Janas Beata

 Witam w środę ( 17.06)

 

Klasa I wzb g

Temat:Międzynarodowe formy ochrony przyrody.

 1. Idea zrównoważonego rozwoju.
 2. Konwencja ramsarska.
 3. Konwencja CITES
 4. Konwencja bońska.
 5. Rezerwat biosfery.

Temat 6 dz.III( podręcznik)

Ważne zagadnienia!

 • filary zrównoważonego rozwoju-wzrost gospodarczy, ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna.
 • Agenda 21 -dokument zawierający zasady zrównoważonego rozwoju i zalecenia dotyczące ich wprowadzania, adresowane do władz, organizacji i społeczności.
 • inicjatywy rządowe w zakresie ochrony przyrody to porozumienia i konwencje o zasięgu światowym lub europejskim
 • do najważniejszych umów o zasięgu światowym należą- konwencja ramsarska, CITES, bońska.
 • rezerwaty biosfery są to miejsca szczególnie cenne pod względem przyrodniczym, w których  rozwój gospodarczy nie zakłóca równowagi biologicznej.
 • rezerwaty biosfery w Polsce to:

-REZERWAT BIOSFERY “PUSZCZA KAMPINOSKA”

-RB “JEZIORO ŁUKNAJNO”

-SŁOWIŃSKI REZERWAT BIOSFERY

-RB “BORY TUCHOLSKIE”

-RB ” BABIA GÓRA”

-TATRZAŃSKI REZERWAT BIOSFERY

-REZERWAT BIOSFERY ” POLESIE ZACHODNIE”

-KARKONOSKI REZERWAT BIOSFERY

-MIĘDZYNARODOWY  REZERWAT BIOSFERY “KARPATY WSCHODNIE”

Proszę obejrzeć film o rezerwacie biosfery “Bory Tucholskie.”https://www.youtube.com/watch?v=j2JvMHtu44I

 

Witam we wtorek ( 16.06)

Klasa II a LO

Temat: Symbolika roślin i zwierząt na obrazach.

1.Symbolika wybranych roślin i zwierząt.

Temat w podręczniku str.82, https://sztetl.org.pl/pl/slownik/zwierzat-symbolika,  na tej stronie znajdziecie opis symboli wybranych  zwierząt.

 

Klasa I wza p ( podstawy przedsiębiorczości)

Temat: Efekty finansowe działalności przedsiębiorstwa.

1.Przychody

2.Koszty i ich rodzaje

3.Próg rentowności.

Temat 8, str. 213 w podręczniku.

Ważne pojęcia!

 • przychód
 • koszty stałe
 • koszty zmienne
 • amortyzacja
 • plan finansowy działalności
 • bilans
 • aktywa
 • pasywa
 • próg rentowności

 

 

 

 

 

 

 Witam w poniedziałek ( 15.06)

Klasa I T i p

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu ” Metabolizm”

 

Klasy I Tom g, I wza g, I T i g

Temat: Ochrona przyrody w Polsce.

Ochrona przyrody w Polsce.

 1. Charakterystyka parków narodowych Polski.
 2. Ochrona indywidualna:
 1. pomniki przyrody
 2. stanowiska dokumentacyjne
 3. użytki ekologiczne
 4. zespoły przyrodniczo- krajobrazowe

3.Ochrona obszarowa:

 1. parki narodowe
 2. rezerwaty przyrody
 3. parki krajobrazowe
 4. obszary chronionego krajobrazu
 5. obszar sieci NATURA 2000

Temat w podręczniku str.147( temat 5 dz. III)

Na podstawie stron www.park.borytucholskie.info    ,    www.dpn.pl    ,     www.wigry.org.pl      

dokonajcie charakterystyki parków narodowych :

Drawieński Park Narodowy

Wigierski Park Narodowy

Park Narodowy Bory Tucholskie

 

Klasa I a LO g( podstawy przedsiębiorczości)

Zrealizowaliśmy już wszystkie tematy!

 

 

Witam w piątek(05.06)

Klasa I wzb p

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu Metabolizm.

Proszę o uzupełnianie zaległości!!!!

Klasa I b LO

Temat: Inne przemiany metaboliczne- przemiany białek i lipidów.

 1. Anabolizm aminokwasów i białek.

      2. Katabolizm aminokwasów i białek.

Temat 4.6 w podręczniku ( str.134)

Przypomnij:

 • jak zbudowany jest aminokwas
 • co to jest wiązanie peptydowe
 • co oznacza termin aminokwas endogenny i aminokwas egzogenny
 • jakie funkcje pełnia białka w organizmie człowieka
 • gdzie zachodzi synteza białek

Ważne zagadnienia!

 • białka mogą być substratem energetycznym tylko w określonych sytuacjach np. podczas długotrwałego głodu
 • proces hydrolizy białek przeprowadzają enzymy – proteazy
 • podczas rozkładu białek powstają ketokwasy i amoniak ( jest on toksyczny i musi być usuwany z organizmu)
 • człowiek przekształca amoniak w mocznik, który jest rozpuszczalny w wodzie i może być usunięty wraz z moczem
 • synteza mocznika zachodzi w komórkach wątroby i nazywa się cyklem mocznikowym lub ornitynowym

3.Lipidy jako zapasowe zródło energii.

4.Katabolizm tłuszczów.

5.Anabolizm tłuszczów.

Przypomnij!

 • budowa tłuszczów właściwych
 • wiązanie estrowe
 • kwas tłuszczowy nasycony
 • kwas tłuszczowy nienasycony
 • budowa tłuszczów złożonych
 • funkcje lipidów
 • funkcje cholesterolu

Lipoliza  to rozkład triglicerydów do glicerolu i kwasów tłuszczowych, zachodzi w komórkach tkanki tłuszczowej. Glicerol wędruje do wątroby i ulega przekształceniu w pirogronian. Kwasy tłuszczowe wędrują do różnych tkanek , w których ulegają rozkładowi, głównie w mitochondriach , proces ten  nosi nazwę β-oksydacji.

Synteza kwasów tłuszczowych zachodzi w cytozolu adipocytów( komórki tkanki tłuszczowej). Odbywa się ona wtedy, gdy ilość spożywanego pokarmu przekracza aktualne zapotrzebowanie organizmu na energię.

Praca domowa

Wyjaśnij związek pomiędzy enzymem syntaza kwasów tłuszczowych a nowotworami. Proszę o powtórzenie wiadomości z dz.” Metabolizm”, za tydzień powtórzenie!!

KLASA I ts p

Temat: Inne przemiany metaboliczne.

Inne procesy metaboliczne – przemiany białek i lipidów.

 1. Anabolizm aminokwasów i białek.

2. Katabolizm aminokwasów i białek.

Temat 4.6 w podręczniku ( str.134)

Przypomnij:

 • jak zbudowany jest aminokwas
 • co to jest wiązanie peptydowe
 • co oznacza termin aminokwas endogenny i aminokwas egzogenny
 • jakie funkcje pełnia białka w organizmie człowieka
 • gdzie zachodzi synteza białek

Ważne zagadnienia!

 • białka mogą być substratem energetycznym tylko w określonych sytuacjach np. podczas długotrwałego głodu
 • proces hydrolizy białek przeprowadzają enzymy – proteazy
 • podczas rozkładu białek powstają ketokwasy i amoniak ( jest on toksyczny i musi być usuwany z organizmu)
 • człowiek przekształca amoniak w mocznik, który jest rozpuszczalny w wodzie i może być usunięty wraz z moczem
 • synteza mocznika zachodzi w komórkach wątroby i nazywa się cyklem mocznikowym lub ornitynowym

3.Lipidy jako zapasowe zródło energii.

4.Katabolizm tłuszczów.

5.Anabolizm tłuszczów.

Przypomnij!

 • budowa tłuszczów właściwych
 • wiązanie estrowe
 • kwas tłuszczowy nasycony
 • kwas tłuszczowy nienasycony
 • budowa tłuszczów złożonych
 • funkcje lipidów
 • funkcje cholesterolu

Lipoliza  to rozkład triglicerydów do glicerolu i kwasów tłuszczowych, zachodzi w komórkach tkanki tłuszczowej. Glicerol wędruje do wątroby i ulega przekształceniu w pirogronian. Kwasy tłuszczowe wędrują do różnych tkanek , w których ulegają rozkładowi, głównie w mitochondriach , proces ten  nosi nazwę β-oksydacji.

Synteza kwasów tłuszczowych zachodzi w cytozolu adipocytów( komórki tkanki tłuszczowej). Odbywa się ona wtedy, gdy ilość spożywanego pokarmu przekracza aktualne zapotrzebowanie organizmu na energię.

Praca domowa

Wyjaśnij związek pomiędzy enzymem syntaza kwasów tłuszczowych a nowotworami. Proszę o powtórzenie wiadomości z dz.” Metabolizm”, za tydzień powtórzenie!!

 

 

Witam w czwartek(04.06)

 

Klasa I a LO g

Temat:

Ochrona przyrody w Polsce.

 1. Charakterystyka parków narodowych Polski.
 2. Ochrona indywidualna:
 1. pomniki przyrody
 2. stanowiska dokumentacyjne
 3. użytki ekologiczne
 4. zespoły przyrodniczo- krajobrazowe

3.Ochrona obszarowa:

 1. parki narodowe
 2. rezerwaty przyrody
 3. parki krajobrazowe
 4. obszary chronionego krajobrazu
 5. obszar sieci NATURA 2000

Temat w podręczniku str.147( temat 5 dz. III)

Na podstawie stron www.park.borytucholskie.info    ,    www.dpn.pl    ,     www.wigry.org.pl      

dokonajcie charakterystyki parków narodowych :

Drawieński Park Narodowy

Wigierski Park Narodowy

Park Narodowy Bory Tucholskie

 

 

Klasa I T s g(biologia)

Temat:

Zagrożenia różnorodności biologicznej.

1.Gatunki obce i inwazyjne.

2.Rolnictwo a bioróżnorodność

3.Efekt kaskadowy.

Temat w podręczniku na str.127 ( 2 temat dział III)

Ważne zagadnienia

 • jakie są obecnie przyczyny wymierania gatunków?
 • co to są gatunki obce?
 • co to są gatunki inwazyjne, przykłady.
 • co to jest efekt kaskadowy na przykładzie wyginięcia wydry morskiej( opis na str 131)
 • przykłady gatunków, które wyginęły na terenie Polski.

Warto  przeczytać!

https://naukadlaprzyrody.pl/2019/12/20/globalna-apokalipsa-owadow/

Klasa I Tb g

Temat: Sposoby ochrony przyrody.

 

 1. ochrona indywidualna
 2. Ochrona gatunkowa
 3. Ochrona obszarowa
 4. ochrona czynna i bierna
 5. ochrona ścisła i częściowa
 6. ochrona in situ i ex situ
 7. restytucja i reintrodukcja gatunków.

Temat na str.141 ( 4 dz.III) .Czytacie do strony 142( włącznie)

Ważne zagadnienia !

 • ochrona indywidualna np. drzewo lub wydmy
 • ochrona gatunkowa np.sosna limba ( wszystkie osobniki tego gatunku podlegają ochronie)
 • ochrona obszarowa np.torfowisko wraz z cennymi gatunkami roślin , np.mech torfowiec.
 • ochrona bierna np. tworzenie parków narodowych, które mają na celu zachowanie obszarów cennych przyrodniczo w niezmienionym stanie
 • ochrona czynna np. stosowanie zabiegów zmierzających do zachowania lub przywrócenia pożądanego stanu liczebności konkretnych gatunków

Dodatkowe informacje znajdują się na str http://wiedza.ekologia.pl/ochrona-przyrody/

Klasa II a LO(przyroda)

Temat: Zródła barw w malarstwie.

1 Materiały pochodzenia roślinnego i zwierzęcego używane przez dawnych artystów.

 

 

 

Witam w środę( 03.06)

Uwaga klasa I T b p!!!!!

Podaję pytania do powtórzenia, odsyłajcie do dnia 07.06 na adres bjja@vp.pl, koniecznie podajecie imię i nazwisko i klasę.

 1. Czym katabolizm różni się od anabolizmu?
 2. Czym ATP różni się od ADP?
 3. Co oznacza , że enzym jest swoisty względem substratu oraz względem przeprowadzanej reakcji?
 4. W jaki sposób enzym przyspiesza przebieg reakcji chemicznej?
 5. Czym działanie aktywatorów różni się od działania inhibitorów enzymów?
 6. Czy aktywność enzymów rośnie wraz ze wzrostem temperatury?
 7. W jaki sposób stężenie substratu wpływa na szybkość reakcji enzymatycznej?
 8. Czy do oddychania komórkowego niezbędny jest tlen?
 9. Dlaczego większość organizmów przeprowadza oddychanie tlenowe?
 10. Czy glukoza jest jedynym zródłem energii dla komórki?
 11. Czy różni się pozyskiwanie glukozy w procesie glukoneogenezy od pozyskiwania jej podczas glikogenolizy?

 

Klasa I km

Temat: Europejska Sieć Ekologiczna – Natura 2000

Proszę obejrzeć film edukacyjny    https://www.youtube.com/watch?v=PctbnzRSUh8

 

Klasa I wzb g

temat:

Ochrona przyrody w Polsce.

 1. Charakterystyka parków narodowych Polski.
 2. Ochrona indywidualna:
 1. pomniki przyrody
 2. stanowiska dokumentacyjne
 3. użytki ekologiczne
 4. zespoły przyrodniczo- krajobrazowe

3.Ochrona obszarowa:

 1. parki narodowe
 2. rezerwaty przyrody
 3. parki krajobrazowe
 4. obszary chronionego krajobrazu
 5. obszar sieci NATURA 2000

Temat w podręczniku str.147( temat 5 dz. III)

Na podstawie stron www.park.borytucholskie.info    ,    www.dpn.pl    ,     www.wigry.org.pl      

dokonajcie charakterystyki parków narodowych :

Drawieński Park Narodowy

Wigierski Park Narodowy

Park Narodowy Bory Tucholskie

Klasa I Tom p

Temat : Podsumowanie wiadomości z dz. Metabolizm

 1. Czym katabolizm różni się od anabolizmu?
 2. Czym ATP różni się od ADP?
 3. Co oznacza , że enzym jest swoisty względem substratu oraz względem przeprowadzanej reakcji?
 4. W jaki sposób enzym przyspiesza przebieg reakcji chemicznej?
 5. Czym działanie aktywatorów różni się od działania inhibitorów enzymów?
 6. Czy aktywność enzymów rośnie wraz ze wzrostem temperatury?
 7. W jaki sposób stężenie substratu wpływa na szybkość reakcji enzymatycznej?
 8. Czy do oddychania komórkowego niezbędny jest tlen?
 9. Dlaczego większość organizmów przeprowadza oddychanie tlenowe?
 10. Czy glukoza jest jedynym zródłem energii dla komórki?
 11. Czy różni się pozyskiwanie glukozy w procesie glukoneogenezy od pozyskiwania jej podczas glikogenolizy?

Odpowiedzi przesyłacie do dnia 07.06 na adres bjja@vp.pl

 

 

 

 

Witam we wtorek(02.06)

Klasa I LO g

Temat:Podsumowanie wiadomości z dz.”Współpraca międzynarodowa”

Klasa II a LO(przyroda)

Temat: Ochrona przyrody-ćwiczenia.

Klasa I a LO p

Temat: Podsumowanie wiadomości z dz.Metabolizm.

Klasa I wza p( podstawy przedsiębiorczości)

Temat: Marketing-cd.

Klasa I Ts g(podstawy przedsiębiorczości)

Temat:Podsumowanie wiadomości z dz.Podatki i ubezpieczenia.

 

 

 

Witam w poniedziałek( 01.06)

Klasa I Ti p

Temat:

Inne procesy metaboliczne – przemiany białek i lipidów.

 1. Anabolizm aminokwasów i białek.

2. Katabolizm aminokwasów i białek.

Temat 4.6 w podręczniku ( str.134)

Przypomnij:

 • jak zbudowany jest aminokwas
 • co to jest wiązanie peptydowe
 • co oznacza termin aminokwas endogenny i aminokwas egzogenny
 • jakie funkcje pełnia białka w organizmie człowieka
 • gdzie zachodzi synteza białek

Ważne zagadnienia!

 • białka mogą być substratem energetycznym tylko w określonych sytuacjach np. podczas długotrwałego głodu
 • proces hydrolizy białek przeprowadzają enzymy – proteazy
 • podczas rozkładu białek powstają ketokwasy i amoniak ( jest on toksyczny i musi być usuwany z organizmu)
 • człowiek przekształca amoniak w mocznik, który jest rozpuszczalny w wodzie i może być usunięty wraz z moczem
 • synteza mocznika zachodzi w komórkach wątroby i nazywa się cyklem mocznikowym lub ornitynowym

3.Lipidy jako zapasowe zródło energii.

4.Katabolizm tłuszczów.

5.Anabolizm tłuszczów.

Przypomnij!

 • budowa tłuszczów właściwych
 • wiązanie estrowe
 • kwas tłuszczowy nasycony
 • kwas tłuszczowy nienasycony
 • budowa tłuszczów złożonych
 • funkcje lipidów
 • funkcje cholesterolu

Lipoliza  to rozkład triglicerydów do glicerolu i kwasów tłuszczowych, zachodzi w komórkach tkanki tłuszczowej. Glicerol wędruje do wątroby i ulega przekształceniu w pirogronian. Kwasy tłuszczowe wędrują do różnych tkanek , w których ulegają rozkładowi, głównie w mitochondriach , proces ten  nosi nazwę β-oksydacji.

Synteza kwasów tłuszczowych zachodzi w cytozolu adipocytów( komórki tkanki tłuszczowej). Odbywa się ona wtedy, gdy ilość spożywanego pokarmu przekracza aktualne zapotrzebowanie organizmu na energię.

Praca domowa

Wyjaśnij związek pomiędzy enzymem syntaza kwasów tłuszczowych a nowotworami. Proszę o powtórzenie wiadomości z dz.” Metabolizm”, za tydzień powtórzenie!!

 

Klasy I Tom g, I wza g, I Tig

Temat:

Sposoby ochrony przyrody.

 

 1. ochrona indywidualna
 2. Ochrona gatunkowa
 3. Ochrona obszarowa
 4. ochrona czynna i bierna
 5. ochrona ścisła i częściowa
 6. ochrona in situ i ex situ
 7. restytucja i reintrodukcja gatunków.

Temat na str.141 ( 4 dz.III) .Czytacie do strony 142( włącznie)

Ważne zagadnienia !

