Technikum

Klasa 1 Tb – Technik budownictwa

Języki obce:

– język angielski

– język rosyjski lub język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

– matematyka

– fizyka lub geografia

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

 Uczeń szkoły kształcący się w zawodzie technik budownictwa nabywa wiedzę i umiejętności  do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania określonych robót budowlanych;

2) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

3) organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;

4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;

5) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Klasa 1 Ti – Technik informatyk

Języki obce:

– język angielski

– język rosyjski  lub język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

– matematyka

– fizyka lub geografia

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Uczeń szkoły kształcący się w zawodzie technik informatyk nabywa wiedzę i umiejętności  do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Klasa 1 Tm – Technik mechatronik

Języki obce:

– język angielski

– język rosyjski lub język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

– matematyka

– fizyka lub geografia

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

Uczeń szkoły kształcący się w zawodzie technik mechatronik nabywa wiedzę i umiejętności  do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Klasa 1 Ts – Technik pojazdów samochodowych

Języki obce:

– język angielski

– język rosyjski lub język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

– matematyka

– fizyka lub geografia

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

Uczeń szkoły kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych nabywa wiedzę i umiejętności  do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;

2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;

3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniającą do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Zdjęcia z praktyk w CKP

Klasa 1 Toze-  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Języki obce:

– język angielski

– język rosyjski lub język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

– matematyka

– fizyka lub geografia

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

Uczeń szkoły kształcący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej nabywa wiedzę i umiejętności  do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

2) wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

3) konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

4) kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

5) sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Powrót do strony głównej 

Skip to content