Konkurs o Agnieszce Osieckiej

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie
zapraszają uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu staszowskiego do wzięcia udziału

w konkursie recytatorskim „Wspomnienie o Agnieszce Osieckiej”.

Zainteresowanych nauczycieli i uczniów prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie Zespołu Szkół
im. Stanisława Staszica – www.zsstaszow.pl lub Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli – www.podnstaszow.pl oraz wypełnienie i przesłanie mailem kart uczestników.

 

Regulamin konkursu recytatorskiego
„Wspomnienie o Agnieszce Osieckiej”

1. Cele:
– pogłębienie wiedzy o literaturze polskiej,
– rozwijanie zainteresowań literackich,
– kształtowanie kultury żywego słowa,
– doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich.

2. Organizatorzy:
– Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.
– Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie

3. Czas i miejsce konkursu:
– aula przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie,
ul. Koszarowa 7, 1 grudnia 2017, godzina 10.00.
4. Zasady rekrutacji:
– rekrutacji dokonują koordynatorzy projektu lub osoby przez nich upoważnione,
– kartę uczestnika wraz z tytułami utworów należy przesłać na adres mailowy: zs.biblioteka.staszow@interia.pl do dnia 10 listopada 2017 r. Kartę uczestnika można pobrać klikając TUTAJ

5. Zasady prezentacji:
– szkołę może reprezentować maksymalnie trzech uczniów,
– każdy uczestnik recytuje jeden utwór ,
– dopuszcza się użycie rekwizytów bądź podkładu muzycznego.

6. Jury dokona oceny wg następujących kryteriów:
– dobór repertuaru,
– interpretacja utworu,
– kultura słowa,
– ogólny wyraz artystyczny.

7. Nagrody:
– laureaci otrzymają nagrody książkowe,
– każdy uczestnik dostanie pamiątkowy dyplom.

8. Uwagi:
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo fotografowania i rejestracji prezentacji.

 

Skip to content