Przetargi 2023

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru: Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego Programu fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 o nr FESW.08.04-IZ.00-003/23

Wzór umowy partnerskiej 

Wynik postepowania

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty strona 1

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty strona 2


Zamawiający tj. Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie Informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na OPRACOWANIE DOK. PROJ. DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SPAWALNI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W RAMACH PROGRAMU „UTWORZENIE I WSPARCIE FUNKCJONOWANIA BCU W DZIEDZINIE SPAWALNICTWA.”

Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-20d94d22-8968-11ee-b55a-a22b2d7f700e

otwarcie przetargu – 1.12.2023


Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat B oraz ustalenie pierwszego terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem

Protokół rozeznania cenowego 

Skip to content