Jak rozmawiać ze swoimi dziećmi

Masz zasadniczy wpływ na to jak twoje dzieci zareagują na przemoc, rozwód, czas spędzony w schronisku dla bitych kobiet i inne wydarzenia traumatyczne. Oto proponowany przewodnik w rozmowie z twoimi dziećmi:

  1. Zajmij zdecydowane stanowisko w sprawie zachowania się twojego męża jednoznacznie wyjaśniające, że to zachowanie jest złe i szkodzi zarówno tobie jak i dzieciom.
  2. Powiąż swoją akcję wprost z nagannym zachowaniem się męża. Ale nade wszystko nie podejmuj swoich akcji jeśli jego zachowanie nie jest w danym momencie złym i można je akceptować.
  3. Ogranicz swoje potępienie jedynie do zachowań destrukcyjnych swojego męża.
  4. Upewnij swoje dzieci, że je kochasz oraz, że inne osoby które je kochały, kochają je nadal
  5. Zachęcaj i dodawaj odwagi dzieciom, aby wyrażały swoje emocje i uczucia w tym również lęk i niepokój, po to abyś mogłam ocenić czy dobrze sobie dają radę z aktualnymi sytuacjami.
  6. Bądź realistyczną w ocenie dziecięcych stresów z przeszłości i aktualnej sytuacji; nie staraj się czyścić i wybielać wszystkiego.
  7. Tak jak potrafisz to najlepiej bądź pozytywnie nastawiona wobec przyszłości.

Źródło: Poznańskie Centrum Kultury i Edukacji “Provocare“, Studenckie Koło Ekopedagogów. Poznań, 1996;

Skip to content