 • ochrona indywidualna np. drzewo lub wydmy
 • ochrona gatunkowa np.sosna limba ( wszystkie osobniki tego gatunku podlegają ochronie)
 • ochrona obszarowa np.torfowisko wraz z cennymi gatunkami roślin , np.mech torfowiec.
 • ochrona bierna np. tworzenie parków narodowych, które mają na celu zachowanie obszarów cennych przyrodniczo w niezmienionym stanie
 • ochrona czynna np. stosowanie zabiegów zmierzających do zachowania lub przywrócenia pożądanego stanu liczebności konkretnych gatunków

Dodatkowe informacje znajdują się na str http://wiedza.ekologia.pl/ochrona-przyrody/

 

Klasa I LO g

Temat: Procesy globalizacji.

 

Klasa II a LO ( przyroda)

 

Witam w piątek ( 29.05) klasy I wzbp, I b LO, I Ts p

Klasa I wzb p

Temat:

Podsumowanie wiadomości z dz.” Metabolizm”

Proszę odpowiedzieć na pytania i przesłać na adres bjja@vp.pl do dnia 05.06.2020!!!!!

 1. Wyjaśnij pojęcia anabolizm i katabolizm.
 2. Podaj przykłady rekcji anabolicznych i reakcji katabolicznych.

3.Podaj nazwy narządów, w których działają następujące enzymy:

 1. amylaza ślinowa
 2. pepsyna
 3. chymotrypsyna
 4. lipaza trzustkowa

4.Wyjaśnij znaczenie oddychania komórkowego dla organizmów.

5. Jakie znaczenie ma fermentacja mleczanowa i fermentacja alkoholowa.

6. Wymień etapy oddychania komórkowego.

7. Określ , kiedy w organizmie będzie zachodzić synteza glikogenu.

8.Wyjaśnij pojęcia:

 1. ATP
 2. enzym
 3. glicerol
 4. inhibitor enzymu

 

Klasa I b LO p

Temat: Inne procesy metaboliczne – przemiany białek i lipidów.

 1. Anabolizm aminokwasów i białek.

2. Katabolizm aminokwasów i białek.

Temat 4.6 w podręczniku ( str.134)

Przypomnij:

 • jak zbudowany jest aminokwas
 • co to jest wiązanie peptydowe
 • co oznacza termin aminokwas endogenny i aminokwas egzogenny
 • jakie funkcje pełnia białka w organizmie człowieka
 • gdzie zachodzi synteza białek

Ważne zagadnienia!

 • białka mogą być substratem energetycznym tylko w określonych sytuacjach np. podczas długotrwałego głodu
 • proces hydrolizy białek przeprowadzają enzymy – proteazy
 • podczas rozkładu białek powstają ketokwasy i amoniak ( jest on toksyczny i musi być usuwany z organizmu)
 • człowiek przekształca amoniak w mocznik, który jest rozpuszczalny w wodzie i może być usunięty wraz z moczem
 • synteza mocznika zachodzi w komórkach wątroby i nazywa się cyklem mocznikowym lub ornitynowym

3.Lipidy jako zapasowe zródło energii.

4.Katabolizm tłuszczów.

5.Anabolizm tłuszczów.

Przypomnij!

 • budowa tłuszczów właściwych
 • wiązanie estrowe
 • kwas tłuszczowy nasycony
 • kwas tłuszczowy nienasycony
 • budowa tłuszczów złożonych
 • funkcje lipidów
 • funkcje cholesterolu

Lipoliza  to rozkład triglicerydów do glicerolu i kwasów tłuszczowych, zachodzi w komórkach tkanki tłuszczowej. Glicerol wędruje do wątroby i ulega przekształceniu w pirogronian. Kwasy tłuszczowe wędrują do różnych tkanek , w których ulegają rozkładowi, głównie w mitochondriach , proces ten  nosi nazwę β-oksydacji.

Synteza kwasów tłuszczowych zachodzi w cytozolu adipocytów( komórki tkanki tłuszczowej). Odbywa się ona wtedy, gdy ilość spożywanego pokarmu przekracza aktualne zapotrzebowanie organizmu na energię.

Praca domowa

Wyjaśnij związek pomiędzy enzymem syntaza kwasów tłuszczowych a nowotworami. Proszę o powtórzenie wiadomości z dz.” Metabolizm”, za tydzień powtórzenie!!

 

 

Klasa I Ts p

Temat: Inne procesy metaboliczne.

 1. Anabolizm aminokwasów i białek.

2. Katabolizm aminokwasów i białek.

Temat 4.6 w podręczniku z dz. ” Metabolizm”

Przypomnij:

 • jak zbudowany jest aminokwas
 • co to jest wiązanie peptydowe
 • co oznacza termin aminokwas endogenny i aminokwas egzogenny
 • jakie funkcje pełnia białka w organizmie człowieka
 • gdzie zachodzi synteza białek

Ważne zagadnienia!

 • białka mogą być substratem energetycznym tylko w określonych sytuacjach np. podczas długotrwałego głodu
 • proces hydrolizy białek przeprowadzają enzymy – proteazy
 • podczas rozkładu białek powstają ketokwasy i amoniak ( jest on toksyczny i musi być usuwany z organizmu)
 • człowiek przekształca amoniak w mocznik, który jest rozpuszczalny w wodzie i może być usunięty wraz z moczem
 • synteza mocznika zachodzi w komórkach wątroby i nazywa się cyklem mocznikowym lub ornitynowym

3.Lipidy jako zapasowe zródło energii.

4.Katabolizm tłuszczów.

5.Anabolizm tłuszczów.

Przypomnij!

 • budowa tłuszczów właściwych
 • wiązanie estrowe
 • kwas tłuszczowy nasycony
 • kwas tłuszczowy nienasycony
 • budowa tłuszczów złożonych
 • funkcje lipidów
 • funkcje cholesterolu

Lipoliza  to rozkład triglicerydów do glicerolu i kwasów tłuszczowych, zachodzi w komórkach tkanki tłuszczowej. Glicerol wędruje do wątroby i ulega przekształceniu w pirogronian. Kwasy tłuszczowe wędrują do różnych tkanek , w których ulegają rozkładowi, głównie w mitochondriach , proces ten  nosi nazwę β-oksydacji.

Synteza kwasów tłuszczowych zachodzi w cytozolu adipocytów( komórki tkanki tłuszczowej). Odbywa się ona wtedy, gdy ilość spożywanego pokarmu przekracza aktualne zapotrzebowanie organizmu na energię.

6.Uzyskiwanie energii ze składników pokarmowych.

7.Procesy syntezy i rozkładu glikogenu.

8.Przemiany lipidów i białek zródlem energii.

9.Powiązanie procesów metabolicznych w komórce.

 

Przypominamy :

 • z jakich składników pokarmowych uzyskujemy energię ?
 • jakie enzymy biorą udział w trawieniu cukrów?
 • jakie funkcje pełni wątroba ?( funkcje związane z metabolizmem cukrów)
 • jakie pokarmy są szczególnie bogate w węglowodany?
 • jakie znasz przykłady monosacharydów , disacharydów i polisacharydów
 • jaki cukier jest głównym substratem oddychania komórkowego?

Ważne zagadnienia:

 • glukoneogeneza zachodzi głównie w wątrobie
 • polega na syntezie glukozy głównie z mleczanu, niektórych aminokwasów i glicerolu
 • jest to reakcja anaboliczna
 • glikogenoliza to proces kataboliczny , polegający na rozkładzie glikogenu
 • glikokogenogeneza – synteza glikogenu ( zachodzi w warunkach dużego zapotrzebowania na glukozę)

Praca domowa

Jakie hormony biorą udział w regulacji poziomu glukozy we krwi? Proszę powtórzyć materiał z dz. ” Metabolizm” , za tydzień powtórzenie.!!!

 

Witam w czwartek ( 28.05) klasy I a LO, II a LO, I wza p, I Ts g, I Tb g, I wza p

Klasa I a LO g(biologia)

Temat:

Sposoby ochrony przyrody.

 

 1. ochrona indywidualna
 2. Ochrona gatunkowa
 3. Ochrona obszarowa
 4. ochrona czynna i bierna
 5. ochrona ścisła i częściowa
 6. ochrona in situ i ex situ
 7. restytucja i reintrodukcja gatunków.

Temat na str.141 ( 4 dz.III) .Czytacie do strony 142( włącznie)

Ważne zagadnienia !

 • ochrona indywidualna np. drzewo lub wydmy
 • ochrona gatunkowa np.sosna limba ( wszystkie osobniki tego gatunku podlegają ochronie)
 • ochrona obszarowa np.torfowisko wraz z cennymi gatunkami roślin , np.mech torfowiec.
 • ochrona bierna np. tworzenie parków narodowych, które mają na celu zachowanie obszarów cennych przyrodniczo w niezmienionym stanie
 • ochrona czynna np. stosowanie zabiegów zmierzających do zachowania lub przywrócenia pożądanego stanu liczebności konkretnych gatunków

Dodatkowe informacje znajdują się na str http://wiedza.ekologia.pl/ochrona-przyrody/

 

Klasa II a LO ( przyroda)

Temat: Organizmy transgeniczne w środowisku.

Praca domowa 

Podaj argumenty dotyczące ochrony przyrody przywoływane przez zwolenników i przeciwników GMO. Czy Twoim zdaniem obawy antagonistów są uzasadnione? Pracę przesyłamy do 03.06. na adres bjja@vp.pl    Koniecznie wpiszcie imię i nazwisko.

 

 

Klasa I wza p( biologia)

Temat:Podsumowanie wiadomości z dz.” Metabolizm”

Proszę odpowiedzieć na pytania i przesłać na adres bjja@vp.pl do dnia 03.06.2020!!!!!

 1. Wyjaśnij pojęcia anabolizm i katabolizm.
 2. Podaj przykłady rekcji anabolicznych i reakcji katabolicznych.

3.Podaj nazwy narządów, w których działają następujące enzymy:

 1. amylaza ślinowa
 2. pepsyna
 3. chymotrypsyna
 4. lipaza trzustkowa

4.Wyjaśnij znaczenie oddychania komórkowego dla organizmów.

5. Jakie znaczenie ma fermentacja mleczanowa i fermentacja alkoholowa.

6. Wymień etapy oddychania komórkowego.

7. Określ , kiedy w organizmie będzie zachodzić synteza glikogenu.

8.Wyjaśnij pojęcia:

 1. ATP
 2. enzym
 3. glicerol
 4. inhibitor enzymu

 

Klasa I T s g( biologia)

Temat:

Różnorodność biologiczna.

 

1.Poziomy różnorodności biologicznej:

a)genetyczna

b)gatunkowa

c) ekosystemowa

2.Różnice w rozmieszczeniu organizmów na Ziemi.

3.Biomy kuli ziemskiej:

-tundry

-tajgi

-lasy liściaste i mieszane klimatu umiarkowanego

-stepy

-sawanny

-pustynie i półpustynie

-roślinność śródziemnomorska

-lasy tropikalne

Temat 1 dz.III w podręczniku.

Przypomnijcie :

 • co to jest gatunek i jak go zdefiniować,
 • co to jest ekosystem,
 • na czym polega sukcesja ekologiczna.

Ważne zagadnienia:

 • co to jest różnorodność genetyczna,
 • co to jest różnorodność gatunkowa,
 • co to jest różnorodność ekosystemowa,
 • jakie czynniki wpływają na różnorodność biologiczną,
 • jakie czynniki wpływają na rozmieszczenie organizmów na Ziemi,

Dodatkowe informacje na str.   www.zwierzeta.ekologia.pl   ,www.atlas-roslin.pl ,  www.atlas-zwierzat.pl   , www.mos.gov.pl/bioroznorodnosc

 

Klasa I Tb g

Temat: Motywy i koncepcje ochrony przyrody.

1.Motywy egzystencjalne.

2.Motywy ekonomiczne.

3.Motywy etyczne.

4.Motywy estetyczne.

5. Koncepcje ochrony przyrody:

 • hipoteza Gai
 • hipoteza Medei

Zapiszcie jako notatka:

Ochrona przyrody oznacza działania zmierzające do zachowania , właściwego wykorzystania oraz odnawiania zasobów przyrody i jej składników. powody, dla których chroni się przyrodę to między innymi:

 • powody egzystencjalne
 • ekonomiczne
 • etyczne
 • estetyczne
 • strategiczne
 • patriotyczne
 • naukowe
 • społeczno-etniczne

Współcześnie problemem jest zarządzanie przyrodą w skali globalnej.

 • według zwolenników hipotezy Gai,  Ziemia przypomina żywą istotę  i ochrona przyrody powinna zmierzać do maksymalnego ograniczenia wpływu człowieka na procesy przyrodnicze, aby nie zaburzyć istniejącej równowagi.
 • według zwolenników hipotezy Medei , organizmy nieświadomie powodują zniszczenie środowiska naturalnego poprzez ciągłą egzystencję i w związku z tym, powinniśmy w odniesieniu do ochrony przyrody należy przyjąć postawę aktywną.

Obecnie łączymy obie te hipotezy .Wyznaczamy obszary chronione , gdzie nie można ingerować , ale także podejmujemy działania na obszarach, gdzie działalność człowieka jest zbyt silna.

Temat w podręczniku na str.135, nr 3 z dz.III.

 

Klasa I wza p ( podstawy przedsiębiorczości)

Temat:Marketing

 1. Główne instrumenty marketingowe.
 2. Rodzaje i funkcje reklamy.
 3. Pozytywne i negatywne przykłady wpływu reklamy na klientów.
 4. Kreowanie marki firmy.

Temat 7 w podręczniku z działu ” Przedsiębiorstwo”

Ważne zagadnienia!

 • marketing
 • elementy marketingu mix – produkt, cena, dystrybucja i promocja.
 • działania promocyjne-reklama, sprzedaż osobista, promocja sprzedaży, działania public relations
 • rodzaje reklam
 • w jaki sposób reklama oddziałuje na klienta

Proszę obejrzeć  przykłady reklam : społecznej https://www.youtube.com/watch?v=qeV7xeG-2uM  ,  konkurencyjnej  https://www.youtube.com/watch?v=ju5ZkJJ3nvg    

Praca domowa

Opisz kampanię reklamową, która w ostatnim czasie wywarła na Tobie największe wrażenie.W opisie uwzględnij m.in. cel kampanii i wykorzystane media reklamowe. Pracę przesyłacie na adres bjja@vp.pl do 04.06.

 

 

 

 

 

 

Witam w środę( 27.05) klasy I km, I wzb g, I tom p, II Ts.

Klasa I km

Temat:Międzynarodowe formy ochrony przyrody.

 1. Idea zrównoważonego rozwoju.
 2. Konwencja ramsarska.
 3. Konwencja CITES
 4. Konwencja bońska.
 5. Rezerwat biosfery.

Temat 6 dz.III( podręcznik)

Ważne zagadnienia!

 • filary zrównoważonego rozwoju-wzrost gospodarczy, ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna.
 • Agenda 21 -dokument zawierający zasady zrównoważonego rozwoju i zalecenia dotyczące ich wprowadzania, adresowane do władz, organizacji i społeczności.
 • inicjatywy rządowe w zakresie ochrony przyrody to porozumienia i konwencje o zasięgu światowym lub europejskim
 • do najważniejszych umów o zasięgu światowym należą- konwencja ramsarska, CITES, bońska.
 • rezerwaty biosfery są to miejsca szczególnie cenne pod względem przyrodniczym, w których  rozwój gospodarczy nie zakłóca równowagi biologicznej.
 • rezerwaty biosfery w Polsce to:

-REZERWAT BIOSFERY “PUSZCZA KAMPINOSKA”

-RB “JEZIORO ŁUKNAJNO”

-SŁOWIŃSKI REZERWAT BIOSFERY

-RB “BORY TUCHOLSKIE”

-RB ” BABIA GÓRA”

-TATRZAŃSKI REZERWAT BIOSFERY

-REZERWAT BIOSFERY ” POLESIE ZACHODNIE”

-KARKONOSKI REZERWAT BIOSFERY

-MIĘDZYNARODOWY  REZERWAT BIOSFERY “KARPATY WSCHODNIE”

Proszę obejrzeć film o rezerwacie biosfery “Bory Tucholskie.”https://www.youtube.com/watch?v=j2JvMHtu44I

 

Klasa I wzb g

Temat: Sposoby ochrony przyrody.

 

 1. ochrona indywidualna
 2. Ochrona gatunkowa
 3. Ochrona obszarowa
 4. ochrona czynna i bierna
 5. ochrona ścisła i częściowa
 6. ochrona in situ i ex situ
 7. restytucja i reintrodukcja gatunków.

Temat na str.141 ( 4 dz.III) .Czytacie do strony 142( włącznie)

Ważne zagadnienia !

 • ochrona indywidualna np. drzewo lub wydmy
 • ochrona gatunkowa np.sosna limba ( wszystkie osobniki tego gatunku podlegają ochronie)
 • ochrona obszarowa np.torfowisko wraz z cennymi gatunkami roślin , np.mech torfowiec.
 • ochrona bierna np. tworzenie parków narodowych, które mają na celu zachowanie obszarów cennych przyrodniczo w niezmienionym stanie
 • ochrona czynna np. stosowanie zabiegów zmierzających do zachowania lub przywrócenia pożądanego stanu liczebności konkretnych gatunków

Dodatkowe informacje znajdują się na str http://wiedza.ekologia.pl/ochrona-przyrody/

Klasa I tom p

Temat:

Inne przemiany metaboliczne- przemiany lipidów.

1.Lipidy -zapasowe żródło energii.

2.Katabolizm tłuszczów.

3.Anabolizm tłuszczów.

Przypomnij!

 • budowa tłuszczów właściwych
 • wiązanie estrowe
 • kwas tłuszczowy nasycony
 • kwas tłuszczowy nienasycony
 • budowa tłuszczów złożonych
 • funkcje lipidów
 • funkcje cholesterolu

Lipoliza  to rozkład triglicerydów do glicerolu i kwasów tłuszczowych, zachodzi w komórkach tkanki tłuszczowej. Glicerol wędruje do wątroby i ulega przekształceniu w pirogronian. Kwasy tłuszczowe wędrują do różnych tkanek , w których ulegają rozkładowi, głównie w mitochondriach , proces ten  nosi nazwę β-oksydacji.

Synteza kwasów tłuszczowych zachodzi w cytozolu adipocytów( komórki tkanki tłuszczowej). Odbywa się ona wtedy, gdy ilość spożywanego pokarmu przekracza aktualne zapotrzebowanie organizmu na energię.

Praca domowa

Wyjaśnij związek pomiędzy enzymem syntaza kwasów tłuszczowych a nowotworami.

