MRI

Młodzieżowa Rada Internatu

 

W internacie funkcjonuje Młodzieżowa Rada Internatu. Jest ona wybierana podczas ogólnego spotkania wychowawców i młodzieży. Realizuje swoje zadania poprzez:

  • Zarząd Młodzieżowej Rady Internatu
  • Sekcję kulturalno – oświatową
  • Sekcję higieniczno – porządkową
  • Sekcję sportowo – rekreacyjną

Młodzieżowa Rada Internatu współpracuje z wychowawcami, organizuje życie internatu, rozwiązuje problemy dnia codziennego, uczy ponoszenia odpowiedzialności za organizację i wyniki własnej pracy, przygotowuje młodzież do przyszłej samorządnej działalności.

 

Skip to content