Szkolny Klub Wolontariatu w projekcie „Wspólnie działamy w staszowskim wolontariacie”

Zaplanowali i zrealizowali.
Wolontariusze  z ZPO-Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki
w Staszowie, którzy jako pierwsi ramach projektu sześciu szkół „Wspólnie działamy
w staszowskim wolontariacie” opracowali mały projekt ekologiczny pod hasłem „Ochrona ptaków naszej okolicy. Wieszanie budek lęgowych, sadzenie drzew”.

W drugim etapie projektu, który odbył się 22 kwietnia – w dniu najważniejszego święta ekologicznego, czyli Dnia Ziemi podsumowano międzyszkolny konkurs plastyczny i wręczono uczniom dyplomy i nagrody rzeczowe.

Uczestnicy wydarzenia wysłuchali wykładu Nadleśniczego Nadleśnictwa Staszów, pana Adama Lubery na temat gatunków drzew oraz warunków ich sadzenia. Przy drzewach z budkami lęgowymi odsłonięto tablicę edukacyjno-informacyjną.
Następnie młodzież, z pomocą patronów naszego projektu Burmistrzem Miasta i Gminy Staszów, panem Leszkiem Kopciem, Zastępcą Burmistrza panią dr Ewą Kondek, Prezes Fundacji VIVE Serce Dzieciom panią Grażyna Jarosz, Nadleśniczym Nadleśnictwa Staszów panem Adamem Luberą uczestniczyła w sadzeniu drzew.
Również i tym razem każda z 6 szkół otrzymała prezent. Dzięki Nadleśnictwu Staszów placówki otrzymały po 5 sadzonek drzew do posadzenia na terenach własnych szkół.
Projekt zrealizowany przez wolontariuszy z „jedynki” jest dobrym przykładem praktyki ekologicznej i pięknie wpisał się w obchody Staszowskich Dni dla Ziemi zorganizowanych przez UMIG.

W ramach realizacji projektu wolontariuszy

z ZPO-PSP nr 1 odbył się międzyszkolny konkurs plastyczny p.t. „Ptaki naszej okolicy”.
W konkursie wzięli udział chętni uczniowie z 6 staszowskich szkół uczestniczący w realizacji projektu „Wspólnie działamy w staszowskim wolontariacie”.
Niezależne jury przyznało:
W kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych:
II miejsce Julia Śmist kl. I Zespół Szkół im. St. Staszica
Serdecznie gratulujemy nagrodzonej uczennicy!
Wystawa pokonkursowa prac plastycznych znajduje się w ZPO-PSP nr 1 w Staszowie.
„Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności-CRSO ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”.
Skip to content