Opłata za pobyt kursanta w internacie

Opłata za pobyt i wyżywienie kursanta w Internacie Zespołu Szkół w Staszowie to:
– 18,00 zł. dziennej stawki żywieniowej pomnożona przez ilość dni trwania kursu plus
50,00 zł. opłaty stałej za każdy tydzień pobytu w internacie;
– opłatę należy dokonać przelewem przed przyjazdem na numer podanego rachunku
bankowego: 41 9431 0005 2001 0021 8593 0011.

Skip to content