Ogólnopolski Konkurs Językowy we Włoszczowie

Nieprzerwanie od wielu lat Zespół Szkół w Staszowie odnosił sukcesy w Wojewódzkim  Turnieju Sprawności Językowej. Od roku 2019 prestiż tego konkursu znacznie wzrósł. Uzyskał on bowiem rangę ogólnopolskiego konkursu językowego. Od lat nie zmieniły się natomiast cele, które konkursowi przyświecają: promowanie  wzorów poprawnej polszczyzny, upowszechnianie wysokiej świadomości i kultury języka polskiego, uświadomienie ważnej roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu. Patronat honorowy nad festiwalem polszczyzny we Włoszczowie przyjęli w tym roku: Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Starosta Włoszczowski.

W bieżącym roku w konkursie naszą szkołę reprezentowali uczniowie liceum: Zuzanna Nowak i Eliza Czapla oraz technikum: Adrian Bąk i  Mateusz Rogala. Zostali oni wyłonieni podczas konkursów szkolnych, przeprowadzonych przez polonistów w ramach Tygodnia Kultury Języka. Sukcesem zakończyły się zmagania Adriana Bąka z  klasy II Ti, który w kategorii Czytam, więc rozumiem zajął III miejsce. Opiekę merytoryczną nad uczniem sprawował pan Zbigniew Switek. Gratulujemy sukcesu Adrianowi i liczymy na powtórkę za rok.

Skip to content