Tacy sami a szkoła między nami

Wolontariusze Zespołu Szkół im. Stanisława Staszicaw Staszowie pod kierunkiem Edyty Utnik w dniu 27 kwietnia 2023r. zorganizowali wydarzenie integracyjne pod tytułem „Tacy sami a szkoła między nami”.

Integracja z przesłaniem ekologicznym – event, to  wydarzenie zorganizowane w ramach międzyszkolnego projektu Stowarzyszenia Aktywni Korab p.h. „Wspólnie działamy

w staszowskim wolontariacie”, finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Głównym celem dla młodzieży  była wspólna zabawa dla wolontariuszy wszystkich staszowskich szkół. Zadania realizowane przez uczestników były wpisywały się również w Dzień Ziemi obchodzonym w kwietniu.

Zaproszenia na nasze wydarzenie zostało wystosowane do wszystkich instytucji oświatowych w Staszowie.

Całe wydarzenie rozpoczęli prowadzący liderzy grupy od przywitania gości. Dyrektor Zespołu Szkół Jerzy Jabczuga podziękował za pracę wolontariuszy i docenił ich zaangażowanie.

Wprowadzeniem do tematu integracji młodzieży była krótka prelekcja pani pedagog Małgorzatę Rewaj.

W ten sposób liderzy grupy wolontariuszy zaprosili do zasadniczej części wydarzenia integracyjnego, czyli rozgrywek umysłowo- sprawnościowych. Wszyscy wylosowali odpowiednie kolory bandamek, które jednocześnie oznaczały grupy na zabawach.

Delegacje uczniów ze szkół podzielono  na 6-osobowe zespoły.  Jeden z zespołów został na auli i uczestniczył w rozgrywkach logiczno- umysłowychSzkoloniada.

Pozostałych uczestników poprosiliśmy o wylosowanie przydziału do grup i wzięcia udziału w Podchodach.

Opiekunami na podchodach byli wylosowani nauczyciele.

Każda grupa na podchodach dostała mapę i instrukcję z check listą. Zadania należało zrealizować w najbliższej okolicy. W każdym punkcie była osoba odpowiedzialna za zadanie. Uczestnicy, którzy zostali na auli uczestniczyli w zabawie Kahoot na swoich telefonach komórkowych. Po skończonej rozgrywce zaangażowaliśmy do wzięcia udziału w grach planszowych.  Dla każdej grupy była przygotowana inna gra: Scrabble, 5 sekund, Monopoly, Uno, Puzzle, Domino.

Po zrealizowaniu zadań Podchodówwszystkie grupy zaprosiliśmy  na wspólną integracyjną zabawę taneczną- belgijkę, zorganizowaną przez wolontariuszy.

Dla najlepszych zawodników w Kahoot przewidziano nagrody, podobnie jak dla pierwszej drużyny w Podchodach.

Dla wszystkich wolontariuszy i opiekunów na pamiątkę naszego spotkania rozdano pakiety : drzewka od Leśników, piłki siatkowe Wilson, dyplomy,  podziękowania i inteligentne piłeczki antystresowe.

Na zakończenie wydarzenia dla uczestników przewidziany został słodki poczęstunek.

Poszczególne zadania w Podchodach.

Na stanowiskach sportowych są nauczyciele w-f. odpowiedzialni za przeprowadzenie i zaliczenie zadania.

PCS

Zadanie uczestników to rzut piłki do kosza 3 razy pod rząd. Muszą to zrobić, aby zaliczyć zadanie. Jeśli zadanie zostało wykonane prawidłowo wymagany jest podpis na ich kartkach. Można zapisywać drużyny, które pojawiły się i zaliczyły zadanie (ma pojawić się 6 drużyn).

 Stawy

Uczestnicy będą musieli pokonać dystans 20 metrów w wyścigu w workach między pachołkami. Nauczyciel opiekun ma  dopilnować uczestników i zapewnić im bezpieczeństwa. Nauczyciel ma wytłumaczyć drużynom co mają zrobić, aby mieć zaliczone zadanie i także po wykonanym zadaniu i potwierdzić zadania grupy poprzez podpis. Można zapisywać drużyny, które pojawiły się i zaliczyły zadanie (ma pojawić się 6 drużyn).

Biblioteka Miejska

Uczestnicy  mieli za zadanie znalezienie 3 ciekawostek o Staszowie z książek udostępnionych przez bibliotekę. Pani Bibliotekarka miała wytłumaczyć drużynie co potrzebują zrobić do zaliczenia zadania i otrzymać podpis w celu potwierdzenia zadania. Można zapisywać drużyny, które pojawiły się i zaliczyły zadanie (ma pojawić się 6 drużyn).

Stadion

Uczestnicy musieli wykonać sztafetę z dystansem 100 metrów. Pani opiekunma  wytłumaczyć drużynie, jak mają to wykonać. Po wykonanym zadaniu drużyny mają uzyskać podpis w celu potwierdzenia zadania. Można zapisywać drużyny, które pojawiły się i zaliczyły zadanie (ma pojawić się 6 drużyn).

Rynek pomnik

Zadaniem uczestników było  znalezienie pomnika Kościuszki, odczytanie napisu na pomniku pod medalionem i zapisanie tego na kartce. Opiekunowie miejsca mieli wytłumaczyć  drużynie, jak mają to wykonać. Po wykonanym zadaniu drużyny powinny uzyskać podpis w celu potwierdzenia ich zadania. Można zapisywać drużyny, które pojawiły się i zaliczyły zadanie (ma pojawić się 6 drużyn).

Park Legionów

Zadaniem uczestników było  zapalenie znicza przy pomniku. Opiekun miejsca powinien   wytłumaczyć drużynie, jak mają to wykonać. Po wykonanym zadaniu drużyny prosimy opiekuna miejsca o podpis w celu potwierdzenia ich zadania. Można zapisywać drużyny, które pojawiły się i zaliczyły zadanie (ma pojawić się 6 drużyn).

Bonusowe zadania: Rynek – pomnik przyrody.

 Koszary – pomnik przyrody.

 Park Legionów – pomnik przyrody.

 Te trzy miejsca były  bonusami za zdobycie dodatkowych 3 punktów. Drużyna mogła zaliczyć to zadanie, ale nie musiała. Ich zadaniem będzie znalezienie figurki koło pomnika. Gdy dana drużyna znajdzie figurkę powinni uzyskać podpis w celu potwierdzenia zadania.

Wolontariusze z Zespołu Szkół osiągnęli swój cel. Była rywalizacja, ale nie między szkołami tylko kolorami. Była też współpraca, której towarzyszyły rozmowy i  radosna atmosfera.  Obserwując kolegów w działaniu, wolontariusze są przekonani, że swoim eventem przyczynili się do procesu integracji uczniów staszowskich szkół, a zawarte w trakcie wydarzenia znajomości będą kontynuowane.

Skip to content