Regulamin π-Konkursu

1. Do eliminacji zaproszeni są wszyscy uczniowie technikum i liceum, bez klas maturalnych podzieleni na kategorie według oddziałów.
2. Część eliminacyjna będzie składać się z od 10 do 15 zadań testowych ocenianych w skali 0 pkt.-1 pkt. Eliminacje odbędą się 31.01.2024 (2 godz. lekcyjna klasy pierwsze, 3 godz. klasy drugie, 4 godz. klasy trzecie, 5 godz. klasy czwarte), czas trwania części eliminacyjnej konkursu, to 45 minut. Eliminacje będą przeprowadzone w formie elektronicznej z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub komputerów ( z dostępem do internetu).
3. Do części finałowej przechodzi co najwyżej 5 osób z każdej kategorii z największą ilością punktów.
5. Oddział z największą średnią uzyskanych punktów w danej kategorii, otrzymuje nagrodę „jeden dzień bez pytania”.
6. Finał odbędzie się 13 marca 2024 o godzinie 11.00 w sali 16 CKZ. Finaliści będą mieli do rozwiązania 10 zadań otwartych
7. W przypadku takiej samej ilości punktów o zwycięstwie decydować będzie dogrywka w formie zadań otwartych.
8. W każdej kategorii zwycięzca otrzyma nagrodę.
9. Ogłoszenie wyników Pi-konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 14.03.2024 na auli Zespołu Szkół. Ceremonia wręczenia połączona będzie z ciekawymi
wykładami o tematyce matematycznej.
10. Zarówno w eliminacjach jak i w części finałowej uczestnicy mogą korzystać z tablic matematycznych i kalkulatorów z tą różnicą, że w eliminacjach uczestnicy wykorzystują swoje tablice i kalkulatory natomiast w finale można używać tablic dostarczonych przez szkołę.

Skip to content