Sikora Grażyna

Drodzy Uczniowie

Sprawdziłam nadesłane prace i czekam na prace od pozostałych Uczniów.

Moi Uczniowie, proszę Was o wykonanie dalszych zadań:

Uczniowie kl. I a LO + I b LO proszę uczyć się słownictwa z działu I ze str. 24 i 25 oraz słownictwa z działu II ze str. 39. Proszę o wykonanie ćwicz. 2 ze str. 46 i proszę nauczyć się na pamięć nazw pór roku i nazw miesięcy (płyta do podręcznika). O wykonanie powyższych poleceń proszę również uczniów z kl. I Tb i uczniów z kl. I Ts.

Uczniów kl. II Tb/oze i II a Ti proszę o przygotowanie tekstu z ćwicz. 1 str. 70 z uwzględnieniem poprawnej wymowy i zasad fonetycznych i proszę o wykonanie ćwicz. 1 ze str. 68.

Uczniów kl. III Tom i uczniów kl. III Ti proszę o przygotowanie tekstu ze str. 50 (czytanie) – Charakterystyka znaków zodiaku i proszę uczyć się na pamięć cech charakteru pozytywnych i negatywnych (temat omówiony wcześniej) z uwzględnieniem poprawnej wymowy (korzystajcie z płyty z podręcznika).

Maturzystki proszę o pracę z tekstem ze str. 66 i ze str. 70 – Rozumienie ze słuchu (płyta do podręcznika) i analizę tekstów czytanych ze str. 71, 72.

Uczniów kl. I Branżowej Szkoły I Stopnia proszę o powtarzanie alfabetu (kartkówka) i odmianę czasowników: mieszkać, czytać w czasie teraźniejszym z podręcznika.

Uczniów kl. II Branżowej Szkoły I Stopnia proszę o przygotowanie tekstu ze str. 32 z podręcznika (płyta do podręcznika).

Uczniów kl. III Branżowej Szkoły I Stopnia proszę o przygotowanie tekstu z ćwicz. 1 str. 76 i poprawne czytanie z zachowaniem zasad fonetyki.

Drodzy Uczniowie, proszę o dokładne i sumienne przygotowanie w/w zadań. Będą wystawiane oceny.

Grażyna Sikora

Witam Moich Uczniów

W związku z zaistniałą sytuacją proszę poszczególne klasy o wykonanie poniższych zadań:

Kl. I a LO + I b LO – proszę o utrwalenie słownictwa z działu dotyczącego szkoły i przedmiotów szkolnych (podręcznik str. 39). Proszę uczniów kl. I a LO + I b LO o utrwalenie odmiany czasowników zwrotnych omówionych na ostatnich lekcjach.

W związku z powyższym proszę o odmianę w czasie teraźniejszym dwóch dowolnych czasowników zwrotnych i przesłanie na maila grazyna.sikora62@onet.pl .

Proszę o napisanie zdań z zastosowaniem poznanych i omówionych przysłówków częstotliwości i przesłanie na powyższy adres.

Uczniów kl. I Ts i kl. I Tb proszę o powtórzenie i utrwalenie liczebników od 1 do 100 – wymowę i pisownię (płyta do podręcznika), napisanie 7 zdań z użyciem nazw dni tygodnia i przesłanie na maila grazyna.sikora62@onet.pl .

Kl. IV Ts, IV Tb, IV Tom, IV Ti – proszę o czytanie i analizę tekstu 2 str. 34 z podręcznika (płyta do podręcznika) i słownictwo dotyczące zawodów (dotyczy uczniów, którzy nie zaliczyli słownictwa)

Uczennice z kl. III a LO wykonują zagadnienia wcześniej podane i omówione związane z całym działem – ekologia i klęski żywiołowe, słownictwo.

Kl. III Tom, III Ti – proszę o napisanie charakterystyki kolegi / koleżanki z zastosowaniem poznanego i omówionego słownictwa.

Kl. II a Ti – proszę przygotować czytanie tekstu z ćwicz. 1 str. 56 (płyta do podręcznika) i utrwalać odmianę czasowników zwrotnych: interesować się, pasjonować się, zajmować się.

Kl. II Tb / om – proszę o przygotowanie tekstu ze str. 62 z podręcznika (płyta do podręcznika).

Pozdrawiam Was Drodzy Uczniowie

Grażyna Sikora

16.04.2020r.

Drodzy Uczniowie

Oto dalsze polecenia do wykonania dla uczniów z poszczególnych grup:

  • – Uczniowie z kl. ITs + ITb  wykonują ćwiczenia 6 str. 46 i ćwicz. 9 str. 47 – podręcznik. Proszę o przesłanie wykonanych ćwiczeń na adres e-mail grazyna.sikora62@onet.pl. Termin wykonania ćwiczeń do dnia 26. 04. 20r.

 

  • – Uczniowie z kl. IaLO + IbLO układają zdania z nazwami kolorów z ćwiczenia 8a str. 47 i przesyłają na adres e-mail grazyna.sikora62@onet.pl do dnia 26.04.20r. Uczniowie w/w grup uczą się na pamięć nazw kolorów ze str. 47 (płyta). Proszę o utrwalenie wcześniej zadanego słownictwa.

 

  • – Uczniowie z kl. IITb/oze i IIaTi opisują trzy ilustracje z ćwicz. 6 str. 73 i wysyłają na adres e-mail grazyna.sikora62@onet.pl do dnia 26.04.20r. Proszę nauczyć się poprawnie czytać tekst ze str. 74

 

  • – Uczniowie z kl. IIITom i kl. IIITi uczą się poprawnie czytać tekst z ćwicz. 1 str. 56 i z wyrazami i wyrażeniami z ćwicz. 2 str. 56 układają zdania (po uprzednim tłumaczeniu na język rosyjski). Przygotowane zdania proszę przesłać na adres e-mail grazyna.sikora62@onet.pl do dnia 26.04.20r.

 

  • Uczniowie z kl. I Branżowej Szkoły I Stopnia przygotowują ćwicz. 5 str. 19. Proszę Was o poprawne czytanie wyżej zadanego ćwiczenia.
  • Klasa II Branżowej Szkoły I Stopnia przygotowuje poprawne czytanie tekstu “Jedziemy do Moskwy” str.34 (pomocna płyta)
  • Klasa III Branżowej Szkoły I Stopnia wykonuje ćwicz. 3 i 5 ze str. 77. Proszę utrwalajcie czytanie tekstu 1 ze str. 76 z zachowaniem zasad poprawnej wymowy.

Grażyna Sikora

06 .05. 2020r,

Drodzy Uczniowie

 

     Cieszę się, że większość  z Was sumiennie wykonuje prace z języka rosyjskiego.

     Bardzo proszę wszystkie grupy, które uczę o wykonanie ostatnich prac do dnia 09.05.2020r.

Wszystkie zgromadzone oceny za Wasze wykonane prace będą wliczane do średniej na koniec roku.

Proszę, czytajcie uważnie na grupach na Messengerze moje polecenia do dalszej pracy.

Grażyna Sikora

Skip to content