Oferta zajęć dodatkowych

OFERTA  ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

 

ZAJĘCIA SPORTOWE

 Wychowankowie naszego internatu mogą korzystać z pomieszczeń sportowych, mieszczących się na terenie szkoły. Zajęcia sportowe wg tygodniowego harmonogramu uatrakcyjniają i urozmaicają czas wolny. Młodzież chętnie z nich korzysta i wybiera dla siebie różne formy aktywności fizycznej m.in

  • tenis stołowy
  • bilard
  • siłownia
  • siatkówka
  • aerobik
  • zajęcia na pływalni

Zajęcia odbywają się w obecności wychowawców lub instruktorów, co gwarantuje ich bezpieczeństwo i odpowiedni poziom.  Poprzez sport młodzież ma możliwości wpływania nie tylko na swój rozwój fizyczny, ale i  emocjonalny, np.: rozwijanie umiejętności zdrowej rywalizacji, rozładowanie napięć i emocji, aktywne spędzanie czasu wolnego.

 

ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE, WSPÓŁPRACA  Z  INSTYTUCJAMI  I   SPOTKANIA  Z  CIEKAWYMI  LUDŹMI

W ramach cotygodniowych zajęć wychowawczych oraz współpracy z instytucjami wspierającymi wychowanie, w internacie mają miejsce różnego rodzaju zajęcia tematyczne, prowadzone przez wychowawców oraz  organizowane przez nich warsztaty i  prelekcje, których koordynatorami są pracownicy instytucji, z którymi współpracuje internat, m.in. przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, SANEPID-u , Straży Pożarnej, PCK, Ratownictwa Medycznego.

Uczestnicząc  w nich,  młodzież ma możliwość nabywania nowych umiejętności, praktycznego zastosowania tych  już wyuczonych oraz ich weryfikacji w praktyce. Ponadto rozwijamy  szersze umiejętności społeczne, np.: umiejętność współpracy, współdziałania, rozwiązywania problemów, asertywność, tolerancja, bezinteresowność, pomaganie innym, odpowiedzialność za siebie i innych.

Poza tym nasi wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach organizowanych  przez SOK (np. koncerty.muzyczne, kino ).

 

 

 

Skip to content