Oferta edukacyjna 2024/2025

OFERTA EDUKACYJNA (TABELA)

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

ZASADY REKRUTACJI

HARMONOGRAM REKRUTACJI

O SZKOLE –  SŁÓW KILKA …

…I JESZCZE KILKA

Uwaga! Informujemy, że wniosek o przyjęcie do szkoły powinien być podpisany przez obojga rodziców! 

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji po szkole podstawowej :

Liceum Ogólnokształcące profil humanistyczny: historia, język angielski

Liceum Ogólnokształcące profil usportowiony: język angielski, biologia lub geografia

Technikum (wszystkie kierunki): fizyka, geografia lub informatyka

Szkoła Branżowa I stopnia (wszystkie kierunki): geografia, informatyka

Język polski i matematyka obligatoryjnie we wszystkich typach szkół

 

Skip to content