 

 

 

Witam we wtorek ( 26.05) klasy I a LO g, II a LO, I Tb p, I wza p, I a LO p, I Ts g.

Klasa I a LO g (podstawy przedsiębiorczości)

Temat:

Handel zagraniczny.

1.Pojęcie i zakres współpracy zagranicznej.

2.Partnerzy handlowi Polski.

3.Kurs walut a handel zagraniczny.

Jest to I temat ostatniego działu w podręczniku.

Dodatkowe informacje na str. https://www.biznes.gov.pl/pl w zakładce handel zagraniczny.

 

Klasa I T b p

Temat:

Inne przemiany metaboliczne -przemiany białek.

1.Anabolizm aminokwasów i białek.

2. Katabolizm aminokwasów i białek.

Temat 4.6 w podręczniku ( str.134)

Przypomnij:

 • jak zbudowany jest aminokwas
 • co to jest wiązanie peptydowe
 • co oznacza termin aminokwas endogenny i aminokwas egzogenny
 • jakie funkcje pełnia białka w organizmie człowieka
 • gdzie zachodzi synteza białek

Ważne zagadnienia!

 • białka mogą być substratem energetycznym tylko w określonych sytuacjach np. podczas długotrwałego głodu
 • proces hydrolizy białek przeprowadzają enzymy – proteazy
 • podczas rozkładu białek powstają ketokwasy i amoniak ( jest on toksyczny i musi być usuwany z organizmu)
 • człowiek przekształca amoniak w mocznik, który jest rozpuszczalny w wodzie i może być usunięty wraz z moczem
 • synteza mocznika zachodzi w komórkach wątroby i nazywa się cyklem mocznikowym lub ornitynowym

Praca domowa

Wyszukaj informacji na temat bakterii z rodzaju Rhizobium , napisz jaką rolę odgrywają w przemianie azotu .

 

 

Klasa I wza p

Temat: Zarządzanie przedsiębiorstwem -cd.

 

Klasa I a LO p

Temat: Inne przemiany metaboliczne- przemiany lipidów.

1.Lipidy -zapasowe żródło energii.

2.Katabolizm tłuszczów.

3.Anabolizm tłuszczów.

Przypomnij!

 • budowa tłuszczów właściwych
 • wiązanie estrowe
 • kwas tłuszczowy nasycony
 • kwas tłuszczowy nienasycony
 • budowa tłuszczów złożonych
 • funkcje lipidów
 • funkcje cholesterolu

Lipoliza  to rozkład triglicerydów do glicerolu i kwasów tłuszczowych, zachodzi w komórkach tkanki tłuszczowej. Glicerol wędruje do wątroby i ulega przekształceniu w pirogronian. Kwasy tłuszczowe wędrują do różnych tkanek , w których ulegają rozkładowi, głównie w mitochondriach , proces ten  nosi nazwę β-oksydacji.

Synteza kwasów tłuszczowych zachodzi w cytozolu adipocytów( komórki tkanki tłuszczowej). Odbywa się ona wtedy, gdy ilość spożywanego pokarmu przekracza aktualne zapotrzebowanie organizmu na energię.

Praca domowa

Wyjaśnij związek pomiędzy enzymem syntaza kwasów tłuszczowych a nowotworami.

Klasa I Ts g

Temat: Ubezpieczenia społeczne.

 1. Ubezpieczenia emerytalne.
 2. Ubezpieczenia rentowe
 3. Ubezpieczenia chorobowe.
 4. Ubezpieczenia wypadkowe.

Ad.1 wypłacane osobom , które osiągnęły wiek emerytalny .

Składkę w wysokości 19,52% podstawy wymiaru pokrywają po połowie pracownik i pracodawca.

Ad.2 Wypłacanie określonej kwoty osobom niezdolnym do pracy. 

Składkę w wysokości 8% podstawy wymiaru pokrywają pracownik ( 1,5%) i pracodawca ( 6,5%)

Ad.3 Polegają na wypłacie danej kwoty w razie chorób oraz za urlopy macierzyńskie.

Składkę w wysokości 2,45% podstawy wymiaru pokrywa pracownik.

Ad.4 Polegają na wypłacie określonej kwoty w postaci odszkodowań i zasiłków z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Składkę w wysokości 0,40% do 3,60% pokrywa pracodawca.

 

Klasa II aLO

Temat:Biologiczne oczyszczanie ścieków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witam w poniedziałek(25.05) klasy I Ti p, I TOM g, I wza g,I LO g, I Ti g

Klasa I Ti p

Temat:

Inne procesy metaboliczne- przemiany węglowodanów.

 1. Uzyskiwanie energii ze składników pokarmowych.
 2. Procesy syntezy i rozkładu glikogenu.
 3. Przemiany lipidów i białek zródlem energii.
 4. Powiązanie procesów metabolicznych w komórce.

Temat 4.6 w podręczniku str.132( tylko proces glikogenolizy i glukoneogenezy)

Przypominamy :

 • z jakich składników pokarmowych uzyskujemy energię ?
 • jakie enzymy biorą udział w trawieniu cukrów?
 • jakie funkcje pełni wątroba ?( funkcje związane z metabolizmem cukrów)
 • jakie pokarmy są szczególnie bogate w węglowodany?
 • jakie znasz przykłady monosacharydów , disacharydów i polisacharydów
 • jaki cukier jest głównym substratem oddychania komórkowego?

Ważne zagadnienia:

 • glukoneogeneza zachodzi głównie w wątrobie
 • polega na syntezie glukozy głównie z mleczanu, niektórych aminokwasów i glicerolu
 • jest to reakcja anaboliczna
 • glikogenoliza to proces kataboliczny , polegający na rozkładzie glikogenu
 • glikokogenogeneza – synteza glikogenu ( zachodzi w warunkach dużego zapotrzebowania na glukozę)

Praca domowa

Jakie hormony biorą udział w regulacji poziomu glukozy we krwi?

 

Klasa I tom g, klasa I T i g, I wza g

Temat:

Motywy i koncepcje ochrony przyrody.

1.Motywy egzystencjalne.

2.Motywy ekonomiczne.

3.Motywy etyczne.

4.Motywy estetyczne.

5. Koncepcje ochrony przyrody:

 • hipoteza Gai
 • hipoteza Medei

Zapiszcie jako notatka:

Ochrona przyrody oznacza działania zmierzające do zachowania , właściwego wykorzystania oraz odnawiania zasobów przyrody i jej składników. powody, dla których chroni się przyrodę to między innymi:

 • powody egzystencjalne
 • ekonomiczne
 • etyczne
 • estetyczne
 • strategiczne
 • patriotyczne
 • naukowe
 • społeczno-etniczne

Współcześnie problemem jest zarządzanie przyrodą w skali globalnej.

 • według zwolenników hipotezy Gai,  Ziemia przypomina żywą istotę  i ochrona przyrody powinna zmierzać do maksymalnego ograniczenia wpływu człowieka na procesy przyrodnicze, aby nie zaburzyć istniejącej równowagi.
 • według zwolenników hipotezy Medei , organizmy nieświadomie powodują zniszczenie środowiska naturalnego poprzez ciągłą egzystencję i w związku z tym, powinniśmy w odniesieniu do ochrony przyrody należy przyjąć postawę aktywną.

Obecnie łączymy obie te hipotezy .Wyznaczamy obszary chronione , gdzie nie można ingerować , ale także podejmujemy działania na obszarach, gdzie działalność człowieka jest zbyt silna.

Temat w podręczniku na str.135, nr 3 z dz.III.

 

Klasa I a LO g(podstawy przedsiębiorczości)

Temat: Podsumowanie wiadomości z dz. “PRACA”

 

 

 

Witam w piątek (22.05) klasy I wzb p, I b LO, I Ts p

 

Klasa I wzb p

Temat:

Hierarchiczna budowa organizmu.

1.Narządy i układy narządów.

2.Funkcje układów narządów.

Proszę obejrzeć  film https://www.youtube.com/watch?v=y1fXdi979PE

 

Klasa I b LO

Temat:

Inne procesy metaboliczne- przemiany węglowodanów.

 1. Uzyskiwanie energii ze składników pokarmowych.
 2. Procesy syntezy i rozkładu glikogenu.
 3. Przemiany lipidów i białek zródlem energii.
 4. Powiązanie procesów metabolicznych w komórce.

Temat 4.6 w podręczniku str.132( tylko proces glikogenolizy i glukoneogenezy)

Przypominamy :

 • z jakich składników pokarmowych uzyskujemy energię ?
 • jakie enzymy biorą udział w trawieniu cukrów?
 • jakie funkcje pełni wątroba ?( funkcje związane z metabolizmem cukrów)
 • jakie pokarmy są szczególnie bogate w węglowodany?
 • jakie znasz przykłady monosacharydów , disacharydów i polisacharydów
 • jaki cukier jest głównym substratem oddychania komórkowego?

Ważne zagadnienia:

 • glukoneogeneza zachodzi głównie w wątrobie
 • polega na syntezie glukozy głównie z mleczanu, niektórych aminokwasów i glicerolu
 • jest to reakcja anaboliczna
 • glikogenoliza to proces kataboliczny , polegający na rozkładzie glikogenu
 • glikokogenogeneza – synteza glikogenu ( zachodzi w warunkach dużego zapotrzebowania na glukozę)

Praca domowa

Jakie hormony biorą udział w regulacji poziomu glukozy we krwi?

 

Klasa I T s p

Temat:

Procesy beztlenowego uzyskiwania energii.

1.Rodzaje fermentacji.

2.Etapy przebiegu fermentacji mleczanowej i alkoholowej.

3.Znaczenie fermentacji.

Temat 4.5 w podręczniku str.127

Ważne zagadnienia:

 • czym jest fermentacja?
 • rodzaje fermentacji- skupiamy się na fermentacji mleczanowej i alkoholowej
 • etapy fermentacji mleczanowej
 • porównanie fermentacji mleczanowej i oddychania tlenowego
 • jakie znaczenie ma proces fermentacji mleczanowej i alkoholowej

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie  , https://epodreczniki.pl/a/oddychanie/D1BvWZlaa,  zagadnienie nr 2

Proszę obejrzeć film – fermentacja alkoholowa

 

Witam w czwartek ( 21.05) klasy I a LO g, II a LO, I wza p, I ts g, I tb g , 

Klasa I a LO ( biologia)

Temat:

Motywy i koncepcje ochrony przyrody.

1.Motywy egzystencjalne.

2.Motywy ekonomiczne.

3.Motywy etyczne.

4.Motywy estetyczne.

5. Koncepcje ochrony przyrody:

 • hipoteza Gai
 • hipoteza Medei

Zapiszcie jako notatka:

Ochrona przyrody oznacza działania zmierzające do zachowania , właściwego wykorzystania oraz odnawiania zasobów przyrody i jej składników. powody, dla których chroni się przyrodę to między innymi:

 • powody egzystencjalne
 • ekonomiczne
 • etyczne
 • estetyczne
 • strategiczne
 • patriotyczne
 • naukowe
 • społeczno-etniczne

Współcześnie problemem jest zarządzanie przyrodą w skali globalnej.

 • według zwolenników hipotezy Gai,  Ziemia przypomina żywą istotę  i ochrona przyrody powinna zmierzać do maksymalnego ograniczenia wpływu człowieka na procesy przyrodnicze, aby nie zaburzyć istniejącej równowagi.
 • według zwolenników hipotezy Medei , organizmy nieświadomie powodują zniszczenie środowiska naturalnego poprzez ciągłą egzystencję i w związku z tym, powinniśmy w odniesieniu do ochrony przyrody należy przyjąć postawę aktywną.

Obecnie łączymy obie te hipotezy .Wyznaczamy obszary chronione , gdzie nie można ingerować , ale także podejmujemy działania na obszarach, gdzie działalność człowieka jest zbyt silna.

Temat w podręczniku na str.135, nr 3 z dz.III.

 

Klasa II a LO ( przyroda)

Temat: Parki narodowe Polski.

1.Charakterystyka parków narodowych Polski.

Polecam film https://www.youtube.com/watch?v=-RrURaLaGfs

 

Klasa I Tb g

Temat:

Zagrożenia różnorodności biologicznej.

1.Gatunki obce i inwazyjne.

2.Rolnictwo a bioróżnorodność

3.Efekt kaskadowy.

Temat w podręczniku na str.127 ( 2 temat dział III)

Ważne zagadnienia

 • jakie są obecnie przyczyny wymierania gatunków?
 • co to są gatunki obce?
 • co to są gatunki inwazyjne, przykłady.
 • co to jest efekt kaskadowy na przykładzie wyginięcia wydry morskiej( opis na str 131)
 • przykłady gatunków, które wyginęły na terenie Polski.

Warto  przeczytać!

https://naukadlaprzyrody.pl/2019/12/20/globalna-apokalipsa-owadow/

 

Klasa I T s g( biologia)

Temat:

Podsumowanie wiadomości z dz.II

Odpowiadacie na pytania :

 1. Wymień zastosowania biotechnologii tradycyjnej.
 2. Wyjaśnij , czym jest biofiltr, wymień miejsca , w których są stosowane biofiltry.
 3. Wyjaśnij , co to są enzymy restrykcyjne?
 4. Wymień cele tworzenia organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
 5. Wyjaśnij , co to są komórki macierzyste i jakie mają zastosowanie w medycynie.
 6. W jakim celu klonuje się komórki?
 7. Opisz zastosowanie badań DNA w medycynie sądowej.

Odpowiedzi przesyłacie na adres bjja@vp.pl do 28.05!!!!

 

Klasa I wza p(biologia)

Temat: Narządy i układy narządów.

Proszę przeczytać tekst na str.

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-dzialu-i-cialo-czlowieka/DH7wtsQ23

 

Klasa I wza p ( podstawy przedsiębiorczości)

Temat: Zarządzanie przedsiębiorstwem.

 1. Przebieg procesu zarządzania.
 2. Cechy dobrego przywódcy.
 3. Cechy dobrego wykonawcy.

 

 

Witam w środę ( 20.05.) klasy I km, I wzbg, I tom p, II T s

Klasa I km

Temat: Ochrona przyrody w Polsce.

 1. Charakterystyka parków narodowych Polski.
 2. Ochrona indywidualna:
 1. pomniki przyrody
 2. stanowiska dokumentacyjne
 3. użytki ekologiczne
 4. zespoły przyrodniczo- krajobrazowe

3.Ochrona obszarowa:

 1. parki narodowe
 2. rezerwaty przyrody
 3. parki krajobrazowe
 4. obszary chronionego krajobrazu
 5. obszar sieci NATURA 2000

Temat w podręczniku str.147( temat 5 dz. III)

Na podstawie stron www.park.borytucholskie.info    ,    www.dpn.pl    ,     www.wigry.org.pl      

dokonajcie charakterystyki parków narodowych :

Drawieński Park Narodowy

Wigierski Park Narodowy

Park Narodowy Bory Tucholskie

Polecam film

 

 

Klasa I wzb g

Temat:

Motywy i koncepcje ochrony przyrody.

1.Motywy egzystencjalne.

2.Motywy ekonomiczne.

3.Motywy etyczne.

4.Motywy estetyczne.

5. Koncepcje ochrony przyrody:

 • hipoteza Gai
 • hipoteza Medei

Zapiszcie jako notatka:

Ochrona przyrody oznacza działania zmierzające do zachowania , właściwego wykorzystania oraz odnawiania zasobów przyrody i jej składników. powody, dla których chroni się przyrodę to między innymi:

 • powody egzystencjalne
 • ekonomiczne
 • etyczne
 • estetyczne
 • strategiczne
 • patriotyczne
 • naukowe
 • społeczno-etniczne

Współcześnie problemem jest zarządzanie przyrodą w skali globalnej.

 • według zwolenników hipotezy Gai,  Ziemia przypomina żywą istotę  i ochrona przyrody powinna zmierzać do maksymalnego ograniczenia wpływu człowieka na procesy przyrodnicze, aby nie zaburzyć istniejącej równowagi.
 • według zwolenników hipotezy Medei , organizmy nieświadomie powodują zniszczenie środowiska naturalnego poprzez ciągłą egzystencję i w związku z tym, powinniśmy w odniesieniu do ochrony przyrody należy przyjąć postawę aktywną.

Obecnie łączymy obie te hipotezy .Wyznaczamy obszary chronione , gdzie nie można ingerować , ale także podejmujemy działania na obszarach, gdzie działalność człowieka jest zbyt silna.

Temat w podręczniku na str.135, nr 3 z dz.III.

 

klasa I tom p

Temat:

Inne przemiany metaboliczne -przemiany białek.

1.Anabolizm aminokwasów i białek.

2. Katabolizm aminokwasów i białek.

Temat 4.6 w podręczniku ( str.134)

Przypomnij:

 • jak zbudowany jest aminokwas
 • co to jest wiązanie peptydowe
 • co oznacza termin aminokwas endogenny i aminokwas egzogenny
 • jakie funkcje pełnia białka w organizmie człowieka
 • gdzie zachodzi synteza białek

Ważne zagadnienia!

 • białka mogą być substratem energetycznym tylko w określonych sytuacjach np. podczas długotrwałego głodu
 • proces hydrolizy białek przeprowadzają enzymy – proteazy
 • podczas rozkładu białek powstają ketokwasy i amoniak ( jest on toksyczny i musi być usuwany z organizmu)
 • człowiek przekształca amoniak w mocznik, który jest rozpuszczalny w wodzie i może być usunięty wraz z moczem
 • synteza mocznika zachodzi w komórkach wątroby i nazywa się cyklem mocznikowym lub ornitynowym

Praca domowa

Wyszukaj informacji na temat bakterii z rodzaju Rhizobium , napisz jaką rolę odgrywają w przemianie azotu .

 

Klasa II Ts 

Temat: Podsumowanie wiadomości z dz. ” Współpraca międzynarodowa”

 

Witam we wtorek ( 19.05) klasy I LO g, II a LO, I T b p, I wza p, I a LO p, I T s g

Klasa I a LO g( podstawy przedsiębiorczości)

Temat:

Sytuacja na rynku pracy w UE.

 1. Swoboda przepływu osób w krajach UE
 2. Zróżnicowanie warunków pracy i życia w UE
 3. Migracje zarobkowe.

Jest to ostatni temat z działu” Praca”. Proszę przeczytać tekst w podręczniku , a następnie odpowiedzieć na pytania:

 • podaj korzyści wynikające z możliwości życia i pracy w dowolnym kraju UE
 • podaj zagrożenia wynikające z możliwości życia i pracy w dowolnym kraju UE

Praca domowa

Napisz i uzasadnij , w jakim kraju UE chciałbyś w przyszłości żyć i pracować.

