowych

Jeżeli naszą mapę myśli wykonamy w jakimś z programów komputerowych, możemy dodać wiele innych elementów, nie bojąc się o to, że będzie ona zbyt pogmatwana.
Na takiej mapie elektronicznej część elementów może pozostawać ukrytymi, i tylko po kliknięciu w odpowiednie miejsce, możemy je przywołać. W takim przypadku dodatkowo naszą mapę moglibyśmy wyposażyć o przykłady zdań z użyciem wybranych przez nas słów, pliki audio z nagraniami wymowy, itd.

Jak tworzyć mapy myśli do nauki gramatyki

Oprócz poznania słownictwa języka obcego nieodzownym jest również zapoznanie się również z gramatyką tego języka. Potrzebujemy tego chodźmy po to, aby poprawnie formułować zdania w tym języku.

Mapy myśli ze względu na swój charakter mogą być tutaj bardzo pomocnym narzędziem.

Dając nam ogólny zarys jakiegoś zagadnienia oraz tego jak rozpada się ona na mniejsze części, mapy myśli pomagają nam zrozumieć różnice pomiędzy różnymi wariantami.

Przykład takiej mapy, która wyjaśnia czasy w języku angielskim

Zachęcam również do zapoznania się z innymi artykułami na ten temat: „Mapy myśli w nauce języka obcego” oraz „Jak wykonać mapę myśli”.

Skip to content