Świętokrzyskie Targi Edukacyjne w Staszowie

W czwartek, 4 kwietnia br., Zespół Szkół w Staszowie gościł wystawców oferujących absolwentom szkół ponadpodstawowych szereg atrakcyjnych kierunków kształcenia na uczelniach wyższych, a absolwentom szkół podstawowych oferty dalszej nauki w szkołach średnich powiatu staszowskiego.
W gronie wystawców znaleźli się: Politechnika Świętokrzyska, Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach, Akademia Nauk Stosowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także uczelnie spoza terenu województwa świętokrzyskiego: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie. Swoje prezentacje skierowane do absolwentów szkół podstawowych, miały staszowskie szkoły średnie: Zespół Szkół, Zespół Szkół Ekonomicznych i Liceum Ogólnokształcące, a także Zespół Szkół w Połańcu, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym i Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii. Oprócz ww. swoje oferty promowano na stoiskach: Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie, Centrum Rekrutacji Wojskowej w Sandomierzu, 18. Pułku Artylerii w Nowej Dębie i firmy Progress Screens w Dobrowie.
Wśród zaproszonych gości byli m.in.: wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki, świętokrzyski kurator oświaty Piotr Łojek, prorektor ds. studenckich i dydaktyki Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. Artur Maciąg, starosta staszowski Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal oraz burmistrz miasta i gminy Staszów dr Leszek Kopeć. Po przemówieniach zaproszonych gości, starosta staszowski Józef Żółciak, oficjalnie otwierając targi, powiedział, m.in. ,,Świętokrzyskie Targi Edukacyjne” stanowią nie tylko doskonałą okazję do zaprezentowania możliwości edukacyjnych oferowanych przez renomowane uczelnie wyższe, jak również znakomite szkoły średnie z powiatu staszowskiego, lecz także stwarzają inspirujące pole do współpracy pomiędzy światem biznesu a sektorem edukacyjnym. Zwracając się do uczniów starosta Józef Żółciak powiedział: ,,Dzisiejszy świat stawia przed młodymi ludźmi wiele wyzwań i możliwości. Wybór odpowiedniej uczelni, szkoły czy zawodu to decyzje, które kształtują nie tylko Waszą przyszłość zawodową, ale także życie jako całość. Dlatego też cieszę się, że możemy dzięki tym targom promować świadome podejmowanie decyzji edukacyjnych oraz umożliwić młodym ludziom odkrywanie swoich pasji i talentów. Życzę Wam wszystkim owocnych dyskusji, inspirujących spotkań oraz trafnych decyzji, które przyczynią się do dalszego waszego rozwoju i realizacji życiowych pasji. Niech tegoroczne Świętokrzyskie Targi Edukacyjne staną się prawdziwą areną wymiany myśli i doświadczeń oraz podejmowania decyzji, które przyniosą owocne rezultaty w przyszłości”.

Targi stworzyły możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami uczelni wyższych, którzy odpowiadali zainteresowanym uczniom na pytania dotyczące oferty edukacyjnej, programów studiów, możliwości kształcenia, a także przebiegu procesu rekrutacyjnego. Natomiast szkoły średnie zaprezentowały kierunki i programy nauczania, dodatkowe kursy i działania pomagające uczniom w rozwijaniu zainteresowań, a także w osiąganiu sukcesów w konkursach i olimpiadach.
 
Tekst i  zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Staszowie
 
Skip to content