 

Klasa II a LO ( przyroda)

Temat: Sposoby ochrony gatunkowej.

1.Banki genów.

2.Banki nasion.

Temat w podręczniku str.76-77, proszę napisać w zeszycie w jakim celu zakłada się banki genów.

 

Klasa I T b p

Temat:

Inne procesy metaboliczne- przemiany węglowodanów.

 1. Uzyskiwanie energii ze składników pokarmowych.
 2. Procesy syntezy i rozkładu glikogenu.
 3. Przemiany lipidów i białek zródlem energii.
 4. Powiązanie procesów metabolicznych w komórce.

Temat 4.6 w podręczniku str.132( tylko proces glikogenolizy i glukoneogenezy)

Przypominamy :

 • z jakich składników pokarmowych uzyskujemy energię ?
 • jakie enzymy biorą udział w trawieniu cukrów?
 • jakie funkcje pełni wątroba ?( funkcje związane z metabolizmem cukrów)
 • jakie pokarmy są szczególnie bogate w węglowodany?
 • jakie znasz przykłady monosacharydów , disacharydów i polisacharydów
 • jaki cukier jest głównym substratem oddychania komórkowego?

Ważne zagadnienia:

 • glukoneogeneza zachodzi głównie w wątrobie
 • polega na syntezie glukozy głównie z mleczanu, niektórych aminokwasów i glicerolu
 • jest to reakcja anaboliczna
 • glikogenoliza to proces kataboliczny , polegający na rozkładzie glikogenu
 • glikokogenogeneza – synteza glikogenu ( zachodzi w warunkach dużego zapotrzebowania na glukozę)

Praca domowa

Jakie hormony biorą udział w regulacji poziomu glukozy we krwi?

 

Klasa I a LO p

Temat: Inne przemiany metaboliczne -przemiany białek.

1.Anabolizm aminokwasów i białek.

2. Katabolizm aminokwasów i białek.

Temat 4.6 w podręczniku ( str.134)

Przypomnij:

 • jak zbudowany jest aminokwas
 • co to jest wiązanie peptydowe
 • co oznacza termin aminokwas endogenny i aminokwas egzogenny
 • jakie funkcje pełnia białka w organizmie człowieka
 • gdzie zachodzi synteza białek

Ważne zagadnienia!

 • białka mogą być substratem energetycznym tylko w określonych sytuacjach np. podczas długotrwałego głodu
 • proces hydrolizy białek przeprowadzają enzymy – proteazy
 • podczas rozkładu białek powstają ketokwasy i amoniak ( jest on toksyczny i musi być usuwany z organizmu)
 • człowiek przekształca amoniak w mocznik, który jest rozpuszczalny w wodzie i może być usunięty wraz z moczem
 • synteza mocznika zachodzi w komórkach wątroby i nazywa się cyklem mocznikowym lub ornitynowym

Praca domowa

Wyszukaj informacji na temat bakterii z rodzaju Rhizobium , napisz jaką rolę odgrywają w przemianie azotu .

 

 

Klasa I wza p( podstawy przedsiębiorczości)

Temat : Analiza otoczenia.

 1. Mikrootoczenie przedsiębiorstwa.
 2. Makrootoczenie przedsiębiorstwa.
 3. Analiza SWOT.

Temat 5 ( str.198) w podręczniku.

Ważne zagadnienia!

 • co to jest mikrootoczenie
 • co to jest makrootoczenie
 • co to jest rynek potencjalny
 • co to jest grupa docelowa
 • kiedy przeprowadzamy analizę SWOT

W zrozumieniu tematu pomogą Wam filmy ze str https://www.youtube.com/watch?v=Xo693o4rUgE  ,

 

 Klasa I T s G ( podstawy przedsiębiorczości)

Temat: Rodzaje ubezpieczeń.

 1. Podział ubezpieczeń.
 2. Wybrane rodzaje ubezpieczeń.
 3. Obowiązki ubezpieczonego i ubezpieczyciela.

Ważne zagadnienia!

 • czym jest ubezpieczenie
 • kim jest ubezpieczyciel
 • kim jest ubezpieczający
 • kim jest ubezpieczony
 • ubezpieczenia majątkowe
 • ubezpieczenia typu assistance
 • ubezpieczenia osobowe
 • jakie obowiązki ma ubezpieczony 
 • jakie obowiązki ma ubezpieczyciel
 • co to jest polisa ubezpieczeniowa
 • co oznacza skrót OWU

Zastanów się, dlaczego należy dokładnie zapoznać się z OWU przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy ubezpieczeniowej.

 

 

 

Witam w  poniedziałek ( 18.05) klasy I t i p, I tom g, I wza g, I LO g, I t i g, 

 

 

Klasa I T i p

Temat:

2.Rolnictwo a bioróżnorodność

3.Efekt kaskadowy.

Temat w podręczniku na str.127 ( 2 temat dział III)

Ważne zagadnienia

 • jakie są obecnie przyczyny wymierania gatunków?
 • co to są gatunki obce?
 • co to są gatunki inwazyjne, przykłady.
 • co to jest efekt kaskadowy na przykładzie wyginięcia wydry morskiej( opis na str 131)
 • przykłady gatunków, które wyginęły na terenie Polski.

Warto  przeczytać!

https://naukadlaprzyrody.pl/2019/12/20/globalna-apokalipsa-owadow/

 

Klasa I wza g

Temat:

Różnorodność biologiczna.

 

1.Poziomy różnorodności biologicznej:

a)genetyczna

b)gatunkowa

c) ekosystemowa

2.Różnice w rozmieszczeniu organizmów na Ziemi.

3.Biomy kuli ziemskiej:

-tundry

-tajgi

-lasy liściaste i mieszane klimatu umiarkowanego

-stepy

-sawanny

-pustynie i półpustynie

-roślinność śródziemnomorska

-lasy tropikalne

Temat 1 dz.III w podręczniku.

Przypomnijcie :

 • co to jest gatunek i jak go zdefiniować,
 • co to jest ekosystem,
 • na czym polega sukcesja ekologiczna.

Ważne zagadnienia:

 • co to jest różnorodność genetyczna,
 • co to jest różnorodność gatunkowa,
 • co to jest różnorodność ekosystemowa,
 • jakie czynniki wpływają na różnorodność biologiczną,
 • jakie czynniki wpływają na rozmieszczenie organizmów na Ziemi,

praca domowa

Na podstawie wiadomości ze str  https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/biom   ,      dokonaj charakterystyki dwóch wybranych przez Ciebie biomów.

 

Klasa I LO g ( podstawy przedsiębiorczości)

Temat: Bezrobocie.

1.Pomiar bezrobocia

2.Rodzaje bezrobocia

3.Negatywne skutki bezrobocia

4. Pozytywne skutki bezrobocia

5. Metody walki z bezrobociem.

Dodatkowe informacje na str. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/   ,    https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res/RtZQ2SAkhJolr/1/2WkUDi9dXLBTDzPUfYWad55ifhLoHokZ/Absolwent-wobec-problemu-bezrobocia.pdf

Praca domowa

Na podstawie informacji z podręcznika i wiadomości z powyższych stron napisz z jakim rodzajem bezrobocia mamy obecnie do czynienia. 

 

Witam w  piątek( 15.05) klasy I wzb p, I b LO p, I Ts p

 

 

Klasa I wzb p i Klasa I b LO

Temat:

Procesy beztlenowego uzyskiwania energii.

1.Rodzaje fermentacji.

2.Etapy przebiegu fermentacji mleczanowej i alkoholowej.

3.Znaczenie fermentacji.

Temat 4.5 w podręczniku str.127

Ważne zagadnienia:

 • czym jest fermentacja?
 • rodzaje fermentacji- skupiamy się na fermentacji mleczanowej i alkoholowej
 • etapy fermentacji mleczanowej
 • porównanie fermentacji mleczanowej i oddychania tlenowego
 • jakie znaczenie ma proces fermentacji mleczanowej i alkoholowej

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie  , https://epodreczniki.pl/a/oddychanie/D1BvWZlaa,  zagadnienie nr 2

Proszę obejrzeć film – fermentacja alkoholowa

i na stronie

 

 

Klasa I T s p

Temat:

Oddychanie komórkowe.

1. Istota oddychania komórkowego.

2.Rodzaje oddychania komórkowego.

3.Etapy oddychania tlenowego:

 • glikoliza
 • reakcja pomostowa
 • cykl Krebsa
 • łańcuch oddechowy

Powyższy temat lekcji opracowany jest na stronie https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

Proszę kliknąć w przedmiot biologia, lekcja 3.

 

 

Witam w  czwartek ( 14.05) klasy I a LO , II a LO, I wza p, I ts g, I tb g, 

Klasa I a LO g( biologia)

Temat:

Zagrożenia różnorodności biologicznej.

1.Gatunki obce i inwazyjne.

2.Rolnictwo a bioróżnorodność

3.Efekt kaskadowy.

Temat w podręczniku na str.127 ( 2 temat dział III)

Ważne zagadnienia

 • jakie są obecnie przyczyny wymierania gatunków?
 • co to są gatunki obce?
 • co to są gatunki inwazyjne, przykłady.
 • co to jest efekt kaskadowy na przykładzie wyginięcia wydry morskiej( opis na str 131)
 • przykłady gatunków, które wyginęły na terenie Polski.

Warto  przeczytać!

https://naukadlaprzyrody.pl/2019/12/20/globalna-apokalipsa-owadow/

 

 

Klasa II a LO ( przyroda)

Temat: Typy ochrony przyrody.

1.Ochrona in situ i ex situ.

Temat w podręczniku na str. 75, ten typ ochrony omawialiśmy w klasie I na lekcjach biologii, przypomnijcie jakie znacie możliwości ochrony in situ i ex situ.

 

Klasa I T s g

Temat:

Znaczenie badań nad DNA.

1.Profil genetyczny.

2.Określanie pokrewieństwa wybranych osób.

3.Analiza DNA w badaniu przebiegu ewolucji.

Jest to ostatni temat z działu II, przeczytajcie dokładnie, zwróćcie uwagę na następujące zagadnienia:

 • w jakich dziedzinach życia wykorzystuje się obecnie informację zawartą w DNA
 • przykłady organizmów od których można pozyskiwać konkretne geny
 • co to jest profil genetyczny 
 • w jaki sposób można ustalić lub wykluczyć ojcostwo za pomocą profili genetycznych

Bardzo ciekawe informacje znajdziecie na stronie www.igs.org.pl ( Instytut Genetyki Sądowej)

Na podstawie analizy tekstu z podręcznika oraz wiadomości zawartych na powyższej stronie odpowiedzcie na pytanie.

Opisz, w jakim celu przeprowadzane są badania genetyczne w kryminalistyce, medycynie sądowej i sądownictwie.

Za tydzień podsumowanie wiadomości , proszę powtórzyć materiał !

 


 

Klasa I Tb g

Temat:

Różnorodność biologiczna.

 

1.Poziomy różnorodności biologicznej:

a)genetyczna

b)gatunkowa

c) ekosystemowa

2.Różnice w rozmieszczeniu organizmów na Ziemi.

3.Biomy kuli ziemskiej:

-tundry

-tajgi

-lasy liściaste i mieszane klimatu umiarkowanego

-stepy

-sawanny

-pustynie i półpustynie

-roślinność śródziemnomorska

-lasy tropikalne

Temat 1 dz.III w podręczniku.

Przypomnijcie :

 • co to jest gatunek i jak go zdefiniować,
 • co to jest ekosystem,
 • na czym polega sukcesja ekologiczna.

Ważne zagadnienia:

 • co to jest różnorodność genetyczna,
 • co to jest różnorodność gatunkowa,
 • co to jest różnorodność ekosystemowa,
 • jakie czynniki wpływają na różnorodność biologiczną,
 • jakie czynniki wpływają na rozmieszczenie organizmów na Ziemi,

Dodatkowe informacje na str.   www.zwierzeta.ekologia.pl   ,www.atlas-roslin.pl ,  www.atlas-zwierzat.pl   , www.mos.gov.pl/bioroznorodnosc

 

 

Klasa I wza p ( biologia)

Temat: Hierarchiczna budowa organizmu.

1.Narządy i układy narządów.

2.Funkcje układów narządów.

Proszę obejrzeć  film

 

Klasa I wza p( podstawy przedsiębiorczości)

Temat: Zakładanie przedsiębiorstwa.

1.Procedury i wymagania związane z zakładaniem przedsiębiorstwa.

Przeczytajcie zagadnienia ze strony 

https://epodreczniki.pl/a/powstanie-i-funkcjonowanie-przedsiebiorstwa/Dz53SG7Rk

 

 Witam w  środę ( 13.05) klasy I km, I wzb g, I tom p, II Ts

 

Klasa I km

Temat: Sposoby ochrony przyrody.

 1. ochrona indywidualna
 2. Ochrona gatunkowa
 3. Ochrona obszarowa
 4. ochrona czynna i bierna
 5. ochrona ścisła i częściowa
 6. ochrona in situ i ex situ
 7. restytucja i reintrodukcja gatunków.

Temat na str.141 ( 4 dz.III) .Czytacie do strony 142( włącznie)

Ważne zagadnienia !

 • ochrona indywidualna np. drzewo lub wydmy
 • ochrona gatunkowa np.sosna limba ( wszystkie osobniki tego gatunku podlegają ochronie)
 • ochrona obszarowa np.torfowisko wraz z cennymi gatunkami roślin , np.mech torfowiec.
 • ochrona bierna np. tworzenie parków narodowych, które mają na celu zachowanie obszarów cennych przyrodniczo w niezmienionym stanie
 • ochrona czynna np. stosowanie zabiegów zmierzających do zachowania lub przywrócenia pożądanego stanu liczebności konkretnych gatunków

Dodatkowe informacje znajdują się na str http://wiedza.ekologia.pl/ochrona-przyrody/

 

Klasa I wzb g

Temat:

Różnorodność biologiczna.

 

1.Poziomy różnorodności biologicznej:

a)genetyczna

b)gatunkowa

c) ekosystemowa

2.Różnice w rozmieszczeniu organizmów na Ziemi.

3.Biomy kuli ziemskiej:

-tundry

-tajgi

-lasy liściaste i mieszane klimatu umiarkowanego

-stepy

-sawanny

-pustynie i półpustynie

-roślinność śródziemnomorska

-lasy tropikalne

Temat 1 dz.III w podręczniku.

Przypomnijcie :

 • co to jest gatunek i jak go zdefiniować,
 • co to jest ekosystem,
 • na czym polega sukcesja ekologiczna.

Ważne zagadnienia:

 • co to jest różnorodność genetyczna,
 • co to jest różnorodność gatunkowa,
 • co to jest różnorodność ekosystemowa,
 • jakie czynniki wpływają na różnorodność biologiczną,
 • jakie czynniki wpływają na rozmieszczenie organizmów na Ziemi,

Dodatkowe informacje na str.   www.zwierzeta.ekologia.pl   ,www.atlas-roslin.pl ,  www.atlas-zwierzat.pl   , www.mos.gov.pl/bioroznorodnosc

 

Klasa I tom p

Temat:

Inne procesy metaboliczne- przemiany węglowodanów.

 1. Uzyskiwanie energii ze składników pokarmowych.
 2. Procesy syntezy i rozkładu glikogenu.
 3. Przemiany lipidów i białek zródlem energii.
 4. Powiązanie procesów metabolicznych w komórce.

Temat 4.6 w podręczniku str.132( tylko proces glikogenolizy i glukoneogenezy)

Przypominamy :

 • z jakich składników pokarmowych uzyskujemy energię ?
 • jakie enzymy biorą udział w trawieniu cukrów?
 • jakie funkcje pełni wątroba ?( funkcje związane z metabolizmem cukrów)
 • jakie pokarmy są szczególnie bogate w węglowodany?
 • jakie znasz przykłady monosacharydów , disacharydów i polisacharydów
 • jaki cukier jest głównym substratem oddychania komórkowego?

Ważne zagadnienia:

 • glukoneogeneza zachodzi głównie w wątrobie
 • polega na syntezie glukozy głównie z mleczanu, niektórych aminokwasów i glicerolu
 • jest to reakcja anaboliczna
 • glikogenoliza to proces kataboliczny , polegający na rozkładzie glikogenu
 • glikokogenogeneza – synteza glikogenu ( zachodzi w warunkach dużego zapotrzebowania na glukozę)

Praca domowa

Jakie hormony biorą udział w regulacji poziomu glukozy we krwi?

 

Klasa II t s( podstawy przedsiębiorczości)

Temat: Globalizacja-cd.

 

 

 

 

 

 

Witam we wtorek ( 12.05) klasy klasy I a LO g, II a LO, I wza p, I a LO p, I T b p, I T s g.

Klasa I a LO g ( podstawy przedsiębiorczości)

Temat: Formy zatrudnienia -cd.

 

Klasa II a LO ( przyroda)

Temat: Formy ochrony przyrody.

1.Ochrona ścisła.

2. Ochrona częściowa.

3. Ochrona czynna.

4. Ochrona krajobrazowa.

Rozpoczynamy rozdział 15- Ochrona przyrody. Temat na str .74

Przypomnijcie sobie:

 • czynniki środowiskowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmów w środowisku wodnym i lądowym
 • na czym polega konkurencja wewnątrzgatunkowa i międzygatunkowa oraz jakie są jej skutki
 • jakie są zależności pomiędzy ożywionymi i nieożywionymi elementami ekosystemu

Dodatkowe informacje znajdziecie na str www.mos.gov.pl   ,   https://www.gov.pl/web/srodowisko/formy-ochrony-przyrody

 

Klasa I T b p

Temat:

Procesy beztlenowego uzyskiwania energii.

1.Rodzaje fermentacji.

2.Etapy przebiegu fermentacji mleczanowej i alkoholowej.

3.Znaczenie fermentacji.

Temat 4.5 w podręczniku str.127

Ważne zagadnienia:

 • czym jest fermentacja?
 • rodzaje fermentacji- skupiamy się na fermentacji mleczanowej i alkoholowej
 • etapy fermentacji mleczanowej
 • porównanie fermentacji mleczanowej i oddychania tlenowego
 • jakie znaczenie ma proces fermentacji mleczanowej i alkoholowej

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/zadalnelekcje , podany temat znajduje się w temacie oddychanie komórkowe , jako zagadnienie nr2.

Praca domowa

Zad. 2 i 4/131 ( podręcznik)

 

Klasa I T s g( podstawy przedsiębiorczości)

Temat: Roczne rozliczenie podatku dochodowego.

