Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wspomnienie o Agnieszce Osieckiej”

Powiatowy Konkurs Recytatorski

„Wspomnienie o Agnieszce Osieckiej”

 

1 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wspomnienie o Agnieszce Osieckiej”. Organizatorem konkursu była macierzysta szkoła oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie.
W zmaganiach konkursowych wzięło udział 12 uczestników z czterech szkół powiatu staszowskiego: Publicznej Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Bogorii, Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Staszowie oraz Technikum Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali przygotowane interpretacje utworów Agnieszki Osieckiej. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: pani Anna Banaś – ZS Staszów, pani Edyta Utnik – Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi

w Bogorii i pani AnnaWalas – LO Staszów.

Przed przystąpieniem do recytacji wszyscy zebrani wysłuchali prezentacji multimedialnej o życiu i twórczości Agnieszki Osieckiej przygotowanej przez panią Joannę Gąsior.
W trakcie obrad jury, uczestniczy konkursu oraz ich opiekunowie i goście mieli okazję usłyszeć piosenki z tekstami Osieckiej zinterpretowane przez uczennice naszej szkoły: Weronikę Wawszczyk i Adę Banasiewicz. Konkurs poprowadziła pani Elżbieta Nowicka.

Członkowie jury wysoko ocenili poziom konkursu i przyznali 3 nagrody oraz 3 wyróżnienia:
I miejsce – Julia Gach – Liceum Ogólnokształcące ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie
II miejsce – Aleksandra Sławińska – Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
w Staszowie
III miejsce – Kacper Rogala – Technikum Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica
w Staszowie
Wyróżnienia zdobyły: Wiktoria Kawalec – Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii, Weronika Wawszczyk– LO im. Stanisława Staszica w Staszowie, Wiktoria Bara – LO im. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.
Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych ufundowali organizatorzy konkursu.
Gratulujemy zwycięzcom, uczestnikom dziękujemy za udział, a ich opiekunom za przygotowanie uczniów do interpretowania utworów.
Dziękujemy również Dyrekcji Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie za użyczenie sali do przeprowadzenia konkursu.

Uczestnicy konkursu z organizatorami oraz opiekunami
Kacper Rogala
Jury: (od lewej) pani Anna Banaś, pani Edyta Utnik, pani Anna Walas
Aleksandra Sławińska
Weronika Wawszczyk

 

Skip to content