Uczniowie “Staszicówki” w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych

W dniu 14 listopada 2018 r. uczniowie „Staszicówki” wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do Centrum Przygotowania do Misji Zagranicznych na kieleckiej Bukówce. Wycieczka związana była z 100 Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali informacji o misjach zagranicznych

W Sali odpraw im. gen. broni Tadeusza Buka uczniowie zostali zapoznani z funkcjonowaniem X Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej i warunkami, które kandydat musi spełnić, aby zostać żołnierzem OTK.

Nauczyciel Zespołu Szkół pan Mirosław Ramos podziękował za profesjonalne przyjęcie grupy naszych uczniów

    W Sali tradycji szef Sekcji Wychowawczej Centrum Pan major Andrzej Szostak zapoznał uczniów z problematyką cywilnych i wojskowych misji zagranicznych, w których brali udział dziennikarze i żołnierzy szkoleni w kieleckim Centrum. Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli dostępne w gablotach pamiątki i eksponaty z różnych misji.

Pamiątkowe zdjęcie na tle wojskowego śmigłowca

    Na jednym z placów uczniowie naszej Szkoły mogli zapoznać się z wyposażeniem jednostki, tzn. bronią strzelecką piechoty oraz pojazdami bojowymi i rozminowania, które są wykorzystywane w trakcie trwania misji wojskowych.

Prezentacja broni zrobiła duże wrażenie na uczniach

    Pamiątkowe zdjęcia potwierdzają duże zainteresowanie uczniów tego rodzaju tematyką.

Tekst Mirosław Ramos, zdjęcia uczniowie „Staszicówki”

Posted in Dla rodziców, Dla uczniów, Wycieczki i imprezy szkolne, Wydarzenia bieżące.