 1. Kto płaci podatek PIT?
 2. Od czego płaci się podatek PIT?
 3. Sposób obliczania podatku PIT
 4. Dochody niepodlegające opodatkowaniu.
 5. Kwota wolna od podatku.( od 2018 wynosi 8000 zł)
 6. Ulgi podatkowe
 7. Rodzaje podstawowych formularzy podatkowych:
 • PIT-28
 • PIT-36
 • PIT-36L
 • PIT-37
 • PIT-38
 • PIT-39

Przypomnijcie sobie:

 • dochód
 • przychód
 • koszty uzyskania przychodu
 • jakie dochody nie podlegają opodatkowaniu
 • ulga podatkowa
 • do kiedy składa się zeznanie podatkowe

Podatnik może złożyć wniosek o rozliczeniu PIT-37 przez urząd skarbowy na formularzu  PIT-WZ.

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

 

Klasa I a LO p

Temat: Inne procesy metaboliczne.

 1. Uzyskiwanie energii ze składników pokarmowych.
 2. Procesy syntezy i rozkładu glikogenu.
 3. Przemiany lipidów i białek zródlem energii.
 4. Powiązanie procesów metabolicznych w komórce.

Temat 4.6 w podręczniku str.132( tylko proces glikogenolizy i glukoneogenezy)

Przypominamy :

 • z jakich składników pokarmowych uzyskujemy energię ?
 • jakie enzymy biorą udział w trawieniu cukrów?
 • jakie funkcje pełni wątroba ?( funkcje związane z metabolizmem cukrów)
 • jakie pokarmy są szczególnie bogate w węglowodany?
 • jakie znasz przykłady monosacharydów , disacharydów i polisacharydów
 • jaki cukier jest głównym substratem oddychania komórkowego?

Ważne zagadnienia:

 • glukoneogeneza zachodzi głównie w wątrobie
 • polega na syntezie glukozy głównie z mleczanu, niektórych aminokwasów i glicerolu
 • jest to reakcja anaboliczna
 • glikogenoliza to proces kataboliczny , polegający na rozkładzie glikogenu
 • glikokogenogeneza – synteza glikogenu ( zachodzi w warunkach dużego zapotrzebowania na glukozę)

Praca domowa

Jakie hormony biorą udział w regulacji poziomu glukozy we krwi?

 

Klasa I wza p ( podstawy przedsiębiorczości)

Temat: Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej.

 1. Jednoosobowe firmy osób fizycznych.
 2. Przedsiębiorstwa państwowe
 3. Spółki
 4. Związki spółek :
 • holdingi
 • koncerny
 • korporacje
 • kartele

Ważne zagadnienia:

 • korzyści wynikające z prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • rodzaje spółek

– cywilna( s.c.)

-jawna ( sp.j.)

-partnerska ( sp.p.)

-komandytowa ( sp.k.)

-komandytowo-akcyjna (SKA)

-z ograniczoną odpowiedzialnością ( z o.o.)

-akcyjna (SA)

Obejrzyjcie film na str https://www.youtube.com/watch?v=IXmwKvcpZ6A i wypiszcie zalety spółki komandytowej.

 

 

 

Witam w poniedziałek ( 11.05) klasy I T i p, I Tom g, I wza g, Ia LO g, I Ti g, 

Klasa I T i p

Temat:

Oddychanie komórkowe.

1. Istota oddychania komórkowego.

2.Rodzaje oddychania komórkowego.

3.Etapy oddychania tlenowego:

 • glikoliza
 • reakcja pomostowa
 • cykl Krebsa
 • łańcuch oddechowy

Powyższy temat lekcji opracowany jest na stronie https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

Proszę kliknąć w przedmiot biologia, lekcja 3.

Praca domowa

Zad.2/126 ( dodatkowe informacje na filmie na www.youtube.com pt. ” Cellular  Respiration and the Mighty Mitochondria”

 

Klasa I Tom g

Temat:

Różnorodność biologiczna.

 

1.Poziomy różnorodności biologicznej:

a)genetyczna

b)gatunkowa

c) ekosystemowa

2.Różnice w rozmieszczeniu organizmów na Ziemi.

3.Biomy kuli ziemskiej:

-tundry

-tajgi

-lasy liściaste i mieszane klimatu umiarkowanego

-stepy

-sawanny

-pustynie i półpustynie

-roślinność śródziemnomorska

-lasy tropikalne

Temat 1 dz.III w podręczniku.

Przypomnijcie :

 • co to jest gatunek i jak go zdefiniować,
 • co to jest ekosystem,
 • na czym polega sukcesja ekologiczna.

Ważne zagadnienia:

 • co to jest różnorodność genetyczna,
 • co to jest różnorodność gatunkowa,
 • co to jest różnorodność ekosystemowa,
 • jakie czynniki wpływają na różnorodność biologiczną,
 • jakie czynniki wpływają na rozmieszczenie organizmów na Ziemi,

Dodatkowe informacje na str.   www.zwierzeta.ekologia.pl   ,www.atlas-roslin.pl ,  www.atlas-zwierzat.pl   , www.mos.gov.pl/bioroznorodnosc

 

Klasa I wza g

Temat:

Podsumowanie wiadomości z dz.II

Odpowiadacie na pytania :

 1. Wymień zastosowania biotechnologii tradycyjnej.
 2. Wyjaśnij , czym jest biofiltr, wymień miejsca , w których są stosowane biofiltry.
 3. Wyjaśnij , co to są enzymy restrykcyjne?
 4. Wymień cele tworzenia organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
 5. Wyjaśnij , co to są komórki macierzyste i jakie mają zastosowanie w medycynie.
 6. W jakim celu klonuje się komórki?
 7. Opisz zastosowanie badań DNA w medycynie sądowej.

Odpowiedzi przesyłacie na adres bjja@vp.pl do 18.05!!!!

 

Klasa I T i g

Temat:

Różnorodność biologiczna.

 

1.Poziomy różnorodności biologicznej:

a)genetyczna

b)gatunkowa

c) ekosystemowa

2.Różnice w rozmieszczeniu organizmów na Ziemi.

3.Biomy kuli ziemskiej:

-tundry

-tajgi

-lasy liściaste i mieszane klimatu umiarkowanego

-stepy

-sawanny

-pustynie i półpustynie

-roślinność śródziemnomorska

-lasy tropikalne

Temat 1 dz.III w podręczniku.

Przypomnijcie :

 • co to jest gatunek i jak go zdefiniować,
 • co to jest ekosystem,
 • na czym polega sukcesja ekologiczna.

Ważne zagadnienia:

 • co to jest różnorodność genetyczna,
 • co to jest różnorodność gatunkowa,
 • co to jest różnorodność ekosystemowa,
 • jakie czynniki wpływają na różnorodność biologiczną,
 • jakie czynniki wpływają na rozmieszczenie organizmów na Ziemi,

Dodatkowe informacje na str.   www.zwierzeta.ekologia.pl   ,www.atlas-roslin.pl ,  www.atlas-zwierzat.pl   , www.mos.gov.pl/bioroznorodnosc

 

 

Klasa I LO g

Temat: Formy zatrudnienia.

 1. Podstawy prawne zatrudnienia.
 2. Formy zatrudnienia.
 3. Umowy o pracę.
 4. Prawa i obowiązki pracownika.
 5. Prawa i obowiązki pracodawcy.
 6. Płaca i jej funkcje.

Ważne zagadnienia!

 • Kodeks pracy
 • Podstawowe zasady prawa pracy
 • Formy zatrudnienia wynikające z nawiązania stosunku pracy:

-umowa o pracę

-powołanie

-wybór

-mianowanie

-spółdzielcza umowa o pracę

 • Formy zatrudnienia wynikające z zawarcia umowy cywilnoprawnej

-umowa- zlecenie

-umowa o dzieło

-kontrakt menedżerski

-umowa agencyjna

-wolontariat

-staż

-praktyka absolwencka

 • Jakie elementy powinna zawierać umowa  o pracę?
 • jakie są rodzaje umów o pracę?
 • jakie są formy rozwiązania umów o pracę?
 • czym jest świadectwo pracy?
 • funkcje płacy
 • płaca minimalna
 • płaca netto
 • płaca brutto
 • system płac:

-czasowy

-akordowy

-premiowy

 • koszty płacy ( ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

Dodatkowe informacje na str. https://www.fgsp.gov.pl/   i na str. https://www.zus.pl/

Zastanówcie się!

Czy płaca minimalna ma sens?

 

 

 

Witam w piątek ( 08.05) klasy I wzb p, kl. I b LO p, I Ts p

Klasa I wzb p

 

Temat: Oddychanie komórkowe.

1. Istota oddychania komórkowego.

2.Rodzaje oddychania komórkowego.

3.Etapy oddychania tlenowego:

 • glikoliza
 • reakcja pomostowa
 • cykl Krebsa
 • łańcuch oddechowy

Powyższy temat lekcji opracowany jest na stronie https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

Proszę kliknąć w przedmiot biologia, lekcja 3.

Praca domowa

Wyjaśnij znaczenie oddychania komórkowego dla organizmów ( pomoże Wam film)

 

 

Klasa I  b LO p

Temat: Oddychanie komórkowe.

1. Istota oddychania komórkowego.

2.Rodzaje oddychania komórkowego.

3.Etapy oddychania tlenowego:

 • glikoliza
 • reakcja pomostowa
 • cykl Krebsa
 • łańcuch oddechowy

Powyższy temat lekcji opracowany jest na stronie https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

Proszę kliknąć w przedmiot biologia, lekcja 3.

Praca domowa

Zad.2/126 ( film , który udostępniłam dla poprzedniej klasy również Wam pomoże zrozumieć temat, link do filmu powyżej)

 

 

Klasa I T s p

Temat:

Regulacja aktywności enzymów.

1.Aktywatory i inhibitory enzymów.

2.Wpływ czynników fizykochemicznych na działanie enzymów.

Temat w podręczniku 4.3

Podczas czytania tekstu zwróćcie uwagę na następujące zagadnienia :

 

-co oznacza termin aktywacja enzymów

-co oznacza termin inhibicja enzymów

-przykłady aktywatorów enzymów 

-przykłady inhibitorów enzymów

-jakie są rodzaje inhibitorów

-przykłady leków , które są inhibitorami

Druga część lekcji dotyczy wpływu temperatury, pH i stężenia substratu na szybkość reakcji enzymatycznej.

Na str. 118 znajduje się wykres przedstawiający zależność szybkości reakcji enzymatycznej od temperatury ( dotyczy on organizmu człowieka). Odczytajcie optymalną temperaturę. Zastanówcie się, dlaczego podwyższenie temperatury powyżej 45°C , powoduje gwałtowny  spadek szybkości reakcji enzymatycznej.

Wartość pH , przypomnijcie sobie w jakim pH działają następujące enzymy trawienne człowieka:

 • amylaza ślinowa
 • pepsyna 
 • lipaza trzustkowa
 • trypsyna
 • chymotrypsyna 

Stężenie substratu ( wykres str.119) , przeanalizujcie go , zastanówcie się , kiedy reakcja enzymatyczna osiąga wartość maksymalną .

Praca domowa

Napiszcie , w jaki sposób penicylina “zabija” bakterie.

http://www.pis.lodz.pl/kutno/europejski_dzien_wiedzy_o_antybiotykach_-_prezentacja.pdf, na stronie, którą podałam znajduje się prezentacja dotycząca antybiotyków, proszę zapoznajcie się z nią.

 

 

 

 Witam w czwartek ( 07.05) klasy I a LO g, II a LO, I wza  p, I wza g, I Ts g, I Tbg

Klasa I a LO g

Temat: Różnorodność biologiczna.

 

1.Poziomy różnorodności biologicznej:

a)genetyczna

b)gatunkowa

c) ekosystemowa

2.Różnice w rozmieszczeniu organizmów na Ziemi.

3.Biomy kuli ziemskiej:

-tundry

-tajgi

-lasy liściaste i mieszane klimatu umiarkowanego

-stepy

-sawanny

-pustynie i półpustynie

-roślinność śródziemnomorska

-lasy tropikalne

Temat 1 dz.III w podręczniku.

Przypomnijcie :

 • co to jest gatunek i jak go zdefiniować,
 • co to jest ekosystem,
 • na czym polega sukcesja ekologiczna.

Ważne zagadnienia:

 • co to jest różnorodność genetyczna,
 • co to jest różnorodność gatunkowa,
 • co to jest różnorodność ekosystemowa,
 • jakie czynniki wpływają na różnorodność biologiczną,
 • jakie czynniki wpływają na rozmieszczenie organizmów na Ziemi,

Dodatkowe informacje na str.   www.zwierzeta.ekologia.pl   ,www.atlas-roslin.pl ,  www.atlas-zwierzat.pl   , www.mos.gov.pl/bioroznorodnosc

 

Klasa IIa LO ( przyroda)

Temat: Patogeneza- ćwiczenia.

 

Klasa I wza p( biologia)

Temat:Procesy beztlenowego uzyskiwania energii.

 1. Istota fermentacji
 2. Przebieg fermentacji mleczanowej
 3. Substraty i produkty fermentacji mleczanowej
 4. Porównanie fermentacji mleczanowej z oddychaniem tlenowym.

Obejrzyjcie film o fermentacji na str https://www.youtube.com/watch?v=YbdkbCU20_M&t=70s

 

Klasa I Ts g( Biologia)

Temat;

Inżynieria genetyczna- korzyści i zagrożenia.

1.Plusy inżynierii genetycznej 

2.Minusy inżynierii genetycznej

3.Oznakowanie produktów GMO.

Proszę zapoznać się z tematem 7 z działu II. Następnie napiszcie w formie tabeli , jakie są plusy i jakie są minusy , wynikające z zastosowania technik inżynierii genetycznej w :

-badaniach naukowych

-medycynie

-rolnictwie

-przemyśle

-ochronie środowiska

Czytając temat , zwróćcie uwagę na fragment tekstu pod hasłem obawy etyczne, czyż nie jest to aktualny temat?

Cytuję ” Inżynieria genetyczna może być potencjalnie użyta w celach militarnych, do produkcji broni biologicznej, która jest skuteczna, tania i trudna do wykrycia”. Oficjalnie tego typu doświadczenia są zakazane .Mimo to stanowią potencjalne zagrożenie. Nie można bowiem wykluczyć , że zostaną użyte do stworzenia na przykład nowych wirusów czy bakterii wywołujących choroby, na które nie ma ani lekarstw , ani szczepionek.”

Praca domowa

Oceń, czy tworzenie zmodyfikowanych genetycznie organizmów powinno być dozwolone.

 

Klasa I Tb g

Temat:

Powtórzenie wiadomości z dz.II

Odpowiadacie na pytania , przesyłacie na adres bjja@vp.pl, do dnia 14.05!!

 1. Wyjaśnij , dlaczego w biologicznych metodach oczyszczania ścieków i powietrza wykorzystuje się mikroorganizmy.
 2. Określ, jaki jest cel sekwencjonowania DNA.
 3. Uzasadnij jednym argumentem słuszność tworzenia bibliotek genomowych.
 4. Wyjaśnij ,dlaczego ryzyko odrzucenia narządu wyhodowanego z komórek biorcy metodami biotechnologicznymi jest zdecydowanie mniejsze niż narządu przyjętego od zwykłego dawcy.
 5. Podaj dwa powody, dla których nie powinno się prowadzić badań nad genetycznymi modyfikacjami komórek człowieka.
 6. Wyjaśnij , na czym polega jedna z technik inżynierii genetycznej -PCR.
 7. Podaj różnicę między ligazą a enzymem restrykcyjnym.
 8. Wyjaśnij pojęcia:
 • wektor genetyczny
 • termocykler
 • biofarmaceutyki
 • profil genetyczny

 

 

Klasa I wza g

Temat:Znaczenie badań nad DNA.

1.Profil genetyczny.

2.Określanie pokrewieństwa wybranych osób.

3.Analiza DNA w badaniu przebiegu ewolucji.

Jest to ostatni temat z działu II, przeczytajcie dokładnie, zwróćcie uwagę na następujące zagadnienia:

 • w jakich dziedzinach życia wykorzystuje się obecnie informację zawartą w DNA
 • przykłady organizmów od których można pozyskiwać konkretne geny
 • co to jest profil genetyczny 
 • w jaki sposób można ustalić lub wykluczyć ojcostwo za pomocą profili genetycznych

Bardzo ciekawe informacje znajdziecie na stronie www.igs.org.pl ( Instytut Genetyki Sądowej)

Na podstawie analizy tekstu z podręcznika oraz wiadomości zawartych na powyższej stronie odpowiedzcie na pytanie.

Opisz, w jakim celu przeprowadzane są badania genetyczne w kryminalistyce, medycynie sądowej i sądownictwie.

Za tydzień podsumowanie wiadomości , proszę powtórzyć materiał !

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witam w środę ( 06.05) klasy I km, I wzbg, I tom p, II Ts

Klasa I km

Temat:Motywy i koncepcje ochrony przyrody.

1.Motywy egzystencjalne.

2.Motywy ekonomiczne.

3.Motywy etyczne.

4.Motywy estetyczne.

5. Koncepcje ochrony przyrody:

 • hipoteza Gai
 • hipoteza Medei

Zapiszcie jako notatka:

Ochrona przyrody oznacza działania zmierzające do zachowania , właściwego wykorzystania oraz odnawiania zasobów przyrody i jej składników. powody, dla których chroni się przyrodę to między innymi:

 • powody egzystencjalne
 • ekonomiczne
 • etyczne
 • estetyczne
 • strategiczne
 • patriotyczne
 • naukowe
 • społeczno-etniczne

Współcześnie problemem jest zarządzanie przyrodą w skali globalnej.

 • według zwolenników hipotezy Gai,  Ziemia przypomina żywą istotę  i ochrona przyrody powinna zmierzać do maksymalnego ograniczenia wpływu człowieka na procesy przyrodnicze, aby nie zaburzyć istniejącej równowagi.
 • według zwolenników hipotezy Medei , organizmy nieświadomie powodują zniszczenie środowiska naturalnego poprzez ciągłą egzystencję i w związku z tym, powinniśmy w odniesieniu do ochrony przyrody należy przyjąć postawę aktywną.

Obecnie łączymy obie te hipotezy .Wyznaczamy obszary chronione , gdzie nie można ingerować , ale także podejmujemy działania na obszarach, gdzie działalność człowieka jest zbyt silna.

Temat w podręczniku na str.135, nr 3 z dz.III.

 

Klasa I wzb g

Temat:

Zagrożenia różnorodności biologicznej.

1.Gatunki obce i inwazyjne.

2.Rolnictwo a bioróżnorodność

3.Efekt kaskadowy.

