Urządzenie terenu zielonego…

Postępowanie 1

Urządzenie terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Koszarową, budynkiem głównym szkoły i budynkiem zajęć pozalekcyjnych Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
149609 – 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016 więcej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA więcej

Załączniki

Dokumentacja projektowa więcej więcej

Przedmiar robót więcej 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ­ Roboty budowlane więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA więcej

Skip to content