„Talent jest jak kawałek szlachetnego,  ale surowego metalu:

dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada” 

                                   

                             Stanisław Staszic       

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie dysponuje znakomitą kadrą pedagogiczną i administracyjną, ponadto posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną i lokalową, która umożliwia wszechstronny rozwój ucznia w obszarze intelektualnym, zdrowotnym, psychicznym i etycznym. Kultura osobista, szacunek dla innych i zasady moralne – to naczelne wytyczne, którymi kierują się członkowie społeczności szkolnej w życiu codziennym. Jako obywatele znamy i upowszechniamy historię własnego regionu i ojczyzny. Nauczyciele systematycznie doskonalą i podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i wskazują na konieczność uczenia się przez całe życie. Rozbudzają i umożliwiają uczniom rozwój ich pasji dzięki uczestnictwu w różnorodnych projektach, kołach zainteresowań, organizacjach, wyjazdach krajowych i zagranicznych oraz działalności charytatywnej. Wszystkie działania mają  na celu tworzenie nowoczesnej edukacji i zmierzają do wyposażenia młodego człowieka w wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu czerpać radość  i odnaleźć bezpieczną, własną drogę w życiu dorosłym.

Skip to content