Temat w podręczniku na str.127 ( 2 temat dział III)

Ważne zagadnienia

 • jakie są obecnie przyczyny wymierania gatunków?
 • co to są gatunki obce?
 • co to są gatunki inwazyjne, przykłady.
 • co to jest efekt kaskadowy na przykładzie wyginięcia wydry morskiej( opis na str 131)
 • przykłady gatunków, które wyginęły na terenie Polski.

 

Klasa I tom p

 

Temat:Procesy beztlenowego uzyskiwania energii.

1.Rodzaje fermentacji.

2.Etapy przebiegu fermentacji mleczanowej i alkoholowej.

3.Znaczenie fermentacji.

Temat 4.5 w podręczniku str.127

Ważne zagadnienia:

 • czym jest fermentacja?
 • rodzaje fermentacji- skupiamy się na fermentacji mleczanowej i alkoholowej
 • etapy fermentacji mleczanowej
 • porównanie fermentacji mleczanowej i oddychania tlenowego
 • jakie znaczenie ma proces fermentacji mleczanowej i alkoholowej

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/zadalnelekcje , podany temat znajduje się w temacie oddychanie komórkowe , jako zagadnienie nr2.

Praca domowa

Zad. 2 i 4/131 ( podręcznik)

 

Klasa II Ts- podstawy przedsiębiorczości

Temat: Procesy globalizacji.

 1. Globalizacja i jej płaszczyzny.
 2. Globalne korporacje.
 3. Pozytywne i negatywne skutki globalizacji.

Po obejrzeniu filmów na stronach https://www.youtube.com/watch?v=Nw8kRPu0i-o    ,

 

Napiszcie , jakie są zalety i wady procesu globalizacji.

 


 Witam we wtorek ( 05.05.) klasy I a LO g, kl. IIa LO, kl.I Tb p, kl.I wza p, kl. I a LO p, kl.I Ts 

Klasa I a LO g

Temat: Rozmowa kwalifikacyjna – cd.

 

Klasa II a LO -przyroda

Temat: Badania prenatalne.

 1. Inwazyjne i nieinwazyjne badania prenatalne.
 2. Pozytywne i negatywne aspekty badań prenatalnych.

Temat na str.73

W klasie I na lekcjach biologii omawialiśmy zagadnienia związane z badaniami prenatalnymi.

Przypominam :

 • badania nieinwazyjne ( USG, analiza biochemiczna krwi matki)
 • badania inwazyjne ( amniopunkcja, kordocenteza, biopsja kosmówki)

Zastanówcie się:

 • jakie są plusy badań prenatalnych
 • jakie są minusy badań prenatalnych

Praca domowa

Przedstaw swoje stanowisko w sprawie stosowania badań prenatalnych.

 

Klasa I Tb p

Temat:

Oddychanie komórkowe.

1. Istota oddychania komórkowego.

2.Rodzaje oddychania komórkowego.

3.Etapy oddychania tlenowego:

 • glikoliza
 • reakcja pomostowa
 • cykl Krebsa
 • łańcuch oddechowy

Powyższy temat lekcji opracowany jest na stronie https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

Proszę kliknąć w przedmiot biologia, lekcja 3.

Praca domowa

Wyjaśnij znaczenie oddychania komórkowego dla organizmów.

 

Klasa I wza p- podstawy przedsiębiorczości

Temat: Biznesplan.

1.biznesplan- pojęcie.

2.Zasady tworzenia biznesplanu.

3.Struktura biznesplanu i jego podstawowe elementy.

Temat na str.182

Napiszcie:

 • co to jest biznesplan
 • kiedy opracowuje się biznesplan
 • jakie elementy powinien zawierać biznesplan

Na stronie https://www.youtube.com/watch?v=aKw-PHJCKE8, znajduje się film dotyczący biznesplanu. Proszę obejrzeć!

 

Klasa I a LO p

Temat:Procesy beztlenowego uzyskiwania energii.

1.Rodzaje fermentacji.

2.Etapy przebiegu fermentacji mleczanowej i alkoholowej.

3.Znaczenie fermentacji.

Temat 4.5 w podręczniku str.127

Ważne zagadnienia:

 • czym jest fermentacja?
 • rodzaje fermentacji- skupiamy się na fermentacji mleczanowej i alkoholowej
 • etapy fermentacji mleczanowej
 • porównanie fermentacji mleczanowej i oddychania tlenowego
 • jakie znaczenie ma proces fermentacji mleczanowej i alkoholowej

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/zadalnelekcje , podany temat znajduje się w temacie oddychanie komórkowe , jako zagadnienie nr2.

Praca domowa

Zad. 2 i 4/131 ( podręcznik)

 

Klasa I Ts g-podstawy przedsiębiorczości

Temat: Podatki i ich rodzaje.

 1. Pojęcie, funkcje i rodzaje podatków.
 2. Podatek VAT.

Ważne zagadnienia:

 • czym są podatki?
 • kto płaci podatki?
 • co oznacza termin podatek bezpośredni?
 • co oznacza termin podatek pośreni?
 • czym jest podatek VAT?
 • Jaki jest cel płacenia podatków?

Dodatkowe informacje znajdziecie w filmie na stronie https://www.youtube.com/watch?v=03uqi1hy3b8

Praca domowa 

Dokonaj charakterystyki następujących podatków:

 • karta podatkowa
 • podatek VAT
 • podatek akcyzowy

 

 

Witam w poniedziałek ( 04.05) klasy I Ti p, I Tom g, I wza g, I a LO g, I Ti g.

Klasa I T i p

Temat: Regulacja aktywności enzymów.

1.Aktywatory i inhibitory enzymów.

2.Wpływ czynników fizykochemicznych na działanie enzymów.

Temat w podręczniku 4.3

Podczas czytania tekstu zwróćcie uwagę na następujące zagadnienia :

 

-co oznacza termin aktywacja enzymów

-co oznacza termin inhibicja enzymów

-przykłady aktywatorów enzymów 

-przykłady inhibitorów enzymów

-jakie są rodzaje inhibitorów

-przykłady leków , które są inhibitorami

Druga część lekcji dotyczy wpływu temperatury, pH i stężenia substratu na szybkość reakcji enzymatycznej.

Na str. 118 znajduje się wykres przedstawiający zależność szybkości reakcji enzymatycznej od temperatury ( dotyczy on organizmu człowieka). Odczytajcie optymalną temperaturę. Zastanówcie się, dlaczego podwyższenie temperatury powyżej 45°C , powoduje gwałtowny  spadek szybkości reakcji enzymatycznej.

Wartość pH , przypomnijcie sobie w jakim pH działają następujące enzymy trawienne człowieka:

 • amylaza ślinowa
 • pepsyna 
 • lipaza trzustkowa
 • trypsyna
 • chymotrypsyna 

Stężenie substratu ( wykres str.119) , przeanalizujcie go , zastanówcie się , kiedy reakcja enzymatyczna osiąga wartość maksymalną .

Praca domowa

Napiszcie , w jaki sposób penicylina “zabija” bakterie.

http://www.pis.lodz.pl/kutno/europejski_dzien_wiedzy_o_antybiotykach_-_prezentacja.pdf, na stronie, którą podałam znajduje się prezentacja dotycząca antybiotyków, proszę zapoznajcie się z nią.

 

 

Klasa I Tom g

Temat: Powtórzenie wiadomości z dz.II

Odpowiadacie na pytania , przesyłacie na adres bjja@vp.pl, do dnia 11.05!!

 1. Wyjaśnij , dlaczego w biologicznych metodach oczyszczania ścieków i powietrza wykorzystuje się mikroorganizmy.
 2. Określ, jaki jest cel sekwencjonowania DNA.
 3. Uzasadnij jednym argumentem słuszność tworzenia bibliotek genomowych.
 4. Wyjaśnij ,dlaczego ryzyko odrzucenia narządu wyhodowanego z komórek biorcy metodami biotechnologicznymi jest zdecydowanie mniejsze niż narządu przyjętego od zwykłego dawcy.
 5. Podaj dwa powody, dla których nie powinno się prowadzić badań nad genetycznymi modyfikacjami komórek człowieka.
 6. Wyjaśnij , na czym polega jedna z technik inżynierii genetycznej -PCR.
 7. Podaj różnicę między ligazą a enzymem restrykcyjnym.
 8. Wyjaśnij pojęcia:
 • wektor genetyczny
 • termocykler
 • biofarmaceutyki
 • profil genetyczny

 

Klasa I wza g

Temat:

Inżynieria genetyczna- korzyści i zagrożenia.

1.Plusy inżynierii genetycznej 

2.Minusy inżynierii genetycznej

3.Oznakowanie produktów GMO.

Proszę zapoznać się z tematem 7 z działu II. Następnie napiszcie w formie tabeli , jakie są plusy i jakie są minusy , wynikające z zastosowania technik inżynierii genetycznej w :

-badaniach naukowych

-medycynie

-rolnictwie

-przemyśle

-ochronie środowiska

Czytając temat , zwróćcie uwagę na fragment tekstu pod hasłem obawy etyczne, czyż nie jest to aktualny temat?

Cytuję ” Inżynieria genetyczna może być potencjalnie użyta w celach militarnych, do produkcji broni biologicznej, która jest skuteczna, tania i trudna do wykrycia”. Oficjalnie tego typu doświadczenia są zakazane .Mimo to stanowią potencjalne zagrożenie. Nie można bowiem wykluczyć , że zostaną użyte do stworzenia na przykład nowych wirusów czy bakterii wywołujących choroby, na które nie ma ani lekarstw , ani szczepionek.”

Praca domowa

Oceń, czy tworzenie zmodyfikowanych genetycznie organizmów powinno być dozwolone.

 

Klasa I T ig

Temat: Powtórzenie wiadomości z dz.II

Odpowiadacie na pytania , przesyłacie na adres bjja@vp.pl, do dnia 11.05!!

 1. Wyjaśnij , dlaczego w biologicznych metodach oczyszczania ścieków i powietrza wykorzystuje się mikroorganizmy.
 2. Określ, jaki jest cel sekwencjonowania DNA.
 3. Uzasadnij jednym argumentem słuszność tworzenia bibliotek genomowych.
 4. Wyjaśnij ,dlaczego ryzyko odrzucenia narządu wyhodowanego z komórek biorcy metodami biotechnologicznymi jest zdecydowanie mniejsze niż narządu przyjętego od zwykłego dawcy.
 5. Podaj dwa powody, dla których nie powinno się prowadzić badań nad genetycznymi modyfikacjami komórek człowieka.
 6. Wyjaśnij , na czym polega jedna z technik inżynierii genetycznej -PCR.
 7. Podaj różnicę między ligazą a enzymem restrykcyjnym.
 8. Wyjaśnij pojęcia:
 • wektor genetyczny
 • termocykler
 • biofarmaceutyki
 • profil genetyczny

 

Klasa I a LO g

Temat: Rozmowa kwalifikacyjna.

1.Proces rekrutacji.

2. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

3.Najczęstsze pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

4.Błędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Bardzo przydatne informacje znajdziecie na stronie https://www.youtube.com/watch?v=gGRfIQp937g

Czytając temat w podręczniku zwróćcie szczególną uwagę, na fragment “Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?”

 

 

 

 

 

 Witam w czwartek( 30.04) klasy I a LO, II a LO, I wza p, I Ts g, I Tb g

 

Klasa I LO g

Temat: Podsumowanie wiadomości z dz.II

Zamiast klasycznego podsumowania proponuję  zadanie.

Na podstawie trzech artykułów ( nie są obszerne 🙂 !)  ze str. www.biotechnolog.pl  ( zakładka komórki macierzyste), napiszcie jakie zastosowanie mogą mieć komórki macierzyste, jakie szanse i  zagrożenia niesie ze sobą  terapia komórkami macierzystymi.

Na początku pracy napiszcie , co to są komórki macierzyste, jakie są rodzaje komórek macierzystych ,jakie mają właściwości . Na końcu pracy nie zapomnijcie napisać tytułów artykułów na podstawie , których piszecie.

Praca do oddania za tydzień ! Adres znacie!

 

Klasa II a LO

Temat: Mutacje genetyczne i ich wykrywanie.

1.Mutacje genowe.

2.Mutacje chromosomowe.

3.Mutacje genomowe.

4.Przyczyny mutacji.

5.Wykrywanie mutacji.

Przypominamy informacje z klasy I o mutacjach genetycznych. Wiadomości dotyczące wykrywania mutacji są w podręczniku na str.72, dodatkowe informacje na str.   https://www.genesis.pl/oferta/diagnostyka-chorob-rzadkich-i-wad-wrodzonych/  ,http://www.emedica.pl/choroby/opis/149-mukowiscydoza.html

 

 

Klasa I wza p

Biologia

Temat: Oddychanie komórkowe.

1. Istota oddychania komórkowego.

2.Rodzaje oddychania komórkowego.

3.Etapy oddychania tlenowego:

 • glikoliza
 • reakcja pomostowa
 • cykl Krebsa
 • łańcuch oddechowy

Powyższy temat lekcji opracowany jest na stronie https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

Proszę kliknąć w przedmiot biologia, lekcja 3.

Praca domowa

Wyjaśnij znaczenie oddychania komórkowego dla organizmów.

 

Klasa I Ts g

Temat: Klonowanie -tworzenie genetycznych kopii.

1.Naturalne klonowanie-rozmnażanie bezpłciowe.

2. Klonowanie DNA i komórek.

3.Klonowanie roślin.

4.Klonowanie zwierząt.

5.Klonowanie DOLLY.

Temat w podręczniku str.97 ( 6 temat dz.II)

Ważne zagadnienia:

 • czym jest klonowanie/
 • na czym polega klonowanie komórek?
 • w jakim celu klonuje się komórki?
 • na czym polega klonowanie zwierząt metodą transplantacji jąder komórkowych?
 • jakie są rodzaje klonowania?
 • w jaki sposób sklonowano owcę Dolly?

Dodatkowe informacje na str. www.biotechnolog.pl w zakładce klonowanie.

 

Klasa I Tb g

Temat: Znaczenie badań nad DNA.

1.Profil genetyczny.

2.Określanie pokrewieństwa wybranych osób.

3.Analiza DNA w badaniu przebiegu ewolucji.

Jest to ostatni temat z działu II, przeczytajcie dokładnie, zwróćcie uwagę na następujące zagadnienia:

 • w jakich dziedzinach życia wykorzystuje się obecnie informację zawartą w DNA
 • przykłady organizmów od których można pozyskiwać konkretne geny
 • co to jest profil genetyczny 
 • w jaki sposób można ustalić lub wykluczyć ojcostwo za pomocą profili genetycznych

Bardzo ciekawe informacje znajdziecie na stronie www.igs.org.pl ( Instytut Genetyki Sądowej)

Na podstawie analizy tekstu z podręcznika oraz wiadomości zawartych na powyższej stronie odpowiedzcie na pytanie.

Opisz, w jakim celu przeprowadzane są badania genetyczne w kryminalistyce, medycynie sądowej i sądownictwie.

Za tydzień podsumowanie wiadomości , proszę powtórzyć materiał !

 


 

 

 

 

 

 Witam w środę ( 29.04) klasy I km, I wzb g, I tom p, II Ts

 

 

Klasa I km

Przypominam o przysyłaniu prac, nie wszyscy jeszcze nadesłali pracę domową!!!!!

Temat: Zagrożenia różnorodności biologicznej.

1.Gatunki obce i inwazyjne.

2.Rolnictwo a bioróżnorodność

3.Efekt kaskadowy.

Temat w podręczniku na str.127 ( 2 temat dział III)

Ważne zagadnienia

 • jakie są obecnie przyczyny wymierania gatunków?
 • co to są gatunki obce?
 • co to są gatunki inwazyjne, przykłady.
 • co to jest efekt kaskadowy na przykładzie wyginięcia wydry morskiej( opis na str 131)
 • przykłady gatunków, które wyginęły na terenie Polski.

 

Klasa I wzb g

Temat: Podsumowanie wiadomości z dz.II

Odpowiadacie na pytania :

 1. Wymień zastosowania biotechnologii tradycyjnej.
 2. Wyjaśnij , czym jest biofiltr, wymień miejsca , w których są stosowane biofiltry.
 3. Wyjaśnij , co to są enzymy restrykcyjne?
 4. Wymień cele tworzenia organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
 5. Wyjaśnij , co to są komórki macierzyste i jakie mają zastosowanie w medycynie.
 6. W jakim celu klonuje się komórki?
 7. Opisz zastosowanie badań DNA w medycynie sądowej.

Odpowiedzi przesyłacie na adres bjja@vp.pl do 06.05.2020!!!!!!!!!!

 

Klasa II Ts

Temat: Handel zagraniczny.

1.Pojęcie i zakres współpracy zagranicznej.

2.Partnerzy handlowi Polski.

3.Kurs walut a handel zagraniczny.

Jest to I temat ostatniego działu w podręczniku.

Dodatkowe informacje na str. https://www.biznes.gov.pl/pl w zakładce handel zagraniczny.

Wciąż nie wszyscy przesłali odpowiedzi, proszę o natychmiastowe uzupełnienie!!

 

 

 

 

Witam we wtorek ( 28.04) klasy II aLO, I Tb p, I wza p, I a LO p, I Ts g, I a LO g.

Klasa II a LO

Temat: Detekcja patogenów.

1.Molekularne i immunologiczne metody wykrywania patogenów.

Temat 14,. str 70

Ważne zagadnienia!

-Czym zajmuje się etiologia?

-czym zajmuje się patogeneza?

-na czym polega metoda PCR? ( przypomnienie z kl.I )

-jakie jest zastosowanie diagnostyki molekularnej w medycynie i mikrobiologii ( schemat str 70)

-testy immunologiczne ( Western blot i Elisa) – zastosowanie

 

 

Klasa I tb p

Temat: Regulacja aktywności enzymów.

1.Aktywatory i inhibitory enzymów.

2.Wpływ czynników fizykochemicznych na działanie enzymów.

Temat w podręczniku 4.3

Podczas czytania tekstu zwróćcie uwagę na następujące zagadnienia :

 

-co oznacza termin aktywacja enzymów

-co oznacza termin inhibicja enzymów

-przykłady aktywatorów enzymów 

-przykłady inhibitorów enzymów

-jakie są rodzaje inhibitorów

-przykłady leków , które są inhibitorami

Druga część lekcji dotyczy wpływu temperatury, pH i stężenia substratu na szybkość reakcji enzymatycznej.

Na str. 118 znajduje się wykres przedstawiający zależność szybkości reakcji enzymatycznej od temperatury ( dotyczy on organizmu człowieka). Odczytajcie optymalną temperaturę. Zastanówcie się, dlaczego podwyższenie temperatury powyżej 45°C , powoduje gwałtowny  spadek szybkości reakcji enzymatycznej.

