Regulamin π-Konkursu

1. Do eliminacji zaproszeni są wszyscy uczniowie technikum i liceum po szkole podstawowej, bez klas maturalnych podzieleni na kategorie według oddziałów.
2. Wszystkie prace będą sprawdzone i ocenione.
3. Część eliminacyjna będzie składać się z 10 zadań ocenianych w skali 0 pkt.-2 pkt. Eliminacje przeprowadzone będą 28.02.2023 (2 godz. lekcyjna klasy pierwsze, 3 godz. klasy drugie, 4 godz. klasy trzecie, 5 godz. klasy czwarte) , czas trwania części eliminacyjnej konkursu, to 45 minut.
4. Do części finałowej przechodzi 10 osób z każdej kategorii z największą ilością punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów o liczbie finalistów decyduje komisja.
5. Oddział z największą średnią uzyskanych punktów w danej kategorii, otrzymuje nagrodę „jeden dzień bez pytania”.
6. Finał odbędzie się 14 marca o godzinie 9.00 w formie elektronicznej z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (smart fony, tablety… itp.)
7. Część finałowa składać się będzie z 20 pytań zamkniętych, czas trwania 90 minut.
8. W przypadku takiej samej ilości punktów o zwycięstwie decydować będzie dogrywka w formie zadań otwartych.
9. W każdej kategorii zwycięzca otrzyma nagrodę Dyrektora Szkoły.
10. Zarówno w eliminacjach jak i w części finałowej uczestnicy mogą korzystać z tablic matematycznych i kalkulatorów z tą różnicą, że w eliminacjach uczestnicy wykorzystują swoje tablice i kalkulatory natomiast w finale można używać tablic dostarczonych przez szkołę.

Skip to content