Przetargi rok 2014

Postępowanie IV


Realizacja wsparcia eksperckiego w ramach spotkań sieci współpracy i samokształcenia w związku z realizacją projektu – Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
348546 – 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014 więcej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY więcej

 


Postępowanie III


Zakup i dostawa materiałów szkoleniowych i promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Numer ogłoszenia: 330478 – 2014; data zamieszczenia: 06.10.2014 więcej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA więcej
Wyjaśnienie treści SIWZ 2014-10-10 więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY więcej

GŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Numer ogłoszenia: 301328 – 2014; data zamieszczenia: 3.11.2014 więcej

 


Postępowanie II


Spotkania grupowe/warsztaty/konsultacje indywidualne dla nauczycieli w ramach projektu – Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Numer ogłoszenia: 330668 – 2014; data zamieszczenia: 06.10.2014 więcej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA więcej
Wyjaśnienie treści SIWZ 1 Staszów, dnia 2014-10-10 więcej
Wyjaśnienie treści SIWZ 2 Staszów, dnia 2014-10-10 więcej
Wyjaśnienie treści SIWZ 3 Staszów, dnia 2014-10-13 więcej
Sprostowanie do pisma z dnia 2014-10-13 Staszów, dnia 2014-10-14 więcej

 


Postępowanie I


Budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym szkoły i budynkiem zajęć praktycznych na terenie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Numer ogłoszenia: 264626 – 2014; data zamieszczenia: 07.08.2014 więcej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA więcej
ZAŁĄCZNIKI
projekt budowlany
dokumentacja geotechniczna
przedmiary robót
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
decyzja – pozwolenie na budowę
Rysunki przynależne-część projektu konstrukcji 18-08-2014
załącznik nr 2 do SIWZ

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY więcej

GŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Numer ogłoszenia: 301328 – 2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 więcej

Skip to content