Wartość pH , przypomnijcie sobie w jakim pH działają następujące enzymy trawienne człowieka:

 • amylaza ślinowa
 • pepsyna 
 • lipaza trzustkowa
 • trypsyna
 • chymotrypsyna 

Stężenie substratu ( wykres str.119) , przeanalizujcie go , zastanówcie się , kiedy reakcja enzymatyczna osiąga wartość maksymalną .

Praca domowa

Napiszcie , w jaki sposób penicylina “zabija” bakterie.

http://www.pis.lodz.pl/kutno/europejski_dzien_wiedzy_o_antybiotykach_-_prezentacja.pdf, na stronie, którą podałam znajduje się prezentacja dotycząca antybiotyków, proszę zapoznajcie się z nią.

 

Klasa I wza p

Temat: Cele i rodzaje działalności gospodarczej.

1.Społeczne i ekonomiczne cele działalności gospodarczej.

2.Rodzaje działalności gospodarczej:

 • przemysłowa
 • budowlana
 • usługowa

3.Polska Klasyfikacja Działalności ( PKD)

4.Klasyfikacja przedsiębiorstw.

Temat w podręczniku 1 z dz. 6 ( Przedsiębiorstwo)

Ważne zagadnienia.

 • jakie są społeczne cele działalności gospodarczej?
 • jakie są ekonomiczne cele działalności gospodarczej?
 • co to jest PKD?
 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • podział przedsiębiorstw na mikro, małe , średnie i duże przedsiębiorstwa.

Ważne informacje dotyczące przedsiębiorców znajdziecie na str  https:// www.biznes.gov.pl/pl

 

Klasa I a LO

Temat: Oddychanie komórkowe.

1.Przebieg i znaczenie oddychania tlenowego.

2.Mitochondrium a oddychanie tlenowe.

3.Czynniki wpływające na intensywność oddychania komórkowego.

Temat str. 122 ( 4.4)

Ważne zagadnienia:

 • czym jest oddychanie komórkowe?
 • jakie są główne rodzaje oddychania komórkowego ?
 • skąd organizmy biorą związki organiczne potrzebne do oddychania komórkowego?
 • jakie są etapy oddychania komórkowego?
 • gdzie zachodzą poszczególne etapy oddychania komórkowego?
 • ile cząsteczek ATP powstaje z utleniania jednej cząsteczki glukozy?
 • jakie czynniki wpływają na intensywność oddychania komórkowego?

Dodatkowe informacje znajdziecie na str. https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Wchodzimy w przedmiot biologia, lekcja o oddychaniu komórkowym to lekcja nr 3.

Praca domowa 

Zad 2/126 ( podręcznik )

 

Klasa I Ts g

Temat: Podsumowanie wiadomości z dz. ” Pieniądz i bankowość”

Odpowiadacie na pytania:

1.Czym są kryptowaluty? , podaj przykłady

2. Co to jest deflacja?

3.Wskaż różnice między bankami a SKOK-ami.

4.Podaj nazwę i funkcje banku centralnego w Polsce.

5.Jak wybrać najlepszą lokatę?

6.Podaj różnice pomiędzy kredytem a pożyczką.

7.Jakie są zalety inwestowania w fundusze?

8. Jaką rolę w gospodarce odgrywa Giełda Papierów Wartościowych?

9.Wyjaśnij pojęcia:

 • hossa
 • bessa
 • dywidenda
 • stopa inflacji
 • limit debetowy

Odpowiedzi przesyłacie na adres bjja@vp.pl do dn.06.04!!!!!

 

Klasa I aLO g

Czekam na dokumenty aplikacyjne.

 


 

 

 

 

 Witam w poniedziałek ( 27.04) klasy I Ti p, I Tom g, I wza p, I a LOg, I Ti g

Klasa I Ti p

Temat:Budowa i działanie enzymów. 

1.Budowa i właściwości enzymów.

2.Mechanizm działania enzymów.

3.Wpływ działania enzymów na białka.

Przeczytajcie temat 4.2 na str 112.Jako notatkę, odpowiedzcie na pytania:

-co to są enzymy?

-jak zbudowane są enzymy?

-podajcie nazwy enzymów , które trawią; białka, cukry ( skrobię, laktozę, celulozę) i lipidy.

Praca domowa 

Zad3/115 

 

Klasa I tom g

Temat: Znaczenie badań nad DNA.

1.Profil genetyczny.

2.Określanie pokrewieństwa wybranych osób.

3.Analiza DNA w badaniu przebiegu ewolucji.

Jest to ostatni temat z działu II, przeczytajcie dokładnie, zwróćcie uwagę na następujące zagadnienia:

 • w jakich dziedzinach życia wykorzystuje się obecnie informację zawartą w DNA
 • przykłady organizmów od których można pozyskiwać konkretne geny
 • co to jest profil genetyczny 
 • w jaki sposób można ustalić lub wykluczyć ojcostwo za pomocą profili genetycznych

Bardzo ciekawe informacje znajdziecie na stronie www.igs.org.pl ( Instytut Genetyki Sądowej)

Na podstawie analizy tekstu z podręcznika oraz wiadomości zawartych na powyższej stronie odpowiedzcie na pytanie.

Opisz, w jakim celu przeprowadzane są badania genetyczne w kryminalistyce, medycynie sądowej i sądownictwie.

Za tydzień podsumowanie wiadomości , proszę powtórzyć materiał !

 

Klasa I wza p

Temat: Etyka w pracy i ochrona praw pracowniczych.

1.Etyczne i nieetyczne zachowania pracodawcy.

2.Mobbing w pracy .

3.Nieetyczne zachowania pracownika.

4.Rola Państwowej Inspekcji Pracy.

Temat 7 na str.167, przeczytajcie i zapiszcie notatkę, odpowiadając na pytania:

– co to znaczy etyczny pracodawca?

-wymień pięć nieetycznych zachowań pracodawcy

-co to jest mobbing?

-jakie mogą być skutki mobbingu?

-wymień pięć nieetycznych zachowań pracownika

-jaką rolę spełnia Państwowa Inspekcja Pracy ( PIP)

 

Klasa I a LO g

Temat: Poszukiwanie pracy – dokumenty aplikacyjne.

1.Życiorys zawodowy( curriculum vitae)

2.List motywacyjny.

3. Europass CV

Zapoznajcie się z materiałem w podręczniku na temat przygotowywania CV i listu motywacyjnego.

Wiadomości o Europass CV ( jednolity wzorzec dokumentu , pozwalający przedstawić swoje umiejętności i kompetencje w sposób zrozumiały dla europejskich pracodawców, jest to życiorys i list motywacyjny w jednym).

Więcej informacji o Europass  znajdziecie na stronie https://europass.cedefop.europa.eu/pl

Praca domowa

Przygotuj własne CV i list motywacyjny w odpowiedzi na wybrane , znalezione przez siebie ogłoszenie o pracy.

Dokumenty wraz z ogłoszeniem przesyłacie na adres bjja@vp.pl do 04.05.

 

Klasa Klasa I Ti g

Temat: Znaczenie badań nad DNA.

1.Profil genetyczny.

2.Określanie pokrewieństwa wybranych osób.

3.Analiza DNA w badaniu przebiegu ewolucji.

Jest to ostatni temat z działu II, przeczytajcie dokładnie, zwróćcie uwagę na następujące zagadnienia:

 • w jakich dziedzinach życia wykorzystuje się obecnie informację zawartą w DNA
 • przykłady organizmów od których można pozyskiwać konkretne geny
 • co to jest profil genetyczny 
 • w jaki sposób można ustalić lub wykluczyć ojcostwo za pomocą profili genetycznych

Bardzo ciekawe informacje znajdziecie na stronie www.igs.org.pl ( Instytut Genetyki Sądowej)

Na podstawie analizy tekstu z podręcznika oraz wiadomości zawartych na powyższej stronie odpowiedzcie na pytanie.

Opisz, w jakim celu przeprowadzane są badania genetyczne w kryminalistyce, medycynie sądowej i sądownictwie.

Za tydzień podsumowanie wiadomości , proszę powtórzyć materiał !

 


 

 

 

 

 

Proszę o przesyłanie zaległych materiałów!!!!

Witam w piątek ( 24.04)  klasy I wzb p, I LO p, I Ts p.

Klasa I wzb p

 

Temat: Wpływ czynników fizykochemicznych na aktywność enzymów.

1.Wpływ temperatury i pH na aktywność enzymów.

Zapiszcie w zeszycie

Enzymy działają w określonym zakresie temperatury. Jej wzrost o każde 10° C średnio dwukrotnie zwiększa szybkość dowolnej reakcji chemicznej.Reguła ta odnosi się także do reakcji enzymatycznych , ale tylko w określonych granicach , najczęściej między 0°C a 45° C, dalszy wzrost temperatury powoduje denaturację białek enzymatycznych.Za optymalną dla działania większości enzymów człowieka uważa się temperaturę ok.37°C.

Wartość pH ma również istotne znaczenie dla aktywności enzymów.Większość z nich wykazuje swoją maksymalną aktywność w określonym , często wąskim przedziale pH.

Podaję przykłady enzymów trawiennych człowieka i pH , w którym działają.

 • pepsyna ( enzym trawiący białka) optymalne środowisko to pH=2
 • amylaza ślinowa ( enzym trawiący węglowodany) optymalne środowisko to pH =7
 • trypsyna ( enzym trawiący białka) optymalne środowisko pH=8

 

Klasa I  b LO p

Temat: Regulacja aktywności enzymów.

1.Aktywatory i inhibitory enzymów.

2.Wpływ czynników fizykochemicznych na działanie enzymów.

Temat w podręczniku 4.3

Podczas czytania tekstu zwróćcie uwagę na następujące zagadnienia :

-co oznacza termin aktywacja enzymów

-co oznacza termin inhibicja enzymów

-przykłady aktywatorów enzymów 

-przykłady inhibitorów enzymów

-jakie są rodzaje inhibitorów

-przykłady leków , które są inhibitorami

Druga część lekcji dotyczy wpływu temperatury, pH i stężenia substratu na szybkość reakcji enzymatycznej.

Na str. 118 znajduje się wykres przedstawiający zależność szybkości reakcji enzymatycznej od temperatury ( dotyczy on organizmu człowieka). Odczytajcie optymalną temperaturę. Zastanówcie się, dlaczego podwyższenie temperatury powyżej 45°C , powoduje gwałtowny  spadek szybkości reakcji enzymatycznej.

Wartość pH , przypomnijcie sobie w jakim pH działają następujące enzymy trawienne człowieka:

 • amylaza ślinowa
 • pepsyna 
 • lipaza trzustkowa
 • trypsyna
 • chymotrypsyna 

Stężenie substratu ( wykres str.119) , przeanalizujcie go , zastanówcie się , kiedy reakcja enzymatyczna osiąga wartość maksymalną .

Praca domowa

Napiszcie , w jaki sposób penicylina “zabija” bakterie.

http://www.pis.lodz.pl/kutno/europejski_dzien_wiedzy_o_antybiotykach_-_prezentacja.pdf, na stronie, którą podałam znajduje się prezentacja dotycząca antybiotyków, proszę zapoznajcie się z nią.

 

Klasa I T s p

Temat: Budowa i działanie enzymów.

1.Budowa i właściwości enzymów.

2.Mechanizm działania enzymów.

3.Wpływ działania enzymów na białka.

Przeczytajcie temat 4.2 na str 112.Jako notatkę, odpowiedzcie na pytania:

-co to są enzymy?

-jak zbudowane są enzymy?

-podajcie nazwy enzymów , które trawią; białka, cukry ( skrobię, laktozę, celulozę) i lipidy.

Praca domowa 

Zad3/115 

 

Witam w czwartek ( 23.04) klasy I a LO g, II a LO, I wza p, I Ts g, I Tb g

Klasa I a LO g

Temat:Znaczenie badań nad DNA.

1.Profil genetyczny.

2.Określanie pokrewieństwa wybranych osób.

3.Analiza DNA w badaniu przebiegu ewolucji.

Jest to ostatni temat z działu II, przeczytajcie dokładnie, zwróćcie uwagę na następujące zagadnienia:

 • w jakich dziedzinach życia wykorzystuje się obecnie informację zawartą w DNA
 • przykłady organizmów od których można pozyskiwać konkretne geny
 • co to jest profil genetyczny 
 • w jaki sposób można ustalić lub wykluczyć ojcostwo za pomocą profili genetycznych

Bardzo ciekawe informacje znajdziecie na stronie www.igs.org.pl ( Instytut Genetyki Sądowej)

Na podstawie analizy tekstu z podręcznika oraz wiadomości zawartych na powyższej stronie odpowiedzcie na pytanie.

Opisz, w jakim celu przeprowadzane są badania genetyczne w kryminalistyce, medycynie sądowej i sądownictwie.

Za tydzień podsumowanie wiadomości , proszę powtórzyć materiał !

 

Klasa II a LO

Temat:Polimery biodegradowalne.

1.Biodegradacja

2.Nowoczesne biopolimery

Jest to temat 13 str 65

Proszę zapisać jako notatkę:

-co to jest biodegradacja

-jakie mikroorganizmy biorą udział w tym procesie biodegradacji

-jakie zastosowanie mają polimery

 

KLasa I wza p

Temat: Wpływ czynników fizykochemicznych na aktywność enzymów.

1.Wpływ temperatury i pH na aktywność enzymów.

Zapiszcie w zeszycie

Enzymy działają w określonym zakresie temperatury. Jej wzrost o każde 10° C średnio dwukrotnie zwiększa szybkość dowolnej reakcji chemicznej.Reguła ta odnosi się także do reakcji enzymatycznych , ale tylko w określonych granicach , najczęściej między 0°C a 45° C, dalszy wzrost temperatury powoduje denaturację białek enzymatycznych.Za optymalną dla działania większości enzymów człowieka uważa się temperaturę ok.37°C.

Wartość pH ma również istotne znaczenie dla aktywności enzymów.Większość z nich wykazuje swoją maksymalną aktywność w określonym , często wąskim przedziale pH.

Podaję przykłady enzymów trawiennych człowieka i pH , w którym działają.

 • pepsyna ( enzym trawiący białka) optymalne środowisko to pH=2
 • amylaza ślinowa ( enzym trawiący węglowodany) optymalne środowisko to pH =7
 • trypsyna ( enzym trawiący białka) optymalne środowisko pH=8

Klasa I Ts g

Temat:Terapia genowa.

1.Hodowla tkanek i narządów do transplantacji 

2.Komórki macierzyste

3.Terapia genowa

4.Materiały medyczne nowej generacji.

Jest to kontynuacja tematu 5 z działu II, przeczytajcie go , zwróćcie uwagę na następujące zagadnienia.

-w jakim celu hoduje się tkanki i narządy?

-czym zajmuje się transplantologia?

-co to są komórki macierzyste?

-jakie mają właściwości komórki macierzyste?

-jakie choroby można obecnie leczyć komórkami macierzystymi?

Przeanalizujcie przykład zastosowania  terapii genowej w leczeniu ślepoty Lebera (str 94-95), zastanówcie się , czy jest to w pełni bezpieczna  i skuteczna metoda leczenia.

Klasa I Tb g

Temat:Inżynieria genetyczna- korzyści i zagrożenia.

1.Plusy inżynierii genetycznej 

2.Minusy inżynierii genetycznej

3.Oznakowanie produktów GMO.

Proszę zapoznać się z tematem 7 z działu II. Następnie napiszcie w formie tabeli , jakie są plusy i jakie są minusy , wynikające z zastosowania technik inżynierii genetycznej w :

-badaniach naukowych

-medycynie

-rolnictwie

-przemyśle

-ochronie środowiska

Czytając temat , zwróćcie uwagę na fragment tekstu pod hasłem obawy etyczne, czyż nie jest to aktualny temat?

Cytuję ” Inżynieria genetyczna może być potencjalnie użyta w celach militarnych, do produkcji broni biologicznej, która jest skuteczna, tania i trudna do wykrycia”. Oficjalnie tego typu doświadczenia są zakazane .Mimo to stanowią potencjalne zagrożenie. Nie można bowiem wykluczyć , że zostaną użyte do stworzenia na przykład nowych wirusów czy bakterii wywołujących choroby, na które nie ma ani lekarstw , ani szczepionek.”

Praca domowa

Przeczytajcie fragmenty artykułów pt. ” Kat w fartuchu”, znajduje się on na końcu tematu lekcji, a następnie napiszcie , jakie jest Wasze zdanie na temat doświadczeń na zwierzętach . Pracę można wykonać w formie prezentacji multimedialnej lub opisowej ( wypracowanie), proszę podajcie konkretne argumenty i je uzasadnijcie.

Pracę wyślijcie na adres bjja@vp.pl do 30.04. Koniecznie w mailu wpiszcie imię i nazwisko, oraz klasę.

 

Witam w środę ( 22.04) klasy I km, I wzb g,II Ts g.

Klasa I km

Temat: Różnorodność biologiczna.

1.Poziomy różnorodności biologicznej:

a)genetyczna

b)gatunkowa

c) ekosystemowa

2.Różnice w rozmieszczeniu organizmów na Ziemi.

3.Biomy kuli ziemskiej:

-tundry

-tajgi

-lasy liściaste i mieszane klimatu umiarkowanego

-stepy

-sawanny

-pustynie i półpustynie

-roślinność śródziemnomorska

-lasy tropikalne

Czytacie temat 1 z działu III. Napiszcie notatkę :

Różnorodność genetyczna to zmienność przedstawicieli jednego gatunku, wynikająca z obecności w populacji wielu alleli tego samego genu. Dzięki zróżnicowaniu genetycznemu przedstawiciele tego samego gatunku różnią się wyglądem , właściwościami fizjologicznymi a także zachowaniem.

Różnorodność gatunkowa to bogactwo gatunków organizmów występujących na Ziemi.

Różnorodność ekosystemowa to zróżnicowanie siedlisk i zamieszkujących je organizmów.

Praca domowa 

Dokonaj charakterystyki biomu- tundra i lasy tropikalne, biorąc pod uwagę: 

-gatunki roślin i zwierząt, które je zamieszkują

-warunki klimatyczne

-przystosowania w budowie i fizjologii zwierząt i roślin do warunków życia w tundrze i w lasach tropikalnych, napiszcie je na konkretnych przykładach.

Odpowiedzi prześlijcie na adres bjja@vp.pl  do przyszłej środy, wszystkie notatki i prace domowe zapisujcie systematycznie w zeszycie.

 

Klasa I wzb g

Temat:Znaczenie badań nad DNA.

1.Profil genetyczny.

2.Określanie pokrewieństwa wybranych osób.

3.Analiza DNA w badaniu przebiegu ewolucji.

Czytacie temat 8 z działu II, napiszcie notatkę.

Profil genetyczny to zbiór charakterystycznych sekwencji nukleotydów DNA dla danej osoby.

Profile genetyczne stworzone na potrzeby kryminalistyki i sądownictwa stanowią użyteczne narzędzie pozwalające na identyfikację osób, zwłok lub ludzkich szczątków.W każdym przypadku niezbędne jest porównanie otrzymanego profilu DNA danej osoby np.ofiary katastrofy lotniczej , z profilami genetycznymi jej najbliższych krewnych.

Praca domowa 

Zad .12/120 ( zadanie to znajduje się na końcu rozdziału II ” Sprawdz , czy już umiesz”

Odpowiedż zapiszcie w zeszycie.

 

Klasa II TS 

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu ” Praca”

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania i przesłać na adres bjja@vp.pl, do dnia 29.04!!!!

1.Opisz skutki nadmiernego popytu na rynku pracy.

2.Jakie znasz sposoby szukania pracy?

3.Wymień elementy , które powinny zawierać dobrze przygotowane dokumenty aplikacyjne.

4.Napisz trzy pytania zadawane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

5.Opisz konsekwencje zatrudnienia na czas określony i czas nieokreślony dla pracownika.

6.Wyjaśnij pojęcia:

 1. płaca brutto
 2. płaca netto
 3. mobbing
 4. PIP
 5. Kodeks pracy
 6. współczynnik aktywności zawodowej.

 

 

Witam we wtorek ( 21.04) klasy II aLO, I a g, ITb p, I wza p, Ia LO p, I Ts g.

Klasa IIa LO

Temat: Mikromacierze DNA.

1.Sonda molekularna.

Temat znajduje się na str.68, przeczytajcie go dokładnie i zapiszcie notatkę, którą podaję poniżej.

W pracy nad organizmami transgenicznymi zdarzają się sytuacje, w których trzeba ustalić , czy określona sekwencja nukleotydów znajduje się w danej próbce materiału genetycznego.  W tym celu można zastosować sondę molekularną .Jest to krótki , sztucznie utworzony , jednoniciowy fragment kwasu nukleinowego z przyłączonym związkiem fluorescencyjnym . Ma on zdolność dołączania się do nici DNA o komplementarnej sekwencji nukleotydów.Ponadto dzięki związkowi fluorescencyjnemu , jest widoczny w świetle o określonej długości fali.Stosując sondę o odpowiedniej sekwencji można więc zlokalizować poszukiwany fragment DNA. Za pomocą znakowanych sond molekularnych można określić miejsca występowania konkretnych genów w chromosomach.

 

Klasa I a LO g

Temat:Poszukiwanie pracy.

1.Aktywne poszukiwanie pracy.

2.Kompetencje miękkie i twarde.

3.Własne predyspozycje zawodowe.

Przeczytajcie temat do zagadnień związanych z dokumentami aplikacyjnymi, które omówimy na następnej lekcji.

Zwróćcie uwagę na działania, które podejmujemy , aby znalezć zatrudnienie.

Jako notatkę, odpowiedzcie na pytania:

-jakie są sposoby szukania pracy?

-co to są kompetencje miękkie , przykłady.

-co to są kompetencje twarde ?

-w jaki sposób można zdobyć doświadczenie zawodowe będąc uczniem ?, podaj konkretne przykłady.

 

Klasa I Tb p

Temat:Budowa i działanie enzymów.

1.Budowa i właściwości enzymów.

2.Mechanizm działania enzymów.

3.Wpływ działania enzymów na białka.

Przeczytajcie temat 4.2 na str 112.Jako notatkę, odpowiedzcie na pytania:

-co to są enzymy?

-jak zbudowane są enzymy?

-podajcie nazwy enzymów , które trawią; białka, cukry ( skrobię, laktozę, celulozę) i lipidy.

Praca domowa 

Zad3/115 

 

Klasa I wza p

Temat: Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.( dopiszcie nr lekcji, gdyż temat jest ten sam)

pamiętajcie o notatce i pracy domowej!!!

 

Klasa I a LO p

 

Temat: Regulacja aktywności enzymów.

1.Aktywatory i inhibitory enzymów.

2.Wpływ czynników fizykochemicznych na działanie enzymów.

Przeczytajcie temat 4.3 str 116, przypomnijcie sobie zagadnienia z ostatniej lekcji( z kart pracy) , czym są enzymy i jak są zbudowane. Dziś temat dotyczący wpływu czynników takich jak temperatura , pH, stężenie substratu na działanie enzymów.Jako notatkę , wpiszcie odpowiedzi na pytania:

-co to są aktywatory enzymów? , przykłady

-co to są inhibitory enzymów?, przykłady

-narysujcie wykres przedstawiający zależność szybkości rekcji enzymatycznej zachodzącej w organizmie człowieka, podaj optymalną temperaturę dla większości reakcji.

-podaj przykłady enzymów trawiennych człowieka , które działają w pH =7 ( napisz też nazwę elementu układu pokarmowego, w którym ten enzym funkcjonuje), pH = 2 ( podaj nazwę elementu układu pokarmowego) i w pH =8 ( podaj nazwę elementu)

 

Praca domowa 

Zad.2/121

 

Klasa I Ts g

Temat: Giełda papierów wartościowych.

1.Rynek kapitałowy w Polsce.

2.Historia warszawskiej giełdy.

3.Rola giełdy w gospodarce.

 

 

Witam w poniedziałek ( 20.04) klasy I Ti p, I Tom g, I a LO G, I Ti g

Klasa I Ti p

Temat: Kierunki przemian metabolicznych.

 1. Metabolizm
 2. Rodzaje przemian metabolicznych
 3. Budowa i funkcje ATP
 4. Szlaki i cykle metaboliczne

Czytacie temat ze str .108 ( 4.1), następnie napiszcie:

 1. czym jest metabolizm
 2. jakie reakcje nazywamy anabolicznymi , podaj przykład
 3. jakie reakcje nazywamy katabolicznymi , podaj przykład
 4. przedstaw budowę i funkcje ATP

Praca domowa 

Porównaj procesy kataboliczne i anaboliczne, biorąc pod uwagę:

-substraty

-produkty

-energia

-przykłady

-cel zachodzenia reakcji

Można pracę wykonać w formie tabeli, proszę zapisać wszystko w zeszycie, pracy domowej na razie nie wysyłajcie.

 

Klasa I Tom g

Temat:Inżynieria genetyczna – korzyści i zagrożenia.

1.Plusy inżynierii genetycznej.

2. Minusy inżynierii genetycznej.

3.Oznakowanie produktów GMO.

 

Proszę zapoznać się z tematem 7 z działu II. Następnie napiszcie w formie tabeli , jakie są plusy i jakie są minusy , wynikające z zastosowania technik inżynierii genetycznej w :

-badaniach naukowych

-medycynie

-rolnictwie

-przemyśle

-ochronie środowiska

Czytając temat , zwróćcie uwagę na fragment tekstu pod hasłem obawy etyczne, czyż nie jest to aktualny temat?

Cytuję ” Inżynieria genetyczna może być potencjalnie użyta w celach militarnych, do produkcji broni biologicznej, która jest skuteczna, tania i trudna do wykrycia”. Oficjalnie tego typu doświadczenia są zakazane .Mimo to stanowią potencjalne zagrożenie. Nie można bowiem wykluczyć , że zostaną użyte do stworzenia na przykład nowych wirusów czy bakterii wywołujących choroby, na które nie ma ani lekarstw , ani szczepionek.”

Praca domowa

Przeczytajcie fragmenty artykułów pt. ” Kat w fartuchu”, znajduje się on na końcu tematu lekcji, a następnie napiszcie , jakie jest Wasze zdanie na temat doświadczeń na zwierzętach . Pracę można wykonać w formie prezentacji multimedialnej lub opisowej ( wypracowanie), proszę podajcie konkretne argumenty i je uzasadnijcie.

Pracę wyślijcie na adres bjja@vp.pl do 27.04. Koniecznie w mailu wpiszcie imię i nazwisko, oraz klasę.

 

Klasa I Ti g

Temat:Inżynieria genetyczna – korzyści i zagrożenia.

1.Plusy inżynierii genetycznej.

2. Minusy inżynierii genetycznej.

3.Oznakowanie produktów GMO.

 

Proszę zapoznać się z tematem 7 z działu II. Następnie napiszcie w formie tabeli , jakie są plusy i jakie są minusy , wynikające z zastosowania technik inżynierii genetycznej w :

-badaniach naukowych

-medycynie

-rolnictwie

-przemyśle

-ochronie środowiska

Czytając temat , zwróćcie uwagę na fragment tekstu pod hasłem obawy etyczne, czyż nie jest to aktualny temat?

Cytuję ” Inżynieria genetyczna może być potencjalnie użyta w celach militarnych, do produkcji broni biologicznej, która jest skuteczna, tania i trudna do wykrycia”. Oficjalnie tego typu doświadczenia są zakazane .Mimo to stanowią potencjalne zagrożenie. Nie można bowiem wykluczyć , że zostaną użyte do stworzenia na przykład nowych wirusów czy bakterii wywołujących choroby, na które nie ma ani lekarstw , ani szczepionek.”

Praca domowa

Przeczytajcie fragmenty artykułów pt. ” Kat w fartuchu”, znajduje się on na końcu tematu lekcji, a następnie napiszcie , jakie jest Wasze zdanie na temat doświadczeń na zwierzętach . Pracę można wykonać w formie prezentacji multimedialnej lub opisowej ( wypracowanie), proszę podajcie konkretne argumenty i je uzasadnijcie.

Pracę wyślijcie na adres bjja@vp.pl do 27.04. Koniecznie

w mailu wpiszcie imię i nazwisko, oraz klasę.

 

Klasa I a LO g

Temat:Rynek pracy.

1. Praca jako wartość.

2. Rynek pracy.

3. Współczynnik aktywności zawodowej .

4.Nierównowaga na rynku pracy.

 

Przeczytajcie temat z podręcznika, jako notatkę wpiszcie odpowiedzi na następujące zagadnienia:

-jakie są motywy aktywności zawodowej?

-podmioty rynku pracy

-co to jest popyt na pracę?

– co to jest podaż pracy?

-co to jest współczynnik aktywności zawodowej?

– co to jest wskażnik zatrudnienia?

– co to jest stopa bezrobocia?

Notatka w zeszycie, na razie nie wysyłajcie.

 

 

 

 

Witam w piątek ( 17.04)  klasy I b LO, I Ts p

KLasa I b LO

Temat: Kierunki przemian metabolicznych.

 1. Metabolizm
 2. Rodzaje przemian metabolicznych
 3. Budowa i funkcje ATP
 4. Szlaki i cykle metaboliczne

Czytacie temat ze str .108 ( 4.1), następnie napiszcie:

 1. czym jest metabolizm
 2. jakie reakcje nazywamy anabolicznymi , podaj przykład
 3. jakie reakcje nazywamy katabolicznymi , podaj przykład
 4. przedstaw budowę i funkcje ATP

Praca domowa 

Polecenie 3/111

 

Klasa I Ts P

Temat: Kierunki przemian metabolicznych.

 1. Metabolizm
 2. Rodzaje przemian metabolicznych
 3. Budowa i funkcje ATP
 4. Szlaki i cykle metaboliczne

Czytacie temat ze str .108 ( 4.1), następnie napiszcie:

 1. czym jest metabolizm
 2. jakie reakcje nazywamy anabolicznymi , podaj przykład
 3. jakie reakcje nazywamy katabolicznymi , podaj przykład
 4. przedstaw budowę i funkcje ATP

Praca domowa

Przeczytaj tekst ze str.111, “Sterydy anaboliczne -czy można je stosować?” , napisz jakie skutki wynikają z ich zażywania.

 

 

Witam w czwartek ( 16.04)  uczniów klas Ia LOg, kl.II aLO, I wza p, I Tsg, I Tb g

 

Klasa IaLOg

Temat: Inżynieria genetyczna- korzyści i zagrożenia.

1.Plusy inżynierii genetycznej.

2. Minusy inżynierii genetycznej.

3. Oznakowanie produktów GMO.

Czytacie temat 7 z działu II, w zeszycie wypiszcie w formie tabeli korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowania technik inżynierii genetycznej.np. plusem będzie możliwość przeprowadzania testów genetycznych, a minusem zmniejszenie populacji organizmów żyjących naturalnie, gdyby oczywiście zostały wyparte przez te zmodyfikowane genetycznie,  bardziej odporne na niekorzystne warunki środowiska.

Zapiszcie kilka przykładów.

Praca domowa

Zad.1,2/107 ( są to pytania do tekstów “Kat w fartuchu”)

 

Klasa IIa LO

Temat :Fotosynteza w fotoogniwie.

1.Kolektory słoneczne

2.Ogniwo fotowoltaiczne

3.Fotoogniwa wykorzystujące barwniki fotosyntetyczne.

Czytacie temat 13( str 66 i 67)

Praca domowa 

zad.5/69

 

Klasa I wza p

Temat lekcji: Budowa i działanie enzymów.

 1. Budowa i biologiczna rola enzymów.
 2. Ogólny mechanizm działania enzymów.

Zapiszcie w zeszycie notatkę, którą podaję poniżej.

Enzymy to związki ( najczęściej białka), które przyśpieszają reakcje chemiczne, zachodzące w organizmie.

Są one zbudowane z części białkowej i części niebiałkowej. Częścią niebiałkową mogą być np. jony magnezu lub niewielkie cząsteczki organiczne np. witaminy.

Enzymy działają jak katalizatory , które przyspieszają reakcję poprzez obniżenie energii aktywacji.( jest to energia potrzebna na początku każdej reakcji chemicznej.

Proszę przeczytać temat o enzymach i odpowiedzieć na następujące pytanie:

Co to jest lizozym, gdzie występuje i jaką funkcję pełni?( praca domowa)

Podaję teraz temat z podstaw przedsiębiorczości

Temat:Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.

1.Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.

2.Specyfika zatrudniania osób niepełnosprawnych.

3.Rodzaje urlopów przysługujących pracownikowi na podstawie zapisów Kodeksu pracy.

4.Zasady dobrej organizacji i oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na konkretnym stanowisku pracy.

Przeczytajcie temat 6/161, a następnie napiszcie po pięć przykładów obowiązków pracownika i pracodawcy.

Praca domowa

Odszukaj informacje o zasadach organizacji pracy i BHP na stanowisku pracy w Twoim zawodzie, podaj przykłady tych zasad.

Klasa I Ts g

Temat:Biotechnologia a medycyna.

1.Diagnostyka molekularna

2.Produkcja substancji leczniczych

3.Przepis na produkcję insuliny.

Przeczytajcie temat 5,ale tylko do produkcji insuliny.(str.88)

Napiszcie , czym zajmuje się diagnostyka molekularna ( bardzo dziś aktualny), co oznacza termin terapia spersonalizowana .

Praca domowa

W jaki sposób można obecnie otrzymać insulinę metodami biotechnologicznymi.

Klasa I Tb g

Temat:Klonowanie- tworzenie genetycznych kopii.

1.Naturalne klonowanie- rozmnażanie bezpłciowe

2.Klonowanie DNA i komórek.

3.Klonowanie roślin i zwierząt.

4.Klonowanie Dolly.

Przeczytajcie temat 6( str.97)

Proszę zapisać, czym jest klonowanie, klon, bliżnięta jednojajowe.

Na str.100 znajduje się opis sklonowania owcy Dolly, przeczytajcie ten fragment, a nastepnie odpowiedzcie na pytanie:

Wyjaśnij, dlaczego możemy powiedzieć , że owca Dolly miała trzy matki.

 

 

 

Witam serdecznie po świętach! Dziś środa ,( 15.04) zapraszam więc uczniów z klas:

Klasa I km , I wzb, I tom p, II Ts

Klasa I km

Temat : Posumowanie wiadomości z działu “Biotechnologia i inżynieria genetyczna”.

Pod tematem rozwiązujecie samodzielnie następujące zadania 2/118, 4/ 118, 6/ 118 . Pytania znajdują się na końcu działu II ( gdyby ktoś miał inną wersję podręcznika). Pełne odpowiedzi zapisujecie w zeszycie. 

Za tydzień sprawdzian z działu II 

Klasa I wzb p

Temat lekcji: Budowa i działanie enzymów.

 1. Budowa i biologiczna rola enzymów.
 2. Ogólny mechanizm działania enzymów.

Zapiszcie w zeszycie notatkę, którą podaję poniżej.

Enzymy to związki ( najczęściej białka), które przyśpieszają reakcje chemiczne, zachodzące w organizmie.

Są one zbudowane z części białkowej i części niebiałkowej. Częścią niebiałkową mogą być np. jony magnezu lub niewielkie cząsteczki organiczne np. witaminy.

Enzymy działają jak katalizatory , które przyspieszają reakcję poprzez obniżenie energii aktywacji.( jest to energia potrzebna na początku każdej reakcji chemicznej.

Proszę przeczytać temat o enzymach i odpowiedzieć na następujące pytanie:

Co to jest lizozym, gdzie występuje i jaką funkcję pełni?( praca domowa)

 

Klasa I Tom p

Temat: Kierunki przemian metabolicznych.

 1. Metabolizm
 2. Rodzaje przemian metabolicznych
 3. Budowa i funkcje ATP
 4. Szlaki i cykle metaboliczne

Czytacie temat ze str .108 ( 4.1), następnie napiszcie:

 1. czym jest metabolizm
 2. jakie reakcje nazywamy anabolicznymi , podaj przykład
 3. jakie reakcje nazywamy katabolicznymi , podaj przykład
 4. przedstaw budowę i funkcje ATP

Praca domowa 

Polecenie 3/111

Klasa II Ts

Temat :Sytuacja na rynku pracy w UE.

 1. Swoboda przepływu osób w krajach UE
 2. Zróżnicowanie warunków pracy i życia w UE
 3. Migracje zarobkowe.

Jest to ostatni temat z działu” Praca”. Proszę przeczytać tekst w podręczniku , a następnie odpowiedzieć na pytania:

 • podaj korzyści wynikające z możliwości życia i pracy w dowolnym kraju UE
 • podaj zagrożenia wynikające z możliwości życia i pracy w dowolnym kraju UE

Praca domowa

Napisz i uzasadnij , w jakim kraju UE chciałbyś w przyszłości żyć i pracować.

Za tydzień powtórzenie z działu “Praca”

 

Skip to content